מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
טובה שיינטוך, יואלה הר-שפי (דיווח משותף)
13/07/2009
|
בוקר

מיגרש הרוסים


כללי:

נקבעו לדיון רק 3 הארכות מעצר: 1 מנוע מפגש עם עו"ד ו-2 הנותרים "בהסכמה".

שופט: רב"ס אלעד קרנר (מילואים)

חוקר המשטרה: עמרי אעודה.

עו"ד: בכל שלושת המעצרים -  עו"ד פהמי שקיראת, מטעם הרשות הפלסטינית.

השעה 10:25. העצורים טרם הובאו. איש יחידת נחשון [אחראית להבאת העצירים ממתקן הכליאה אל ביהמ"ש) אומר לשופט שהספירה בבית המעצר טרם נסתיימה. השופט תוהה למה לא מביאים את העצורים. איש נחשון אומר, כי מפקד בית המעצר לא מסכים להוציא אפילו עצור אחד עד שגומרים את הספירה. השופט יוצא להבהיר למישהו את סדר העדיפויות.

עצור 1 - מנוע מפגש עם עו"ד

עו"ד פהמי שקיראת בשם עו"ד מאמון חשים.

מגיע חוקר המשטרה עומרי אעודה.  מבקש עוד 18 ימי הארכת מעצר. זו הארכת המעצר ראשונה של העציר. החוקר מגיש לשופט דו"ח סודי. הוא מגלה התמצאות קלושה בתיק.

עו"ד: ממתי הוא עצור?

חוקר: מ 7.7.09

ש: האם נחקר?

ת:כן.

ש: במה הוא חשוד?

ת: (החוקר מעיין בניירות שהוגשו לשופט): חברות בארגון עוין . 

ש: באיזה ארגון?

ת: גם בסחר באמל"ח.

השופט: הוא שאל באיזה ארגון מדובר.

החוקר חוזר לעיין בניירת: חמאס.

ש: האם נתפס אצלו אמל"ח?

ת: לא.

ש: איפה נעצר, בבית?

ת: כן.

ש: האם נחקר על פעילות צבאית?

ת: כן.

ש: על פעילות או רק על תכנון? על הכנות?

ת: מפנה לדוח הסודי.

ש: האם נעצר רק על סמך מידע מודיעיני?

ת: ...

ש: האם קושר עצמו [לחשדות המיוחסים לו] או מכחיש הכול?

ת: מודה בחלק.

ש: האם יש שותפים? האם כולם נעצרו?

ת: כתוב בדוח החסוי.

ש: האם שיתף פעולה בחקירה?

ת: בדוח החסוי.

ש: אמרת 'פעילות צבאית' - משהו בוצע או שהיה רק תכנון?

ת: בדוח החסוי.

ש: יש לו תלונות על  החקירה, על היחס?

ת: אין כלום בתיק.

עוה"ד מסכם: מבקש לא להאריך את המעצר ע"פ המבוקש. הוא יוצא.
 

מביאים את העציר. גבוה. מאד כחוש. כבן 40 . העיניים מכוסות ברטייה שחורה גדולה והדוקה. ידיים אזוקות. נעליים גבוהות ללא שרוכים. מסירים את הרטייה ואת האזיקים. הבעתו אטומה.

המתרגם מתרגם את בקשת החוקר לימי הארכת המעצר ואת תגובת עוה"ד.

השופט: יש לך מה להגיד, אתה רוצה להגיד משהו?

העצור: אין לי מה להגיד.

העציר מתיישב . השופט מעיין בקפידה בדו"ח הסודי. תוך כדי קריאה פונה לחוקר ומצביע על קטע מסוים: כשאמרת "במקצת" [הכוונה ל"מודה בחלק"] התכוונת לזה? החוקר מהנהן בהסכמה.

החלטה:  המעצר יוארך  (רק) ב-11 ימים.  עד לדיון ב 23.7.09.

כאשר העצור מנוע ממפגש עם עו"ד, מתחייבת הקפדה שיפוטית. אין באמור כדי למנוע בקשת מעצר נוספת.

העצור שומע את תרגום ההחלטה ללא הבעה. מושיט את הידיים לאיזוק. הרטייה חוזרת להחשיך את העיניים. מוציאים אותו.

עצור 2:

יש הסכמה בין הצדדים. האווירה של "שבת אחים גם יחד". החוקר (לא זה מן התיק הקודם- פאריס ג'בר), עוה"ד, המתרגם. כמעט לא מתייחסים לעצור, צעיר נמוך, מתוח ונרגש.

החוקר: מבקשים הארכה של 9 ימים בהסכמה.

השופט לעציר: מי מייצג אותך?

העציר מצביע על עוה"ד: פהמי... ככל הנראה לא יודע/לא זוכר את שם משפחתו.

עו"ד: האם חקרו אותו?

חוקר (מעיין בניירת): החקירה כמעט בשלב סיום.

החלטה: כמבוקש בהסכמה. התיק יועבר לתביעה הצבאית להחלטה אם להגיש כתב אישום.

עצור 3:

נכנס חוקר המשטרה אבי: תיק "בהסכמה". מבקש 9 ימי הארכה.

מביאים את העציר. מוחמד חסן אדראסי. מסירים את האזיקים. הסנגור מנהל שיחה חפוזה עם העציר. על פי ההתרשמות, זוהי שיחה ראשונה ביניהם. השניים עומדים בתוך קבוצה צפופה של "שותפי סוד", הכוללת את החוקר, את המתרגם ואת איש נחשון. החוקר משתתף בשיחה. חיוכים.

החלטה: כמבוקש בהסכמה... עד 21.7.09.  

עד אז יועבר התיק לתביעה הצבאית להחלטה אם להגיש כתב אישום.

אחרי הדיון, בתשובה לשאלה שלנו, אומר הסנגור כי מישהו אחר טיפל בעציר האחרון עד עכשיו, והוא נכנס לתיק רק היום.