Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעצר מנהלי

ב', 24.02.2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 15.01.2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 03.11.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 25.11.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
ד', 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
ב', 01.04.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 14.01.2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 12.09.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ד', 11.07.2018 עופר - הסתה, מעצר מנהלי
א', 04.03.2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 24.09.2017 עופר - התעללות, מעצר מנהלי
ד', 13.09.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
א', 09.07.2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
ב', 12.06.2017 עופר - מעצר מנהלי, קנסות
ד', 07.06.2017 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 17.05.2017 עופר - מעצר מנהלי, נשים
ב', 09.01.2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 24.08.2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 06.06.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 27.04.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 21.03.2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
ד', 27.01.2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 08.11.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 29.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 15.04.2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 26.10.2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 25.08.2014 עופר - מעצר מנהלי, בעיות בריאות
ג', 12.08.2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 21.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ה', 03.07.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ב', 19.05.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.03.2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 07.10.2013 עופר - מעצר מנהלי, קטינים
ב', 18.03.2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ב', 18.03.2013 עופר - מעצר מנהלי
ב', 30.05.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ד', 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 13.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 07.03.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 14.04.2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
א', 22.11.2009 עופר - מעצר מנהלי, חקירת עד
ב', 19.10.2009 סאלם - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
ב', 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 20.05.2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
ד', 21.01.2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 30.11.2008 סאלם - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 25.08.2008 סאלם - מעצר מנהלי, חקירת עד
ה', 22.05.2008 בג"צ - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
ה', 27.03.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
ד', 05.03.2008 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ה', 24.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
ה', 17.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 02.01.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
ד', 02.01.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר