Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר אליהו

ג', 28.03.2023 חבלה (1393), מעבר אליהו: חיילים קשי לב
ב', 06.12.2021 מחסום חבלה -חיילות משטרה צבאית נוהגות בבריונות
ה', 24.12.2020 חבלה (1393), עזון, מעבר אליהו
א', 24.03.2019 חארס - לבעלי העסקים אין אפשרות לפרוק סחורה ולבעלי הבתים נחסמה הדרך לביתם.
ג', 30.10.2018 חבלה (1393), מעבר אליהו, עזון
ג', 09.10.2018 עזבת סלמאן - רוצים אישור לאדמה הפרטית? בתנאי שיחלקו בין היורשים!
ד', 26.09.2018 סיור במרחב התפר ומחסום פלאמיה צפון
ג', 25.09.2018 מחסום אליהו - הכלב יצא להפסקת ארוחת בוקר
א', 09.09.2018 מחסום אליהו - רכבי המשתלות נבדקות בקפדנות
ב', 11.09.2017 מחסום חבלה 1393 ומחסומי דרכים על כביש 557
ה', 03.11.2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מסחה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
ב', 31.10.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, מעבר אליהו
ה', 15.09.2016 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מחסום חבלה (1393), מעבר אליהו, נבי אליאס
ב', 22.08.2016 מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
ג', 28.06.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
ב', 06.06.2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ג', 12.04.2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון
ה', 18.02.2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
ג', 09.02.2016 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ה', 31.12.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
ב', 28.12.2015 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ג', 24.11.2015 מסחה, אבו סלמן, חבלה, מעבר אליהו
ג', 10.11.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
ה', 22.10.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עזון
ב', 28.09.2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ה', 17.09.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
ה', 17.09.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו
ב', 10.08.2015 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ה', 23.07.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
א', 05.07.2015 חבלה, מעבר אליהו, רמאדין
ה', 21.05.2015 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, פלאמיה
ד', 18.02.2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ב', 16.02.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ג', 27.01.2015 ברוקין, מעבר אליהו
ב', 19.01.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון
ג', 13.01.2015 חבלה, יאסוף, מעבר אליהו
ב', 12.01.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
ב', 05.01.2015 מחסומי המרכז: כללית עוברים כשיגרה במחסומים שבין הישובים הפלסטינים. התמרמרות של חייל לנוכחותנו.
ב', 29.12.2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
ב', 22.12.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
ו', 05.12.2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
ה', 04.12.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
א', 30.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזבת אלטביב, עזון
ב', 24.11.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ד', 19.11.2014 חבלה, כפר זיבאד, מעבר אליהו, עזון עתמה
ג', 11.11.2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ב', 20.10.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ה', 16.10.2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, כפר עקרבה
ד', 01.10.2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ג', 30.09.2014 א-ראס, ג'יוס, כפר ג'מאל, כפר סור, מעבר אליהו, עזון
ב', 29.09.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא
ו', 26.09.2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
ב', 22.09.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו
ג', 16.09.2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
ג', 16.09.2014 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ג', 02.09.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
ג', 19.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
א', 17.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ו', 18.07.2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
ב', 23.06.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 12.06.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ד', 30.04.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
א', 27.04.2014 משער אליהו לשער שומרון
ד', 16.04.2014 אימתין, אל פונדוק, מעבר אליהו, עזון, פרעתא, צומת ג'ית
א', 16.03.2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון
א', 19.01.2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, צומת ג'ית
ד', 15.01.2014 ג'יוס, דיר איסתיא, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
א', 12.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ב', 06.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ד', 01.01.2014 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, עזון, פרעתא
א', 29.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ד', 25.12.2013 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
ג', 24.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, רמאדין
ג', 17.12.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ג', 17.12.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ב', 09.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה
א', 08.12.2013 בורין (יצהר), בית דג'ן, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
ה', 05.12.2013 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב
א', 24.11.2013 בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון
ב', 18.11.2013 כפל חארת', מעבר אליהו, עזון, קירה
ה', 07.11.2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
ב', 04.11.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
א', 27.10.2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 27.10.13, בוקר
ב', 21.10.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ב' 21.10.13, בוקר
ב', 14.10.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 14.10.13, בוקר
ג', 01.10.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
ג', 01.10.2013 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
א', 29.09.2013 מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, יום א' 29.9.13, בוקר
ג', 24.09.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 24.9.13, בוקר
