מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
30/05/2011
|
בוקר

 מגרש הרוסים

השופט: שמואל פליישמן

החוקר: בשיר עאמר

הסנגורים: לאה צמל, מאמון חשים, איאד מיסק

3 תיקים לדיון. כל העצורים הם מנועים ממפגש עם עורך דין.

לפי מה שהבנּו שלושת התיקים מבוססים על הפללות הדדיות.

 

פראס נאצר סובתי ברגותי , ת"ז 90401061

מיוצג על ידי עו"ד מאמון חשים.

 

ראאד סמיר חביב חלבי, ת"ז. 039528419,

מיוצג על ידי עו"ד איאד מיסק

 

נאצר אדין צובתי עיסא אבו ח'דיר, ת"ז ,080010424

מיוצג על ידי עו"ד לאה צמל.

נכחנו רק בחלק מהדיון שהתקיים בין הסנגורית של אבו ח'דיר לבין חוקר המשטרה.

החוקר ביקש הארכת מעצר של 15 יום לצורך המשך החקירה.

עו"ד לאה צמל ביקשה להבהיר תחילה את מעמדו ומצבו של העצור: העצור נעצר במעצר חקירתי ( ב 15.4.11), והיה עצור כחודש. מעמדו השתנה לעצור מינהלי (ב 13.5.11). סמוך לשחרורו מהמעצר המינהלי נלקח למגרש הרוסים לחקירה, בטענה של עבירה ביטחונית -  חברות בחזית העממית ועבירה נגד ביטחון המדינה.

הסנגורית רצתה לברר אם החוקר בקיא בתיקו של העצור –  אם הוא יודע על מה נעצר.

היא קיבלה את התשובה הסטנדרטית: "הכול בתיק הסודי". היא לא הייתה מוכנה לקבל תשובה זו ולחצה על החוקר שיענה בצורה ברורה: "כן", "לא", או "לא יכול לענות".

לאה צמל: "...לא כל מה שכתוב בדוח הסודי הוא סודי, אתה מסכים איתי? זה לא סודי על מה הוא נחקר, אני ייצגתי אותו. אני רוצה להראות את חוסר ניקיון כפיו של החוקר... אבקש לחשוף את הסעיף..."

החוקר סירב לתת תשובה אחרת מאשר "בתיק הסודי". הסנגורית פנתה אל השופט בטענה שהחוקר נמצא תחת חקירה נגדית וחייב לענות, אלא אם כן יוכיח שהתשובה תפגע בחקירה. השופט חשב אחרת, נתן גיבוי לחוקר והוסיף לפרוטוקול מילים שלדברי הסנגורית לא נאמרו על ידי החוקר.

עו"ד לאה צמל ניסתה להוכיח שחוקר המשטרה אינו בקיא בחקירתו הקודמת של החשוד: הוא אינו יודע, למשל, שהחשוד עבר בדיקה במכונת אמת ונמצא דובר אמת לגבי השאלה אם הסתיר פעילות צבאית עם פעילים אחרים.

אספקט אחר בחקירתו הנגדית של החוקר נגע לשאלת הסמכות של החוקרים. באיזו סמכות חוקר ממשטרת ש"י חוקר תושב ירושלים המתגורר בירושלים?

התשובה היא שיש פקודת מעצר המתירה לחקור את החשוד (על פי חוק), מתוך חשד שהעבירות הנדונות בוצעו בירושלים.

בשלב מסוים שאל גם השופט את החוקר מה הבעיה לתת תשובה קצת יותר מפורטת... אך ללא הועיל.

לאה צמל טענה שבעצם לשב"כ אין בסיס להגשת כתב אישום, ולכן הוא זייף תיק. היא שאלה את החוקר אם יכול להיות שזייפו את התיק. החוקר המזועזע העמיד את הדברים מייד על דיוקם (לפי דעתו): השב"כ הוא ארגון ערכי ויסודי; לא עושה דברים כאלה.

 

בסיכום דבריה ערערה הסנגורית על עניין הסמכות, שהיא, לדבריה, שאלה בסיסית בתיק הזה. היא טענה כי אין כל סמכות לבימ"ש צבאי לעצור ולחקור את מרשה על פי התנאים המתאפשרים לגבי תושבי השטחים. אפילו היועץ  המשפטי של השב"כ לא טוען אחרת.

הפסול השני: כיוון שהשב"כ הבין כי הסיכויים שיוארך מעצרו המינהלי של החשוד קלושים, הוא ביסס את החשדות על הפללות בקשר לעבירות אחרות, ולא ידוע אם מישהו מהמפלילים היה מופעל או לא...

לאה צמל ביקשה מבית המשפט לקבוע חוסר סמכות, ואם ידחה בקשה זו – לקבוע שעות או ימי חקירה ספורים.

 

החלטת השופט: לאחר ששמע את באת כוחו של החשוד ואת החשוד וראה את הראיות החמורות שבתיקו, הוא רואה לנכון להיענות לבקשת גורמי החקירה.