Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תלמידים

ב', 20.05.2024 בורין (יצהר): לכבוד הרחבת הכניסה להתנחלות יצהר מורידים עצי זית של הפלסטינים
ש', 09.03.2024 אל פאריסייה: עימותים נמשכים בין הרועים למתנחלים
ג', 19.12.2023 בקעת הירדן: ילדי הרועים פוחדים מהמתנחלים האלימים
ד', 06.09.2023 מחנה הפליטים שועפת ומובלעת נבי סמואל - תחילת שנת הלימודים
ד', 05.07.2023 אחרי ליל מחאות בשכונות סביב ירושלים - עכשיו שקט
א', 30.04.2023 מחסום ומחנה שועאפט ומחסום ואדי נאר (הקונטיינר)
ו', 23.09.2022 לובאן א-שרקייה
ב', 06.06.2022 היום יום הולדת 55 שנים לכיבוש
ג', 25.01.2022 מחסום הזיתים ונבי סמואל: זכויות אדם? לא כאן
ו', 17.12.2021 ידיעון דצמבר 2021 ילדים תחת כיבוש
ד', 01.09.2021 קלנדיה - המתנה מתסכלת לעוברים במחסום בכלי הרכב וברגל
ד', 21.04.2021 קלנדיה - תלמידים עומדים בתורים ארוכים
א', 16.08.2020 דרום הר חברון מחסום מיתר סגור למאות פלסטינים. בהתנחלות חדשה משתלטים על שטחי מרעה של הפלסטינים.
ה', 06.02.2020 טרור יהודי. לתושבי בורין אין רגע של שלוה
ה', 28.11.2019 עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
ב', 04.03.2019 מחסומי הצפון, טורה: הצבא מתנכל לבית הספר החדש בדהר אל מלכ
ב', 11.02.2019 חברון: הדרך לבית הספר רצופה אלימות
ב', 28.01.2019 דרום הר חברון, סימיה
ג', 15.01.2019 א-סוויה ולובן א-שרקיה. הביוב של רחלים זורם למטעי הזיתים של א-סוויה
ג', 11.12.2018 דרום הר חברון: הריסות בסימיה ופילבוקס בחורסה
ב', 10.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
ד', 05.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
א', 09.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
א', 25.03.2018 בורין (יצהר)
מה שמותר למנהל בית ספר...
ב', 18.09.2017 מחסום חבלה (1393)
ה', 14.01.2016 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, עאנין
א', 16.08.2015 הגיהנום הוא כאן !!! בבקעת הירדן!
ג', 17.03.2015 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 16.02.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 18.12.2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה
ב', 15.12.2014 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
ב', 08.12.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 17.11.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, עאנין
ב', 03.11.2014 ברטעה-ריחן, עאנין
ב', 01.09.2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
ב', 09.06.2014 עזון עתמה
ב', 24.03.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
א', 23.03.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 17.03.2014 יום לימודים בקירה
א', 02.03.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 07.01.2014 דרום הר חברון, חברון
א', 27.10.2013 חברון, סוסיא, יום א' 27.10.13, בוקר
א', 22.09.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום א' 22.9.13, בוקר
ד', 03.07.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יום ד' 3.7.13, אחה"צ
ג', 04.06.2013 חברון, יום ג' 4.6.13, בוקר
ב', 08.04.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום ב' 8.4.13, בוקר
א', 31.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.3.13, אחה"צ
ג', 19.03.2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
ג', 19.03.2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
ד', 13.03.2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, יום ד' 13.3.13, בוקר
ה', 28.02.2013 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 28.2.13, בוקר
ג', 12.02.2013 עזון, יום ג' 12.02.13, בוקר
א', 06.01.2013 ריחן, שקד, יום א' 6.1.13, בוקר
ד', 19.12.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
ב', 17.12.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.12.12, בוקר