א', 22.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום א' 22.9.13, בוקר
ד', 18.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 18.9.13, בוקר
ב', 16.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 16.9.13, בוקר
א', 15.09.2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון, צומת ג'ית, יום א' 15.9.13, בוקר
ג', 10.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 10.9.13, בוקר
ב', 02.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.9.13, בוקר
ב', 26.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.8.13, בוקר
ב', 19.08.2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
א', 18.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 18.8.13, בוקר
ב', 12.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 12.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
א', 04.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ו' 2.8.13, אחה"צ
ב', 29.07.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
ג', 23.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס-א-טירה יום ג' 23.7.13, אחה"צ
ב', 15.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
א', 07.07.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 7.7.13, בוקר
א', 30.06.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום א' 30.6.13, בוקר
א', 23.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 23.6.13, בוקר
ג', 11.06.2013 מעבר אליהו, עזון, מסחה, יום ג' 11.6.13, בוקר
ב', 10.06.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
א', 09.06.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, יום א' 9.6.13, בוקר
א', 02.06.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
ג', 28.05.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 28.5.13, אחה"צ
ב', 20.05.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
ב', 13.05.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.5.13, בוקר
א', 12.05.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, יום א' 12.5.13, בוקר
א', 28.04.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 28.4.13, בוקר
ג', 23.04.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 23.4.13, אחה"צ
ב', 22.04.2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
ג', 09.04.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
ג', 02.04.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.4.13, אחה"צ
ג', 19.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
ב', 18.03.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.3.13, בוקר
א', 17.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 17.3.13, בוקר
ב', 11.03.2013 מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 11.3.13, בוקר
ד', 06.03.2013 ארתאח (שער אפרים), כפר סור, מעבר אליהו, עזבת טביב, עזון, יום ד' 6.3.13, אחה"צ
ב', 04.03.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
א', 03.03.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 3.3.13, בוקר
ב', 18.02.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
א', 17.02.2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון, יום א' 17.2.13, בוקר
ג', 12.02.2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
א', 10.02.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
ה', 07.02.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
ה', 07.02.2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 7.2.13, בוקר
ב', 04.02.2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.2.13, בוקר
ש', 02.02.2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, שבת 2.2.13, בוקר
ד', 30.01.2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
ב', 28.01.2013 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 28.1.13, בוקר
ב', 21.01.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 21.1.13, בוקר
ב', 21.01.2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
ג', 15.01.2013 ארתאח (שער אפרים), חברון, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ג' 15.1.13, אחה"צ
ב', 31.12.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר
ב', 17.12.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 17.12.12, בוקר
ג', 11.12.2012 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
ב', 10.12.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 10.12.12, בוקר
ב', 03.12.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
ב', 26.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר
ב', 19.11.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 19.11.12, בוקר
ב', 05.11.2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
ה', 01.11.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 1.11.12, אחה"צ
ב', 29.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
ג', 23.10.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
ד', 17.10.2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
ג', 09.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזבת טביב יום ג' 9.10.12, אחה"צ
ב', 08.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
ג', 25.09.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 25.9.12, אחה"צ
ב', 10.09.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 10.9.12, בוקר
ב', 03.09.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.9.12, בוקר
ב', 27.08.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 27.8.12, בוקר
ד', 08.08.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
ב', 06.08.2012 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 6.8.12, בוקר
ג', 31.07.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 31.7.12, אחה"צ
ב', 30.07.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
ב', 23.07.2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 23.7.12, בוקר
ב', 16.07.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
ה', 12.07.2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
ב', 09.07.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
ב', 02.07.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.7.12, בוקר
ה', 21.06.2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 21.6.12, בוקר
ה', 14.06.2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
ב', 28.05.2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
ד', 23.05.2012 חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 23.5.12, בוקר
