מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
05/07/2010
|
בוקר

מגרש הרוסים


השופט: אבשלום מאושר

חוקר המשטרה: ניסים ארגמן

הסנגורים: מאמון חשים, פהמי שקיראת

דנו היום ב 7 תיקים, מתוכם 2 של מנועי מפגש עם עו"ד.

שני הדיונים הראשונים עסקו במנועים.

סנגורו של העצור הראשון: עו"ד פהמי שקיראת.

חוקר המשטרה מבקש בשם החוקרים 15 ימים נוספים.

הדיון מתחיל בשאלות הסנגור אל החוקר:

האם העצור מסר גירסה משטרתית? התשובה: לא, אך מתכוונים לקבל אותה.

האם יש התפתחות בחקירה? התשובה: יש התפתחויות חדשות שמתכוונים לחקור אותן.

החוקר מפנה את בית המשפט לסעיפים הרלוונטיים בדוח החסוי, ומציין שיש התקדמות.

לשאלה מהם החשדות התשובה היא: "פגיעה בביטחון האזור, מתן שירות וחברות" [בהתאחדות בלתי מותרת]. הסנגור  מבקש מהחוקר לדייק יותר. אחרי דין ודברים והפניה לדוח החסוי השופט מתערב: מאשר  לחוקר לא למסור יותר מידע כדי לא לשבש את החקירה.  

אחרי סיכום דבריו של הסנגור שואל אותנו החוקר:  "מה מחליטות הגברות"  (אם לצאת מהאולם או לבקש להישאר)? אנו מבקשות מהשופט להתייחס לקדם בג"ץ שממליץ לאפשר לנו לצפות בשני חלקי הדיון (בנוכחות הסנגור בלי העצור ובנוכחות העצור בלי עורך דינו) למען פומביות הדיון.

הטענה של מר ארגמן היא שכך תהייה לנו תמונה שלמה של חקירתו של העצור, ואז, פרסום הדוח שלנו באינטרנט עלול לשבש את החקירה.

השופט מסכים עם מר ארגמן.

מר ארגמן פונה אלינו ואומר: אתן נשים מבוגרות. מזמן כבר היינו יכולים להגיע להסכם אתכן ולא כל פעם להתחיל את הדיון מחדש!....

רוני ענתה שאנחנו לא מעוניינות בהסכמים.

לפני שאנו יוצאות השופט מבקש ממר ארגמן שהעצור הבא לא יהיה מנוע כדי לא לבזבז את זמננו.

אחרי צאתו של העצור עורכי הדין ואנחנו חוזרים לאולם הדיונים.

העצור הבא הוא בכל זאת מנוע.

מר מאושר פונה אלינו ואומר שהוא יבדוק בתיק אם יש סיבה למנוע מאיתנו נוכחות בזמן שהעצור נוכח.

מר ארגמן מתערב ומסביר שוב את טענת השלמות. מר מאושר מסכים איתו ומבקש מאיתנו לצאת.

מאז שחזרנו  לצפות בהארכות המעצר במגרש הרוסים, (אחרי שבמשך כשלושה חודשים המשטרה בדקה את הדרך המתאימה להם לאפשר את כניסתינו למתחם של מגרש הרוסים), לא הסכים אף שופט לקבל את המלצות קדם בג"ץ.

עזבנו את חדר הדיונים  ואת מגרש הרוסים.