עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ניצה אמינוב (מדווחת)
05/08/2013
|
בוקר

 

שופט: רס"ן שרון קינן

תובע: סגן סלבה פסק

סנגור: עו"ד נובאני

 

נאשם:  מואיד עבד אלעזיז,  ת.ז. 949591648 - תיק 3019/13

 

ושוב מדובר בדיון סוריאליסטי שכה אופייני לתביעות רבות.

המדובר באירוע זריקת אבנים שהתרחש לפני שנה במזרעה א-שרקייה שליד רמאללה. כחודשיים אחרי האירוע הצבא תפס מפליל שמסר מה שקרוי "רשימת מכולת" – כלומר, רשימת שמות מאוד גדולה שבעטיה עצרו לפני 17 ימים את מואיד.

 

מואיד כופר והסנגור מבקש חלופת מעצר.

השופט בהחלטתו מקבל את טענת הסנגור כי יש פער גדול בין שתי החקירות של המפליל. לחקירה שנערכה ב 4.6.13 השופט בכלל קורא חקירה מופרכת, שכן המפליל מציין בה את פעילותו בשנים האחרונות וסוקר אותה חודש חודש, אך הנאשם כלל אינו מוזכר בה.

לגבי החקירה מה-18.6 מציין השופט כי על אף שמפורטת בה פעילות פלילית נרחבת, הנאשם שוב אינו מוזכר. ומוסיף השופט "דבר המלמד כי גם הפעילות המצוינת בכתב האישום מהווה אירוע חריג  אם בכלל". כמו כן מקבל השופט את טענות הסנגור כי חלק נכבד מהאנשים שנעצרו בעקבות אותה רשימה כבר שוחררו. הוא ממשיך ומציין כי אין לחובת הנאשם הרשעות פליליות ולא נפתח נגדו שום תיק בעברו.

מה שכן יש לו זה תינוק בן 40 ימים המחכה בבית.

לאור כל האמור לעיל מורה השופט על חלופת מעצר בתנאים הבאים: ערבות בסך 5000 ₪ וערבות עצמית צד ג' בסך של 5000 ₪ למקרה של אי התייצבות.

 

נאשם:  חדר איבראהים מחמוד עיסא, ת.ז.  850860982 - תיק 2822/13

 

סנגור: אחמד אבו ספיה

 

התובע מפרט כתב אישום הכולל יידוי אבנים, שהייה בלתי חוקית (שב"ח) וגניבת רכב.

הסנגור טוען כי על העבירות הקודמות הנאשם כבר ישב ומבקש להתמקד באישום גניבת הרכב ובכלל להתייחס אל הנאשם כאל עבריין רכוש.

מדובר בבחור צעיר שניסה לגנוב רכב מההתנחלות אפרת.

הסנגור מזכיר כי זה ניסיון גניבה, שכן הרכב נמצא במקום במרחק מטרים ספורים; הרכב היה פתוח ובו המפתחות, וכל זאת על יד החצר של בעל הרכב.

תעלומה שלא נפתרה היא מדוע חדר עיסא קרע את חוטי האימובילייזר ברכב.

בשלב הזה התובע הצליח להפתיע את כולם בהכרזה "נעשתה בדיקת דנ"א על החוטים!" השופט שאל: איך הצלחתם? כשאני שופט בתיק אונס בתל אביב לוקח לי בין חודש לחודשיים לקבל בדיקת דנ"א. הוא שאל את הסנגור אם כבר מצויים בידיו הבדיקה ותוצאותיה – כמובן שלא.

בהחלטתו קיבל השופט את עמדת הסנגור שמדובר לכאורה בניסיון גניבה שכן הרכב נמצא בסמוך.

לגבי העבירה הנוספת שצוינה, שהייה בלתי חוקית, אין להתייחס אליה שכן היא נובעת מעבירת הגניבה. הסנגור צודק בטענתו שאין הצדקה להמשך המעצר לגבי עבירת רכוש. התובע אמנם הגיש נייר בו נדונה עילת המעצר, אך לא כל עבירת רכוש מצדיקה עילת מעצר, ולכן מורה השופט על חלופת מעצר בתנאים הבאים: הפקדה בסך 6000 ₪ וערבות עצמית צד ג' בסך 5000 ₪.

 

עו"ד נובאני היה הסנגור גם בדיון של  באסל אבו נאסר ממחנה הפליטים קלנדיה.

באסל בן ה-18.5 כלוא מתאריך 25.7.13.

כשהיה באסל בן 16 הוא נשפט על שימוש בחומרי חבלה (בקבוק מולוטוב) (אינני יודעת לכמה זמן), ישב 11 חודשים בכלא ושוחרר כחלק מעסקת שליט.

הפעם הגיעו אליו הביתה ולקחו אותו בטענה שזרק אבנים.

אביו של באסל נשפט ל-15 שנים ויושב בכלא קציעות כבר 12 שנים.

הדיון הבא יתקיים בתאריך 9.9.13 ובו יופיע מטעם ההגנה עו"ד אכרם סמארה.

 

אחד הדברים המעניינים הוא השפה הננקטת בבית המשפט. כבר ציינתי פעם כי נאשם שאינו מודה מוגדר כ"מי שלא לוקח אחריות". הפעם נשמעה פנינה נוספת. המדובר הוא במי שנטען כי נהג ברכב עם לוחיות מזויפות, בלי רישיון ובלי ביטוח. במרדף שהתקיים אחריו נבהל הצעיר, עזב את הרכב והחל לברוח.

בדברי הסיכום (לא הצלחתי לעקוב אחר פרטי המקרה) של השופט הוא ציין, באחד הסעיפים כנגד הנאשם, כי ניסיון הבריחה מהווה "זלזול בחוק".