| Page 52 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חיפוש דוחות מבתי המשפט

תאריך כותרת מספר רציף
ה', 21.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 121
ב', 18.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים 120
ה', 14.08.2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר 119
ב', 11.08.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר 118
ה', 07.08.2008 עופר - הארכת מעצר, גזר דין 117
א', 03.08.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים 116
ה', 31.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 115
ד', 30.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 114
ב', 28.07.2008 עופר - חקירת עד, מפלילים 113
ה', 24.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 112
ד', 23.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 111
ב', 14.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 110
ד', 09.07.2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח 109
ד', 09.07.2008 פתח תקווה - הארכת מעצר, קטינים 108
ב', 07.07.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד) 107
ד', 02.07.2008 פתח תקווה - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר 106
ב', 30.06.2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד 105