מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חגית שלונסקי, מילי מאסס (מדווחת)
16/03/2015
|
בוקר

נמסר לנו שהדיונים יחלו היום בשעה 10. כשהגענו התברר ש"יהודה" איננו היום.  אני כותבת את שמו בגרשיים מפני שהוא "מותג". המלים "יהודה לא בא היום" חזרו ונשנו כמה פעמים בתגובה לפניות אל ממלא מקומו ליד האשנב בכניסה לבית המעצר בזמן ההמתנה הממושכת שנכפתה עלינו עד שהתקבלה הודעה מן המזכירות, שנמצא האישור לפיו ניתן לתת לנו להיכנס.

ההמתנה בכניסה לבית המעצר נמשכה שלושים וחמש דקות.

 

השופט: סג"א מנחם ליברמן

החוקר המשטרתי: רביע

הסנגורים: מאמון חאשים; ג'אד קדמני

 

כשהגענו סוף סוף לאולם הדיונים התברר שכבר החמצנו את הדיון בעניינו של

מוחמד חליל עג'רם אבו ג'וליה - ת.ז. 942963772, שהועבר בהסכמה לתביעה.

 

לאולם הוכנס אזוק ובעיניים מכוסות

מוחמד טארק עבד לטיף -  ת.ז. 401471982, שהיה מנוע [מפגש עם עורך דין].

אנחנו ועורכי הדין נשארנו בחוץ. הוא הוצא מן האולם לאחר דקות ספורות.

 

כשנכנסנו לאולם הוכנס גם

ראמי הוסאם חסן בראגה - ת.ז. 401379978

אתו נכנסו )עוד) שלושה אנשי השב"ס. באולם היו עוד שלושה חוקרים ומתורגמן ושני עורכי דין.

החדר הקטן היה מלא עד אפס מקום.

החשוד נעצר בביתו, היום בשעות הבוקר המוקדמות. עורך הדין מאמון חשים, שנפגש אתו לראשונה באותו מעמד, ניגש לדבר אתו. לאחר, שכפי הנראה, שמע מן העציר את סיפורו, פנה עורך הדין אל החוקר ושאל:

על מה נעצר החשוד? החוקר: חברות ופעילות [בארגון אסור].

עורך הדין: האם יש חשד ספיציפ? האם מדובר בארגון מסוים? - לא נתקבלה תשובה ברורה.

עורך הדין: מהו משך התקופה שלגביה חשוד העצור בפעילות? החוקר: שנתיים.

עורך הדין: עכשיו התעוררתם? - החוקר מחפש בניירות בתיק את התשובה לשאלה. החוקר מנסה להבהיר: מדובר בפעילות במשך שנתיים, ולא מלפני שנתיים. (לא הבנתי מדוע זוהי תשובה לשאלה שנשאלה, מ"מ).

עורך הדין חוזר ושואל: מה החשד? לא שמע שהיו אירועים בכפרו. האם חוץ מהשתייכות [לארגון] יש הפללות?

החוקר: אדם יכול לפעול מחוץ לכפרו. (ממש שיח של חרשים אילמים, מ"מ).

עורך הדין: האם במשך השנתיים שחלפו הכנתם את התיק כדי לבסס את החשדות? החוקר: השיקולים בדבר המעצר הם שיקולים חקירתיים (??? מ"מ).

עורך הדין: האם הוא לא נעצר במשך כל התקופה מכיוון שהחשדות אינם רציניים? החוקר: לא אני החלטתי על המעצר.  (האם החוקר לא צריך להיות מיודע לגבי מהלך ההחלטות שאותו הוא מייצג בבית המשפט? מ"מ)

כאן התערב השופט ואמר שהוא לא מבין מדוע החוקר לא ענה.- המידע על פעילותו של העציר הגיע לידיעתם רק בימים האחרונים.

