ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
נורה ר. (מדווחת) הדס פ. (אורחת)
02/12/2009
|
בוקר

6.00 במעבר הפועלים בצד מעבר אליהו מצטופפים בעלי הזכות לעבור כאן. "סדרן התור", המדגיש שזו עבודה בהתנדבות, אומר לי שעוברים כאן כ- 150 פועלים כל בקר. שלוה-ארבעה פועלים מוכנסים בכל מחזור ובדיקתם אורכת בין 5-8 דקות. הם טועים ש"היום הכל בסדר". לנו זה נראה מעבר איטי מאד....

6.50 ראס עטייה. משום מה (החייל מסביר: "חפץ חשוד") התאחרה היום פתיחת מסלול הבדיקה ורק ב- 7.00 לאחר שהגענו הפלסטינים מתחילים לעבור בקרוסלה לתוך המבנה בו הם נבדקים. במקביל, החיילים מתחילים לבדוק המכוניות העוברות בשני הכיוונים. בדיקת המכוניות, קפדנית. אחד מהם, עסוק בתפילת הבוקר, אך בתוך כדי קורא לחיילים האחרים ודורש שיסלקו אותנו. אנחנו נשארות לעמוד במקומנו ומתעקשות שאיננו מפריעות לאיש. היוצאים מהבדיקה עוברים בדיקה נוספת בהגיעם לשער היציאה "היית בחדר?, תראה תעודות...". החייל שסיים תפילתו אינו יכול להתאפק וממשיך לצעוק עלינו: אנחנו בוגדות, תוקעות סכין בגב של המדינה, צריך לרשום לנו בת.ז. "ערבי" ןעוד כהנה וכהנה. נסיונות החיילים להרגיע אותו, לא ממש עולים יפה, אך הוא מבין שאין מה לעשות לגבי נוכחותנו.

אוטובוס הילדים מגיע ובשיחה עם הנהג אני מבינה שהוא מסיע את ילדי השבט הבדואי לבי"ס בקלקיליה.

8.20 חאווארה. בסך בכל די שקט. החיילים מיד מגיעים ומזהירים אותנו לא להתקרב (למה?). היציאה משכם בידוק יותר איטי ויש טור של מכוניות. בצד הדרך ממתינות שתי מכוניות. מפקד המחסום מסביר שת.ז. נמצאת ברישום לתחקיר. הם יבדקו ויראו... מיד שחררו המונית וכעבור 2 דקות גם את המכונית הפרטית המעוכבת. הפלסטינאי צועק לנו מהמכונית שהוא מעוכב כאן מ- 7.....

9.25 מחסום החביות . כשהגענו הכביש היה די שומם והתנועה חופשית. החיילים המחסום, מילואים והסרן מגיע ומסביר לי (בגאווה) כי משאית פלסטינית הידרדרה לתעלה והנהג שנפצע מטופל על ידי רופא צבאי (מראה לנו מרחוק) וגם מגיע אמבולנס פלסטיני לאסוף את הנהג.

פתאום מגיעה הוראה ומתחילה בדיקה קפדנית בכניסה לשכם. דורשים את כל ת.ז. של הגברים ובודקים מול פתק קטן עם שלושה מספרים (מבוקשים?). תוך דקות מתחיל להיווצר תור מכוניות . אחד הבודקים קפדן וחשדן וככל שהבדיקה מתארכת מתארך גם התור של מכוניות ממתינות. כל הניסיונות להזיז החיילים לא עולים יפה. טלפון ל"הומניטרי" לא שווה כמובן כלום.... אנו עוזבות ב- 10.25 וסופרות 105 (!!!) מכוניות ממתינות. התור מתמשך עד לאחר הסיבוב בניסה לכביש המוביל למחסום.

10.40 ענבתא. עומדים 3 ג'יפים ליד המגדל אך אין בדיקה.

11.00 אירתח אני מראה לאורחת את מסלול הכניסה ומגלה שהגיעו כמה אנשים המנסים להיכנס. הקרוסלות סגורות ולא ניתן להם מעבר. לא הצלחתי להבין למה. עזבנו מתוסכלות .