עופר - ירי, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חוה הלוי, מילי מאסס (מדווחת)
09/02/2015
|
בוקר

באולמו של השופט סגן אלוף צבי היילברון.

 

מחמוד חגאזי סאלם השלמון,ת.ז. 854578226(מחברון)  תיק בימ"ש 1221/15

האישום: חברות ופעילות.

התובעת: סגן אלמז אייסו

סנגורית: עו"ד אחלאם חדד

 

הסנגורית מוסרת שהנאשם מכחיש כל קשר לאישום. לא נפגש עם האנשים המצוינים בכתב האישום, לא חבר אליהם, לא תכנן אתם שום פעילות. מבקשת להקדים ככל האפשר את דיון ההוכחות ולזמן את עדי התביעה  4 ו- 5.

הדיון נקבע ל 17.2.15  בשעה 14.00.

 

עבד אל חמיד עבד אל מג'יד עבד אל חמיד אלשראונה, ת.ז. 908306657 -

תיק בימ"ש 1586/14

סנגור: עו"ד פאדי קוואסמה

התובעת: סגן אלמז אייסו

האישום: ניסיון לגרימת מוות.

 

הסנגור אומר שכמעט הגיע עם התביעה להסכמה על תיקון כתב האישום. התביעה חזרה בה מן האישום בגרימת מוות (ונדמה לי שמגיעים להסכמה על יידוי חפצים). אך הנאשם צריך לעבור ניתוח ברגלו, והסנגור מבקש דחיה עד לחודש אפריל. 

הדיון נקבע ל  13.4.15.

 

דיון לטיעונים לעונש. הרכב של שלושה שופטים.

השופט סגן אלוף צבי היילברון (יו"ר ההרכב), השופטת ר"סן אתי אדר 

והשופט רס"ן חיים בלילטי.

שאדי גאזי מחאג'נה, ת.ז. 908083884  - תיק בימ"ש 1573/13

האישום: ירי לעבר אדם

התובעת: סגן גלי קטלאן

הסנגור" עו"ד פאדי קוואסמה

 

הדיון התקיים לאחר שבהכרעת הדין כבר נקבע שאין מדובר בירי לעבר אדם אלא בעבירת תעבורה שנעשתה מתוך רשלנות.  

הסנגור שאל שאלה מקדימה לגבי הטענה שיש לשקול את עברו הפליל של הנאשם, ותהה לגבי הקשר בין זה לבין האישום הנוכחי. השופטים הסכימו שמידע זה לא יעלה ולא יוריד.

התובעת פתחה את דבריה בציטטה מדברי המשנה לנשיא בית המשפט העליון (כתוארו אז) השופט מישאל חשין שאמר שיש להחמיר בעונשים באישומים של עבירות תנועה בשל המכה של תאונות שגורמות למוות ולנכות. (בדברי תשובתו הגיב עו"ד קוואסמה לציטטה זו באמרו שהדברים נאמרו בקשר לתאונה שגרמה להריגה). התובעת המשיכה בדבריה ותיארה את התאונה שגרם הנאשם. הוא פגע באדם לפני שנכנס לתחנת דלק, פגע באדם נוסף בתחנה למרות אזהרת המתדלק. כשיצא לכביש פגע בשני שוטרים, ובכביש פגע באדם נוסף. התובעת טוענת שבהכרעת הדין בית המשפט קבע שמדובר ברשלנות רבתי ורשלנות פושעת (זאת תוספת של התובעת), ולכן התביעה דורשת עונש מאסר ממושך ומרתיע. .דברי התובעת היו בנויים לתלפיות, אלא שהשופטים הפסיקו אותה מדי פעם והעירו שהיא איננה יכולה לטעון טענות שמנוגדות להכרעת הדין, כמו למשל – שהנאשם גרם לחבלות ממש (היה דיון קצר לגבי ההבדל בין חבלות לבין חבלות ממש). התובעת מצטטת פסיקה ממקרה אחד כדי לגבות את הטיעון לעונש מאסר, אך השופטת אדר מעירה שבערעור הוקל העונש באותו המקרה. לגבי פסיקה מצוטטת אחרת טוען הסנגור שהמקרה איננו רלבנטי. התובעת טוענת בשם הזכות להגנה מיוחדת השמורה לכוחות הביטחון בעת מילוי תפקידם, ומבקשת בנוסף למאסר גם פסילת רישיון הנהיגה וחילוט הרכב.

הסנגור טען שרבים מדברי התביעה היו לא רלבנטיים. הוא הביא אסופה של פסקי דין שעל פיהם יש להטיל על הנאשם עונש של פסילת רישיון בלבד. מדובר באדם שמחזיק ברישיון נהיגה מזה 10 שנים, וזו הרשעתו הראשונה בעבירת תעבורה. לדברי הסנגור  במקרים כאלה יש שני שיקולים: 1. מידת הרשלנות. 2. חומרת הנזק שנגרם.

לדבריו אין ספק שמדובר ברשלנות, אבל לא ברשלנות חמורה (השופט בלילטי מעיר שבהכרעת הדין נקבע שמדובר במידת רשלנות רבה).