עורך הדין: מה מקור המידע? השופט והחוקר מעיינים יחד בתיק: סעיף 4.2. והשופט מעיר שקשה לעקוב בדיוק אחרי מספרי הסעיפים (!!! מ"מ).

עורך הדין: כמה פעולות אתם מתכננים? (כנראה הכוונה לפעולות במהלך החקירה. נדמה לי שהחוקר ענה – 4, לא שמעתי בדיוק).

עורך הדין מדווח שהעציר בן 18 ולומד באוניברסיטת אל-קודס. הוא ומוסיף: "על פי תשובותיו של נציג המשטרה נראה שלא מדובר בחשדות עדכניים או בעבירות שבוצעו בתקופה האחרונה. הייתה הזדמנות להזמין את העציר לחקירה. נראה שהרשויות החליטו לעצור את החשוד היום ללא סיבה. הן מסתמכות על מידע שלא יודעים מה מקורו, ולא יודעים אם הוא בידי השב"כ או המשטרה. לאור זאת, מאחר שאין אפילו ראיות לכאורה להאריך את מעצרו, ואף על פי שמדובר בהארכה ראשונה, יש לבית המשפט הסמכות להורות על שחרורו בערבות." עורך הדין מוסיף, בשם העציר, שהם מוכנים להפקיד ערובה כדי להבטיח שהחשוד יתייצב לחקירה נדרשת. לחילופין, אם מדובר בהארכת מעצר, יש לקבוע תקופה קצרה מאוד.

בנקודה זו קם עורך הדין ג'אד קדמני (שגם הוא, כאמור, היה נוכח באולם) ואמר שאין עילת מעצר בשל היעדר מסוכנות.

השופט קורא את החלטתו: "החשוד נעצר לפנות בוקר והובא לבית המשפט להארכת מעצר. חוקרי המשטרה הגישו דוח מידע שמפרט את מעשהו של החשוד, את החשדות נגדו ואת החקירה. היות שהוא נעצר רק הבוקר הוא טרם נחקר, ולכן לא ניתן לדעת מה תגובתו לחשדות. מדובר בחשדות חמורים שמקיימים עילת מעצר של מסוכנות, למרות טענותיהם של סנגוריו. (בנקודה זו התרשומת שלי איננה ברורה, מ"מ). המידע אשר הביא להחלטה לעצרו התקבל רק בתקופה האחרונה, והשופט (זו לשון ההחלטה) לא רואה כל פגם בעובדה זו. חלק מן החומר שעומד בבסיס המעצר הינו חומר גלוי אשר היה על המשטרה להעמיד בפני בית המשפט, כך שהשופט יכול להתרשם ממנו באופן ישיר. אדגיש כי בנובע לחומר זה כתוב שהתקבל ב 23.12.2015, ועל כן ברור שמדובר בטעות. לאור העובדה שהחומר לא צורף לתיק לא ניתן לדעת מתי החומר התקבל באמת. מבדיקת החומר והחשדות החומר התקבל לקראת סוף 2014 ולא לפני כן. אך בכל זאת כאן דוגמא מובהקת נוספת מדוע גורמי החקירה צריכים לצרף את כלל חומר החקירה לתיק בעת המעצר. לעצם בקשת המעצר אציין ששוכנעתי בקיומן של עילות מעצר אשר מצדיקות את המשך מעצרו של החשוד, ואין אפשרות לשחררו בתנאים, באשר לעובדה שנעצר רק היום, לפני שיהיה החומר בפני בית המשפט."

הוחלט על המשך המעצר ל - 11 יום." (ואני נשארתי מבולבלת –אם החומר לא הוגש, כיצד ניתן לומר שהחשדות חמורים ויש מסוכנות? מ"מ).

 

העציר הרביעי

מוסא מפלה צאלח אבו כיאד - ת.ז. 554439779

נמצא בבית המשפט השלום ולא היה ברור מתי יגיע. לכן החליט השופט לא להמתין לו.