ב', 26.11.2012 סיור בכפרים: דראט, סוסיא, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 26.11.12, בוקר
ג', 11.09.2012 חבלה, עיזבת טביב יום ג' 11.9.12, אחה"צ
ג', 11.09.2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.9.12, בוקר
ה', 30.08.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 30.8.12, בוקר
ג', 05.06.2012 ריחן, שקד, יום ג' 5.6.12, בוקר
ב', 30.04.2012 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 30.4.12, אחה"צ
ג', 24.04.2012 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ג' 24.4.12, בוקר
ג', 24.04.2012 ריחן, שקד, יום ג' 24.4.12, בוקר
ה', 19.04.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 19.4.12, בוקר
ג', 10.04.2012 ריחן, שקד, יום ג' 10.4.12, בוקר
א', 08.04.2012 ריחן, שקד, יום א' 8.4.12, בוקר
ה', 05.04.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 5.4.12, בוקר
ג', 03.04.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 3.4.12, בוקר
ב', 02.04.2012 חברון, יום ב' 2.4.12, בוקר
ג', 27.03.2012 ריחן, שקד, יום ג' 27.3.12, בוקר
ג', 27.03.2012 דרום הר חברון, חברון, יום ג' 27.3.12, אחה"צ
ג', 27.03.2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 27.3.12, אחה"צ
א', 25.03.2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 25.3.12, אחה"צ
א', 18.03.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום א' 18.3.12, בוקר
ה', 08.03.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 8.3.12, בוקר
ג', 06.03.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 6.3.12, בוקר
ב', 05.03.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 5.3.12, בוקר
א', 04.03.2012 ריחן, שקד, יום א' 4.3.12, בוקר
ג', 28.02.2012 ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 28.2.12, בוקר
ב', 27.02.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.2.12, בוקר
ב', 27.02.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.2.12, בוקר
ה', 23.02.2012 באקה, מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.2.12, בוקר
ג', 21.02.2012 סיור בכפרים: שוויכּה, דרום הר חברון, יום ג' 21.2.12, בוקר
א', 19.02.2012 ריחן, שקד, יום א' 19.2.12, בוקר
ה', 16.02.2012 ח'רבת א-תוואני, דרום הר חברון, חברון, יום ה' 16.2.12, בוקר
ה', 09.02.2012 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ה' 9.2.12, בוקר
ג', 07.02.2012 בית יתיר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 7.2.12, בוקר
ב', 06.02.2012 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 6.2.12, בוקר
ב', 06.02.2012 ביקור בח'רבת א-תוואני, דרום הר חברון
א', 05.02.2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.2.12, אחה"צ
ד', 11.01.2012 ריחן, שקד, יום ד' 11.1.12, בוקר
ג', 03.01.2012 ריחן, שקד, יום ג' 3.1.12, בוקר
א', 01.01.2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.1.12, אחה"צ
ג', 27.12.2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 27.12.11, אחה"צ
ד', 11.02.2004 עיכובים במעבר סחורות בארתאח , בג'וברה ובשער הילדים המעבר תקין
ש', 07.02.2004 בעיות בשער הילדים בג'וברה
ה', 05.02.2004 סגר בבית לחם וסוללת עפר בכניסה לאל-חד'ר
ה', 29.01.2004 שיגרת בדיקה ומעוכבים בג'וברה
ד', 28.01.2004 ג'וברה: מעבר ילדים מול נשק שלוף
ג', 27.01.2004 ארתאח וג'וברה: יום שקט
ב', 26.01.2004 ארתאח וג'וברה: שיגרת מחסום ומעבר תלמידים
ש', 24.01.2004 מחסום בית פוריכּ: בעיות במעבר תלמידים
ה', 22.01.2004 מחסום קלנדיה: בני נוער נדרשים להציג תעודת לידה
ג', 20.01.2004 ג'וברה: מפקד המחסום בגישה חיובית ופייסנית למקומיים!
ב', 19.01.2004 מחסום ארתאח: מערימים קשיים על ערבים ישראלים לעבור לשטחים לביקורי משפחה
ב', 19.01.2004 מחסום קלנדיה: ילדים צריכים להציג תעודת לידה
ב', 19.01.2004 מחסום ג'וברה: מעבר התלמידים ללא תקלות