| Page 51 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ד', 12.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים 138
ד', 12.11.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 137
ב', 10.11.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר 136
ד', 05.11.2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין 135
ד', 05.11.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 134
ב', 27.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 133
א', 26.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 132
ב', 06.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח 131
א', 05.10.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, נשים 130
א', 28.09.2008 פתח תקווה - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר 129
ד', 24.09.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 128
ג', 23.09.2008 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור 127
ב', 15.09.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי 126
ב', 08.09.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים 125
ה', 04.09.2008 עופר - הארכת מעצר, בעיות בריאות 124
ד', 03.09.2008 פתח תקווה - שחרור בערבות, הארכת מעצר 123
ב', 25.08.2008 סאלם - מעצר מנהלי, חקירת עד 122