ב', 21.05.2012 ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 21.5.12, בוקר
ה', 10.05.2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
א', 06.05.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 6.5.12, בוקר
ב', 30.04.2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
ב', 23.04.2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ב' 23.4.12, בוקר
א', 22.04.2012 חבלה, מעבר אליהו, יום א' 22.4.12, אחה"צ
ד', 04.04.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
ג', 03.04.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 3.4.12, בוקר
ב', 26.03.2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
ד', 14.03.2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
ב', 27.02.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 27.2.12, בוקר
ב', 27.02.2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 27.2.12, בוקר
ב', 20.02.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.2.12, בוקר
ב', 13.02.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.2.12, בוקר
ב', 30.01.2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 30.1.12, בוקר
ב', 23.01.2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 23.1.12, בוקר
ה', 19.01.2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, אחה"צ
ב', 09.01.2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
ד', 04.01.2012 חבלה, מעבר אליהו, ראס א-טירה, יום ד' 4.1.12, אחה"צ
ש', 24.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
ה', 22.12.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
ב', 19.12.2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 19.12.11, בוקר
ב', 12.12.2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
ב', 05.12.2011 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 5.12.11, בוקר
ד', 30.11.2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
ב', 28.11.2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 28.11.11, בוקר
ב', 21.11.2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 21.11.11, בוקר
ב', 14.11.2011 מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 14.11.11, בוקר
ב', 07.11.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.11.11, בוקר
ב', 31.10.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 31.10.11, בוקר
א', 30.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 30.10.11, אחה"צ
ש', 29.10.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
ב', 24.10.2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 24.10.11, בוקר
א', 23.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 23.10.11, אחה"צ
ש', 22.10.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, שבת 22.10.11, בוקר
ב', 17.10.2011 עזון, כפר תולת, סיניריא, עזון עתמה, מסחה, רפאת, דיר בלוט. יום שני 17.10.11 בוקר
א', 16.10.2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 16.10.11, אחה"צ
ב', 10.10.2011 חבלה, ג'יוס (עזרה במסיק) יום ב' 10.10.2011
ד', 05.10.2011 סיור כפרים : מעבר אליהו, עזון, תולת', עזון עתמה, בית אמין, דיר בלוט, יום ד' 05.10.11 אחה"צ
ב', 03.10.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.10.11, בוקר
ב', 03.10.2011 א ראס, ג'וברה, זיבאד, כור, כפר ג'מאל, כפר עבוש, כפר צור, מעבר אליהו יום ב' 3.10.11 בוקר.
ב', 26.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 26.9.11, בוקר
א', 25.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
ה', 22.09.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, בוקר
ד', 21.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
ד', 21.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
ב', 19.09.2011 חבלה, מעבר אליהו ,מסלול 1,דרך פונדוק לדיר שאראף חזרה דרך ענבתא 19.9.11 בוקר
ש', 10.09.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
ה', 08.09.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
ב', 05.09.2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ג'וברה, בית ליד, דיר שאראף, ענבתא 5 ספטמבר 2011
א', 04.09.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 4.9.11, אחה"צ
ד', 31.08.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
ב', 29.08.2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ב' 29.8.11, בוקר
ב', 22.08.2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.8.11, בוקר
ה', 18.08.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
ב', 15.08.2011 א-ראס, בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 15.8.11, בוקר
ה', 11.08.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
ב', 08.08.2011 מחסומי חבלה,פלאמיה וג'וברה וביקור חוזר בכפר נבי אליאס, 8.8.2011
ד', 27.07.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
ב', 25.07.2011 שערים חקלאים ג'יוס, פלאמיה, דרך כפרים, כבישים וצמתים לדיר שאראף וחזרה. 25.7.11, בוקר
ב', 18.07.2011 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 18.7.11, בוקר
ה', 14.07.2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
ד', 13.07.2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שופא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
ש', 09.07.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, שבת 9.7.11, בוקר
ב', 04.07.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
ב', 27.06.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 27.6.11, בוקר
ב', 20.06.2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 20.6.11, בוקר
ד', 15.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת),ג'יוס, מעבר אליהו, עזון,פלאמיה, יום ד' 15.6.11, אחה"צ
ב', 13.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
ה', 02.06.2011 חבלה, ג'יוס, מעבר אליהו, עזבת טאביב יום ה' 2.6.11, אחה"צ
ד', 01.06.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
ב', 30.05.2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמיה וסיור כבישים 30.5.11 בוקר
ב', 30.05.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עיזבת טאביב, יום ב' 30.5.11, אחה"צ
ב', 23.05.2011 חבלה, קלקיליה, פלאמיה, עיזבת טאביב
ש', 21.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
ה', 19.05.2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, יום ה' 19.5.11, אחה"צ
ד', 18.05.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ד' 18.5.11, בוקר
ב', 16.05.2011 ג'יוס, פלאמיה, חווארה והכבישים שביניהם
א', 15.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום א' 15.5.11, בוקר
