מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
21/05/2012
|
בוקר

 

מגרש הרוסים

 

השופט: ג'ורדן ברק 

חוקר המשטרה: אבי עקיבא

הסנגורים: פיראס סבאח, ג'אד קדמני

 

היום לא נמצאה רשימת דיונים.

 

3 תיקים מוגשים לטיפולו של כבוד השופט. אחד מהם – של מנוע מפגש עם עורך דין.

התיק הראשון היה של המנוע, שהוצג בידי עו"ד פיראס.

נכחנו בחלק זה מהדיון. בסוף הצגת השאלות של הסנגור ביקשנו מהשופט להתייחס למסמך הקדם-בג"ץ הממליץ לאפשר לנו להשתתף בכל חלקי החקירה (כלומר בדיון בין הצדדים –  נציג המשטרה והסנגור וגם בדיון שבו מופיע העצור ללא נציגו).

השופט קרא את הכתוב וציין שהוא מכיר את ההמלצה של הקדם-בג"ץ.

לפני שהשופט החליט, ביקש החוקר שני דברים: לקיים את הדיון בדלתיים סגורות ולהימנע, "מסיבות ביטחוניות",  מפרסום שמו של העצור (כאמור היום לא היו רשימות), וגם לא מפרסום הפרוטוקול שרשמנו.

השופט ג'ורדן ברק נטה להסכים לנוכחותנו, אך נענה לבקשת המשטרה.

 

התיק השני הוצג בידי עו"ד ג'אד קדמני

החשוד נעצר ב 16.5.12.

החוקר המשטרתי ביקש הארכה של 15 ימי חקירה נוספים. זו ההארכה הראשונה.

החשד: "עבירות חמורות" . היום מסר החשוד גירסה משטרתית ראשונה.

הסנגור שאל: במה חשוד העצור?

תשובה : קשירת קשר ופעילות בארגון.

שאלה: איזה ארגון?

תשובה: לא אוכל לפרט.

שאלה: האם הוא קושר את עצמו?

תשובה: קשר את עצמו.

עוד כמה שאלות קיבלו תשובה לאקונית – "לא אוכל לפרט".

סיכום: הסנגור הסביר שהעצור מודה שכתב לחברים בצ'ט על התוכניות שלו ועל סמך זה מואשם. אך הוא כתב מה שכתב רק בצחוק, כך טען..

השופט העיר לסנגור שבנושא חשוב כל כך אין מקום לצחוק.

החלטה: השופט ברק סיכם, ובין היתר כתב שיש ראיות לחשדות נגד העצור, ויש סיבה להמשיך ולחקור. אך למען הפיקוח השיפוטי הוא הוסיף  11 ימי חקירה –  ולא 15, כפי שהמשטרה ביקשה.

 

התיק השלישי:  הוצג בידי עו"ד סבאח פיראס.

החשוד נעצר ב 6.5.12

המשטרה ביקשה 8 ימים נוספים.

הסנגור לא שאל שאלות וסיכם מיד: צריך לשחרר את העצור. הוא מואשם בעבירה שהיום היא אמנם בת-עונש, אך בזמן שבוצעה, החברות בחמאסלא הייתה אסורה.

ואולם לפי הדוח הסודי יש חשדות חדשים. ולכן השופט מתיר הארכת המעצר.