מגרש הרוסים, ירושלים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
13/01/2020
|
בוקר

השופטת: מירב הרשקוביץ

חוקר המשטרה: איוב חלבי

סנגור: חדר דעיבס

 

דיונים בשני עצורים

 

מוחמד דיב מוחמד אלהנדי - ת.ז. 406755330

נולד בדיר אבו משעל ב 1.6.01 

נעצר ב 26.12.2019

(ר' דוח על דיון קודם בעניינו)

 

ישנה הסכמה על 8 ימי מעצר נוספים והעברת התיק לתביעה.

 

ג'עפרי עזיז הארון כאיד - ת.ז. 405611377

נולד ברמאללה ב13.11.00 

נעצר ב 26.12.19

החשדות : סחר והחזקת נשק ואמל"ח, חברות ופעילות בארגון עוין, השתתפות בהפרות סדר ופעילות נגד ביטחון האזור.

 

גורמי החקירה מבקשים 12 ימי מעצר נוספים.

זו ההארכה הרביעית. בתחילת מעצרו היה מנוע מפגש עם עורך דין.

 

החוקר המשטרתי טוען שהייתה התפתחות חשובה מאוד ביום א' ה 12.

החשוד קושר את עצמו לחלק מהחשדות. מעורבים אחרים קשרו אותו לחשדות.

 

הסנגור שואל אם הייתה חקירה אינטנסיבית. החוקר מפנה לדוח הסודי.

הסנגור מבקש לדעת אם נחקר במשך שעות רבות, החוקר מתחמק מלענות.

 

השופטת הרשקוביץ מבקשת מהחוקר לתת פירוט של שעות חקירה כי אין בזה סוד. בקשה זו מאוד לא הניחה את דעתו של החוקר. הוא פירט שעות:

 

               8.1 :  מ 9:55  עד 11:15      

               9.1 :  מ 13:50 עד 17:25

               12.1: מ 11:10 עד 17:30

 

השופטת אמרה: הבנו.!

 

 סיכום הסנגור:

מדובר בהארכה רביעית. החשוד עצור תקופה ארוכה (בחלקה היה מנוע מפגש עם עורך דין) והחוקר מבקש מספר ימים רב יותר להמשך החקירה.

ממשיך לטעון: העצור משתף פעולה, קשר את עצמו למיוחס לו ומכחיש את יתר החשדות. אין לו מה להוסיף לחוקרים אותו.

הסנגור מבקש מבית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית ולפעול לקיצור ימי החקירה

 

החלטת השופטת:  

(לפני שהשופטת מסכמת את החלטתה היא מבקשת מהחוקר מספר הבהרות, לא בפומבי)

 

"כנגד החשוד חשדות חמורים. לאחר שבחנתי את חומר החקירה מצאתי כי קיימת תשתית ראיתית הקושרת את החשוד לחשדות כנגדו, וגם מצאתי כי ישפעולות חקירה הנדרשות למיצוי החקירה.

בנסיבות אלה מצאתי לנכון להאריך את ימי החקירה ב 8 ימים נוספים."