ד', 11.05.2011 חבלה, מעבר אליהו, פאלמיה יום ד' 11.5.11, בוקר
ב', 09.05.2011 חבלה, קלקיליה, עיזבת טאביב, פלאמיה, שבי שומרון
ה', 05.05.2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
ד', 04.05.2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
ד', 04.05.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 4.5.11, בוקר
ב', 02.05.2011 סיור בכפרים: עיזבאת טאביב ושערים חקלאים ג'יוס ופלאמיה
ה', 21.04.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 21.4.11, אחה"צ
ד', 20.04.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
ב', 11.04.2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
ד', 30.03.2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
ד', 30.03.2011 חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 30.3.11, בוקר
א', 27.03.2011 סיור בכפרים: ג'יוס, מחסום פלאמיה, כפר ג'מאל 27.3.2011, בוקר
ה', 24.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
ד', 23.03.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 23.3.11, אחה"צ
ב', 21.03.2011 מחסום חבלה, מחסום פלאמיה, כפר ג'מאל, יום א' 21.3.2011 בוקר
ב', 14.03.2011 שערים חקלאיים חבלה,ג'איוס ופלאמיה,סיור כבישים עד דיר שאראף
א', 13.03.2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
א', 06.03.2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ענבתא, שופה, ג'וברה, מעבר תאנים
ה', 24.02.2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
ב', 21.02.2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
ה', 10.02.2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
ב', 07.02.2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 7.2.11, בוקר
ג', 01.02.2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
ב', 31.01.2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
ג', 25.01.2011 וונדליזם בעזון ב24.1.11 ופגישה עם שלושה תושבים 8.02.2011
ב', 24.01.2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 24.1.11, אחה"צ
ב', 24.01.2011 מעברים חקלאים חבלה,ג'איוס ופלאמיה ופגישה עם ראש הכפר נבי אליאס בנושא הקרקעות
א', 23.01.2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, שער אליהו
ד', 12.01.2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.1.11, בוקר
ג', 04.01.2011 פגישה בראס א-טירה עם נ. מארעבה
ב', 03.01.2011 שערים חקלאיים חבלה, ג'יוס ופלאמיה
ב', 27.12.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
ב', 27.12.2010 שערים חקלאיים חבלה, ג'איוס פלאמיה ונסיעה דרך הכפרים סאפארין ובית ליד לדיר שאראף
ה', 23.12.2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ה' 23.12.10, אחה"צ
ג', 07.12.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
ב', 22.11.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 22.11.10, בוקר
ב', 15.11.2010 מעבר חקלאי חבלה,מעבר חקלאי פלאמיה,דיר שארף, שער אפרים ( ארתאח) 15.11.10 בוקר
ד', 27.10.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 27.10.10, בוקר
ג', 26.10.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
ב', 25.10.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 25.10.10, בוקר
מחסום/מעבר אליהו 109
ג', 19.10.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 19.10.10, בוקר
ב', 18.10.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 18.10.10, בוקר
ג', 05.10.2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 5.10.10, בוקר
ג', 05.10.2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, שבי שומרון, יום ג' 5.10.10, אחה"צ
א', 26.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 26.9.10, בוקר
ג', 21.09.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
ג', 21.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, בוקר
ד', 15.09.2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 15.9.10, בוקר
ב', 13.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.9.10, בוקר
א', 12.09.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 12.9.10, בוקר
ש', 11.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה
ב', 06.09.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
ד', 01.09.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ד' 1.9.10, בוקר
א', 29.08.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 29.8.10, בוקר
ב', 23.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 23.8.10, בוקר
ש', 21.08.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, יום ש' 21.8.10, בוקר
ד', 18.08.2010 מעבר אליהו, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
ד', 04.08.2010 מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.8.10, אחה"צ
ד', 04.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
ב', 02.08.2010 חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 2.8.10, בוקר
ה', 29.07.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
ד', 28.07.2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
ב', 26.07.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 26.7.10, בוקר
א', 18.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
ה', 08.07.2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
ד', 07.07.2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
ד', 07.07.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 7.7.10, בוקר
ב', 05.07.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
ב', 28.06.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, יום ב' 28.6.10, בוקר
א', 13.06.2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום א' 13.6.10, בוקר
ה', 10.06.2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
ד', 09.06.2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
ב', 31.05.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
ב', 24.05.2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 24.5.10, בוקר
ד', 19.05.2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
א', 16.05.2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר
ה', 29.04.2010 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
ג', 27.04.2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 27.4.10, בוקר
ב', 19.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
ב', 19.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
ה', 15.04.2010 מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
ב', 12.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 12.4.10, בוקר
