Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס צפון 935

ה', 17.02.2022 מחסומי פלאמיה וחבלה - הולכי רגל עוברים בכל שעות היום
ד', 23.10.2019 ג'יוס צפון 965 השער נעול. המפתח אבד
ב', 22.10.2018 מחסום פלאמיה. שגרת הכיבוש-הכל בסדר, המחסום עובד כמו שאנשים רוצים, למרות שהאנשים לא רוצים אותו בכלל.
ד', 10.10.2018 המזיק שהקטין את יבול המסיק הוסיף עצב לניתוק מהאדמות
א', 02.09.2018 ג'יוס צפון 965, מעבר אייל, פועל פלסטיני משלם 2500 ש"ח עבור הזכות לעבוד
ב', 30.04.2018 ג'יוס צפון 965, פלאמיה צפון (914)
ד', 14.03.2018 ג'יוס צפון 965, עזון, פלאמיה צפון (914)
ג', 24.10.2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
ש', 04.11.2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 29.10.2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 15.10.2017 כמה מר שאפשר להגיע למטע הזיתים הפרטי רק פעם בשנה!
מחסום ג'יוס צפון 935
ד', 15.02.2017 ג'יוס, עזבת אלטביב, פלאמיה
א', 09.10.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
ב', 15.08.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 17.07.2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה צפון (914)
ה', 16.06.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
א', 15.05.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
א', 03.04.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עסלה
א', 27.03.2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
א', 28.02.2016 ג'יוס, פלאמיה
ש', 13.02.2016 ג'יוס
ד', 30.12.2015 פלאמיה צפון שער מס' 914, סלעית מס' 938, פלאמיה דרום, ג'יוס (מושבת), ג'יוס (פעיל), עזון
ג', 29.12.2015 ג'יוס, כפריאת
ב', 28.12.2015 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ב', 21.12.2015 ג'יוס, עזון, פלאמיה
ה', 17.12.2015 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, כפר ג'מאל, עזון, כפר סור
ג', 30.12.2014 ג'יוס, עזון, פלאמיה, צופים. חיילים לא יודעים מה זה שטח A
ב', 03.11.2014 ג'יוס, חבלה, פלאמיה
ב', 20.10.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ג', 30.09.2014 א-ראס, ג'יוס, כפר ג'מאל, כפר סור, מעבר אליהו, עזון
ב', 22.09.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו
ב', 15.09.2014 ג'יוס, פלאמיה
א', 14.09.2014 ג'יוס, כפל חארת', כפר ג'מאל, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
ב', 08.09.2014 ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה
ד', 03.09.2014 ג'יוס, מעבר אייל
ג', 02.09.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
ב', 01.09.2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
ב', 30.06.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, פלאמיה
ו', 20.06.2014 ג'יוס, עזבת אלטביב, עזון
ה', 12.06.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
ד', 30.04.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
ד', 02.04.2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
ד', 19.03.2014 ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון
ד', 29.01.2014 ג'יוס, חבלה
ב', 27.01.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ד', 15.01.2014 ג'יוס, דיר איסתיא, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
א', 12.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
ד', 08.01.2014 ג'יוס, עזבת אלטביב, פרעתא
ב', 06.01.2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
ד', 25.12.2013 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
ג', 17.12.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ג', 17.12.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ד', 02.10.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, עזון, פלאמיה, יום ד' 2.10.13, בוקר
ג', 01.10.2013 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
ב', 05.08.2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
ג', 30.07.2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, ענבתא, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
א', 30.06.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום א' 30.6.13, בוקר
ו', 14.06.2013 סגר על ג'יוס עזון, יום ו' 14.6.13, אחה"צ
ד', 08.05.2013 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, עזון, עזון עתמה, יום ד' 8.5.13, בוקר
ש', 13.04.2013 דוח סיור של מחסוםווטש במרכז הגדה שבת 13.04.2013
ה', 28.03.2013 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 28.3.13, בוקר
ד', 30.01.2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
ד', 12.12.2012 בורין (יצהר), ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
ג', 11.12.2012 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
ב', 03.12.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
ב', 05.11.2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
ד', 31.10.2012 יום ד' ג'יוס, חבלה, 31.10.12, בוקר
ב', 29.10.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
ג', 23.10.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
ד', 17.10.2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
ה', 20.09.2012 ג'יוס, כפר ת'לת', יום ה' 20.9.12, בוקר
ב', 03.09.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.9.12, בוקר
ד', 29.08.2012 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה, יום ד' 29.8.12, בוקר
ב', 06.08.2012 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 6.8.12, בוקר
ב', 30.07.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
ב', 18.06.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ב' 18.6.12, אחה"צ
ב', 21.05.2012 ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 21.5.12, בוקר
ד', 25.04.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ד' 25.4.12, אחה"צ
ב', 23.04.2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ב' 23.4.12, בוקר
ד', 04.04.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
ג', 03.04.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 3.4.12, בוקר
ב', 26.03.2012 סיורים בכפר קדום, כפר ג'יוס, יום שני 26.3.2012 בוקר
ב', 26.03.2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
ד', 14.03.2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
ה', 08.03.2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
ב', 05.03.2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
ב', 13.02.2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.2.12, בוקר
ב', 09.01.2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
ג', 15.11.2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ג' 15.11.11, בוקר
ה', 10.11.2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 10.11.11, בוקר