הסנגור אומר שבכוונה הגיש פסקי דין שונים כדי להראות מקרים שמידת הרשלנות עולה בהרבה על זאת של הנאשם. לדבריו הנאשם נסע בנסיעה אטית והיה עסוק בכיוון הרדיו במכונית. לגבי מידת הנזק שנגרם בעקבות רשלנות הנאשם – שני השוטרים פונו לבית החולים ונקבע שלא נגרם להם שבר. הם שוחררו מיד וניתנה להם הנחיה למנוחה בביתם. לאף אחד מהנפגעים לא נגרמה נכות צמיתה. לדברי הסנגור, מעיון בפסיקה נראה שבית המשפט מטיל עונש של מאסר בפועל רק במקרים שבהם הייתה רשלנות במידה הגבוהה ביותר שגרמה לנזקים ולנכויות. במקרים אחרים בית המשפט הסתפק בעונשים של עבודות שירות למשך 6 חודשים, ובמקרים יותר חמורים נקבע עונש של פסילה ולא יותר מזה.

הסנגור מבקש לשחרר את הנאשם מיד ולגזור עונש של פסילה לתקופה שתיקבע על פי שיקול דעתו של בית המשפט. בשל עבירה של רשלנות אין מקום לחלט את הרכב,  אך הוסיף שייתכן שיש מקום להטיל עונש מותנה.

השופט היילברון שאל את התובעת אם היא שוקלת ערעור על הכרעת הדין. אך לתביעה לא הייתה תשובה לכך. השופט אמר בתחילה שלא יתנו החלטה היום, אך לאחר שהסנגור העיר שהנאשם עצור כבר 11 חודשים (!!!), אמר השופט שהם ישתדלו להגיע להחלטה כבר היום. השופטת אדר שאלה את התביעה אם שקלו שהמאסר שהם מבקשים יחפוף את תקופת המעצר של הנאשם, אך לתביעה לא הייתה תשובה לכך. השופט היילברון שאל את התובעת אם הם שוקלים ערעור על הכרעת הדין, אך לתביעה לא הייתה תשובה, כמו כן הוסיף השופט שעל התביעה להיות ערוכה לכל החלטה.

בסיכום העיר השופט שהתביעה איננה יכולה "לשים בצד" את הכרעת הדין, לאור הערות השופטים בעת שנשאה התובעת את דבריה. הבנתי שההערה הזו מכוונת לכך שהתביעה עדיין מבססת את טיעוניה כאילו לא הייתה הכרעת דין ששינתה את כתב האישום. הערת השופט היילברון מסכמת למעשה את עמדת התביעה במהלך הדיון.  התביעה התנהלה כאילו היא זו שמנהלת את ההליך המשפטי, התעלמה מהכרעת הדין, ולא שקלה את אפשרות שבית המשפט לא ייענה לתביעה. כך לא הייתה לתובעת תשובה לגבי האפשרות שתקופת המאסר תחפוף את תקופת המעצר (לאור בקשתה שבית המשפט יטיל מאסר ממושך ומרתיע), ולא קבעה עמדה לגבי ערעור על הכרעת הדין, כאילו ברור שהעונש שבית המשפט יגזור יעלה בקנה אחד עם עמדתה, ולכן אין צורך לדון בכך.  

 

שוכרי מחמוד מוחמד חואג'ה,ת.ז. 953120375  - תיק  בימ"ש  5706/14

האישום: חברות פעילות [בארגון אסור]

תובעת: סגן אלמז אסיו

סנגור: עו"ד לביב חביב

 

הסנגור אומר שרק אתמול נודע לו על החיסיון שהוטל על כתב האישום, והוא יגיש עתירה כנגדו. לכן מבקש דחייה של הדיון. הדיון נקבע ל 16.3.15.

(העתירה נגד החיסיון  נדונה בפני הרכב של הערכאה לערעורים, בבית משפט זה).

 

מוחמד סאלם מחמוד צבאח,ת.ז. 860123900  - תיק בימ"ש 1433/15

האישום: יידוי חפצים

תובעת: סגן אלמז אסיו

סנגור: עו"ד מוחמד שאהין

 

לא היה תרגום של כתב האישום, והשופט שואל את הנאשם אם הוא יודע מה האישום ואם מבין אותו. הנאשם עונה בחיוב. הוא מבקש מעו"ד שאהין לומר לבית המשפט שהוא רוצה להחליף את עורך הדין ומבקש להיות מיוצג על ידי עו"ד חאלד אל-עארג'.

הדין נקבע ל 24.3.15. עו"ד שאהין יעדכן את עו"ד אל-עארג' ,ופרוטוקול הדיון יימסר לו.  

 

מועתז עלי נמר חמאמרה,ת.ז. 853668614 - תיק בימ"ש 7295/14

האישום: ניסיון לגרימת מוות

התובעת: סגן אלמז אסיו

סנגור: עו"ד מוחמד שאהין

 

הסנגור עדיין לא הגיע להסכמה עם התביעה על תיקון כתב האישום. הוא מבקש דחייה

ל 24.3.15. אם לא יגיעו להסכמה עד אז יתקיים דיון הוכחות.

 

מוחמד ג'מיל חסן כפאיה,ת.ז. 852843481 - תיק בימ"ש 5705/14

האישום: חברות ופעילות

תובעת: סגן אלמז איסיו

סנגור: עו"ד לביב חביב

 

הוא מבקש לפטור אותו מייצוג הנאשם (לא היה ברור אם בקשה זאת נעשתה על פי בקשת הנאשם).

הישיבה הבאה נקבעה ל 16.3.15.

עו"ד ג'ואד בולוס מונה כסנגורו של הנאשם.