Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עברה פלילית

ד', 06.11.2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 02.07.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 10.06.2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
ג', 20.12.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
ב', 08.02.2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ה', 10.09.2015 בית משפט מחוזי - חקירת עד, עברה פלילית
ג', 05.05.2015 בית משפט השלום - שחרור בערבות, הארכת מעצר
ב', 02.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 21.01.2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 31.12.2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 10.12.2014 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
ב', 08.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 05.11.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 04.11.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 23.06.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 05.06.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 18.05.2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 12.05.2014 עופר - גזר דין, מנועי שב"כ
ד', 20.11.2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
ג', 29.10.2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, עברה פלילית
ב', 05.08.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ג', 18.06.2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
ב', 17.06.2013 סאלם - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 21.05.2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
ה', 16.05.2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ג', 30.04.2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 03.01.2013 עופר - הארכת מעצר, עברה פלילית
ה', 28.06.2012 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
ב', 23.01.2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
ב', 31.10.2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
ד', 24.08.2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 27.07.2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 12.07.2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ה', 07.07.2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
א', 10.04.2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
ב', 07.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 24.01.2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
ב', 03.01.2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
ה', 30.12.2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ב', 20.12.2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
ב', 01.11.2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח