Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שוהים בלתי חוקיים

ד', 06.11.2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 10.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ב', 29.04.2019 עופר - הארכת מעצר, נשים
ד', 03.04.2019 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 12.12.2018 עופר - נשים, קטינים
ד', 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ד', 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 26.09.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ד', 15.08.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
א', 31.12.2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית...
א', 01.10.2017 עופר - שוהים בלתי חוקיים, שחרור בערבות
ב', 12.06.2017 עופר - מעצר מנהלי, קנסות
ד', 07.06.2017 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
א', 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
ג', 17.01.2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 06.12.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, עסקת טיעון
ד', 10.08.2016 עופר - גזר דין, הסתה
ד', 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 20.01.2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 29.12.2015 עופר - הארכת מעצר, נשים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 16.09.2015 עופר - מעצר עד תום ההליכים, קטינים
ד', 09.09.2015 עופר - גזר דין, נשים
ג', 08.09.2015 בית משפט מחוזי - שוהים בלתי חוקיים, ערר/ערעור
ד', 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 05.05.2015 בית משפט השלום - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 27.04.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 01.04.2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 02.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 01.03.2015 עופר - שחרור בערבות, שוהים בלתי חוקיים
א', 01.02.2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
ד', 31.12.2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 05.11.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 02.10.2014 עופר
א', 07.09.2014 עופר - יידוי אבנים, שוהים בלתי חוקיים
א', 17.08.2014 עופר - הארכת מעצר, קטינים
ג', 10.06.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 08.06.2014 עופר - שחרור בערבות, שוהים בלתי חוקיים
ה', 05.06.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 12.05.2014 עופר - גזר דין, מנועי שב"כ
א', 23.03.2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 17.02.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 22.12.2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, זריקת חפץ מבעיר
ה', 31.10.2013 עופר - נשים, בעיות בריאות
ג', 29.10.2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, עברה פלילית
ב', 21.10.2013 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
ה', 10.10.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 30.09.2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
ב', 16.09.2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 26.08.2013 עופר - גזר דין, התעללות
ב', 05.08.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 29.07.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 21.07.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 01.07.2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ב', 24.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 20.06.2013 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 04.06.2013 עופר - גזר דין, שוהים בלתי חוקיים
ג', 28.05.2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ה', 16.05.2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ג', 30.04.2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
א', 14.04.2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 03.03.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ב', 31.12.2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
ה', 08.11.2012 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, שוהים בלתי חוקיים
ד', 10.10.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 14.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 07.02.2012 עופר - שחרור בערבות, קטינים
א', 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 10.01.2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 21.09.2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
ד', 10.08.2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ה', 07.07.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 28.06.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ד', 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ה', 31.03.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ד', 05.01.2011 עופר - עסקת טיעון, שוהים בלתי חוקיים
ה', 30.12.2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ב', 20.12.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ד', 03.11.2010 עופר - קטינים, שוהים בלתי חוקיים
ב', 11.10.2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
ה', 22.07.2010 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
א', 24.01.2010 סאלם - חקירת עד, מפלילים
ה', 17.12.2009 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 17.08.2009 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 14.07.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 21.06.2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
ב', 15.06.2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 26.04.2009 סאלם - הארכת מעצר, קטינים