ד', 07.04.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
ב', 05.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
ב', 05.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
ב', 05.04.2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
א', 04.04.2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
ב', 22.03.2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
ד', 17.03.2010 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
ג', 16.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 16.3.10, בוקר
ג', 09.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, בוקר
ו', 05.03.2010 מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ו' 5.3.10, בוקר
ג', 02.03.2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.3.10, בוקר
ד', 24.02.2010 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 24.2.10, בוקר
ב', 22.02.2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 22.2.10, בוקר
ה', 18.02.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
ב', 15.02.2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 15.2.10, בוקר
ה', 11.02.2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
ב', 08.02.2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.2.10, בוקר
א', 07.02.2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום א' 7.2.10, בוקר
ג', 02.02.2010 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 2.2.10, בוקר
ב', 25.01.2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 25.1.10, בוקר
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
ב', 28.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 28.12.09, בוקר
ה', 24.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
ב', 21.12.2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 21.12.09, בוקר
ד', 16.12.2009 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 16.12.09, בוקר
ד', 16.12.2009 חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 16.12.09, בוקר
ג', 15.12.2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
ג', 08.12.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 8.12.09, אחה"צ
ד', 02.12.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
ב', 16.11.2009 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
ד', 04.11.2009 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 4.11.09, בוקר
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ה', 29.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
ב', 26.10.2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 26.10.09, בוקר
ב', 26.10.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 26.10.09, בוקר
ב', 19.10.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 19.10.09, בוקר
ד', 30.09.2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
ה', 24.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.9.09, אחה"צ
ב', 21.09.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 21.9.09, בוקר
ד', 16.09.2009 מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 16.9.09, בוקר
ד', 09.09.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
ד', 09.09.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 9.9.09, בוקר
ד', 02.09.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
ד', 02.09.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
א', 30.08.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
ד', 26.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ב', 24.08.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 24.8.09, בוקר
א', 23.08.2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 16.8.09, אחה"צ
ד', 12.08.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.8.09, אחה"צ
א', 09.08.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.8.09, בוקר
ב', 03.08.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.8.09, בוקר
ה', 30.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ה' 30.7.09, בוקר
ג', 28.07.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, יום ג' 28.7.09, בוקר
ד', 22.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
ג', 21.07.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
ד', 15.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 15.7.09, בוקר
א', 12.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 12.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.7.09, בוקר
ה', 02.07.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
ד', 01.07.2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 1.7.09, בוקר
ג', 30.06.2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.6.09, אחה"צ
ג', 30.06.2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
ב', 29.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.6.09, בוקר
ג', 23.06.2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 מעבר אליהו, יום ב' 22.6.09, בוקר
ב', 22.06.2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.6.09, אחה"צ
א', 21.06.2009 חווארה, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 21.6.09, אחה"צ
ה', 18.06.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
ד', 10.06.2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, בוקר
ב', 01.06.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.6.09, בוקר
ה', 28.05.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
ה', 28.05.2009 אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
ה', 30.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 30.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 ג'ית, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
ד', 08.04.2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, יום ד' 8.4.09, אחה"צ
ד', 08.04.2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 8.4.09, אחה"צ
ה', 02.04.2009 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
ב', 30.03.2009 מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.3.09, בוקר
ב', 30.03.2009 א-ראס, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 30.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.3.09, בוקר
א', 15.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, בוקר
ד', 04.02.2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.2.09, בוקר
ה', 15.01.2004 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו שגרה של מחסומים