Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מניעת מים / מים

ד', 17.04.2024 בשבת דומא בערה! שוב! והפעם בחסות הצבא !
ש', 20.04.2024 אל פארסייה: סביב פסח המתנחלים שמרו על השקט
א', 28.04.2024 חווארה דומא חומסה - ידם הקשה והאכזרית של המתנחלים
ג', 20.02.2024 בקעת הירדן: הצבא חוסם כניסות והובלת מים אל היישובים הפלסטינים
ו', 05.01.2024 אל-פאריסייה - דוגמה להתעללות בירוקרטית
ג', 09.01.2024 אבו קביטה - למרות כל האישורים, לא נתנו למיכלית המים לעבור במחסום!
א', 17.12.2023 בקעת הירדן: הצבא והמשטרה והמתנחלים - כולם מתעללים ברועים הפלסטינים
ב', 11.12.2023 בקעת הירדן: לפלסטינים אין מים בבקעת הירדן
ב', 30.10.2023 דרום הר חברון: בחירבת א ספאיי מתנחלים שרפו בית. הכפרים סימיא ושוויקה חסומים.
ד', 14.06.2023 צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בבקעת הירדן
ד', 15.02.2023 בקעת הירדן, פסאיל
א', 25.12.2022 בבקעה גונבים גם את כבשת הרש מהפלסטינים
ד', 23.11.2022 אל עוג'ה, פסאיל
א', 16.10.2022 פסאיל: מתנחלים מתעללים בפלסטינים בחסות הצבא
א', 04.09.2022 ואד אל אחמר: טיהור אתני!
ד', 23.03.2022 רק בכיבוש הישראלי: יהודים גונבים מעין !!
א', 06.03.2022 בקעת הירדן, פסאיל
א', 27.02.2022 ביקור בבקעת הירדן: "למתנחלים יש אישור חריג"
ה', 23.09.2021 עין אל חילווה: למתנחלים יש פנטזיה
ו', 17.09.2021 דרום הר חברון: מכות לפעילי שלום! מניעת מים מהפלסטינים!
ד', 14.04.2021 בקעת הירדן: ושאבתם מים בדמעה
ה', 06.08.2020 בקעת הירדן: חלוקת מזון לנזקקים
ד', 05.08.2020 בקעת הירדן: הגונב מגנב פטור? לא
ש', 01.02.2020 בקעת הירדן מתנחלים תוקפים - פלסטינים נעצרים
ש', 28.12.2019 בקעת הירדן: מצור הוטל על יותר מ-100 אנשים, ילדים וזקנים, עד סוף החורף
ג', 03.12.2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
ד', 10.04.2019 בקעת הירדן: אחרי החורף המבורך המים עוברים להתנחלויות בלבד
ג', 24.04.2018 אין סוף למניעת מים. דומא ופסאיל, בקעת הירדן