מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן , טובה שיינטוך (מדווחת)
30/01/2012
|
בוקר

מגרש הרוסים

השופט:  רס"ן יצחק אוזדים

חוקר המשטרה: עומרי עווידה

הסנגורים: מאמון חשים, פיראס סבאח

לדיון 5 תיקים, מתוכם 2 של מנועי ממפגש עם עורך דין.

נכחנו בשני הדיונים של המנועים.

 

התיק הראשון: הארכת מעצר - המשך של 23.1.12

מחמוד רבאח שוכרי עאצי - ת"ז 999838402

הסנגור: מאמון חשים

התשאול בין החוקר המשטרתי לסנגור התנהל ברוח המוכרת לנו: "הכול בדוח החסוי", אבל היו מספר מועט של שאלות שבהתערבות של בית המשפט התבקש החוקר לענות עליהן. למשל:

הסנגור ביקש לדעת אם העצור קושר את עצמו להאשמות שבהן הוא מואשם. תשובת החוקר: חלקית,  הוא קושר את עצמו לחלק מהחשדות.

שאלת הסנגור: כמה פעמים החשוד נחקר על ידי השב"כ? התשובה : 30 פעם.

ואז מאמון חשים ביקש להבין: אחרי כל כך הרבה תחקורים הוא קושר את עצמו חלקית לאישומים?

האישום מתייחס לפעילות נגד ביטחון האזור, שנעשתה יחד עם מוחמד צלאח בדר (ר' דוח מ 23.1.12)

עם סיום חלק התחקור של הסנגור התבקשנו לצאת, כי רצו להכניס את העצור המנוע.

הצגנו בפני השופט את מסמך הקדם בג"ץ שממליץ לאפשר לנו להיות נוכחות בכל חלקי המשפט, כחלק מפומביות הדיון. השופט קרא והחליט להשאיר אותנו באולם. חוקר המשטרה, כמו בשבוע הקודם, ניסה להכריז על דלתיים סגורות.

השופט התנגד, ואז החוקר ניסה לדחות את התחלת הדיון עד שראש צוות החוקרים יסביר לכבוד השופט את הסכנות שבנוכחותנו בכל חלקי הדיון. השופט לא היה מוכן לחכות. הוא הזכיר שבשבוע הקודם כבר נכחנו בדיונים, וציין שאינו רואה סיבה למנוע את נוכחותנו בדיונים גם היום.

הוכנס החשוד. הוסבר לו מה היה בחלק הראשון של הדיון, והחשוד הוצא.

נכנס ראש הצוות החוקרים, כי גם הדיון הבא היה של מנועת מפגש עם עורך דין. הוא הסביר לשופט שהוא חייב להיות מודע לכך שנשות  "מחסום ווטש"  מפרסמות דוחות שיכולים לסכן את החקירות.   

השופט אוזדים לא קיבל את הההסבר של השב"כ והחליט שנשות 'מחסום ווטש' לא מסכנות את הדיון. הוא פירט בפרוטוקול שאל לנו ליצור קשר כלשהו עם העצורה. קשר אינו אפשרי ממילא, היות שהעצורה מוקפת מכל הצדדים באנשי שב"ס, כמו כל העצורים האחרים.

 

הסנגור פיראס סבאח טען כי העצורה אינה קשורה לחמאס, וכי היא רק הסכימה להעביר ילד חולה לירדן, בנו של עצור. לשם כך היא העבירה גם כסף לטיפולו של הילד.

העצורה היא מורה בת 37. היא לבושה בגדים אזרחיים. זו לה הפעם הראשונה שהיא עצורה.

בחלק הדיון שבו העצורה נוכחת והסנגור לא נוכח, עדכן אותה השופט על מה שהסנגור ביקש, ומה שהחוקר המשטרתי דרש.

קשה להבין מדוע יש צורך בדלתיים סגורות(דיון בדלתיים סגורותהוא דיון המתנהל בבית משפט  או בפני ועדות חקירה ללא נוכחות קהל);הרי  החומר המופיע בפרוטוקול מועבר לסנגור של העצורים מיד לאחר הדיון!