Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עזבת אלטביב

ד', 14.02.2024 דיר אל רוסון: פגיעה חמורה ביבול חקלאי בגלל החסימות
ד', 07.02.2024 מרכז הגדה - אין עבודה, אין כסף, אין תקווה. רק ייאוש
א', 04.02.2024 מרכז הגדה - סיור מחסומים
ה', 30.01.2020 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה (1393), חווארה, עזבת אלטביב, עזון
ב', 23.09.2019 עזון - הכניסה הראשית סגורה. חיילים נכנסים כל ערב ויורים רימוני גז.
ו', 12.04.2019 בקעת הירדן: שניים אוחזים בבקעה, זה אומר שלי, זה אומר הכל שלנו
ה', 18.05.2017 הפגנה אלימה בחווארה.
ה', 09.03.2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
ד', 15.02.2017 ג'יוס, עזבת אלטביב, פלאמיה
ג', 07.02.2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
ה', 26.01.2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
ב', 09.01.2017 עזבת אלטביב, פלאמיה
ג', 06.12.2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עזון
ד', 16.11.2016 בית אמין, חבלה, עזבת אלטביב
א', 03.04.2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עסלה
ג', 22.03.2016 חבלה, כפר ת'לת', עזבת אלטביב
א', 20.03.2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
א', 20.03.2016 חבלה, חווארה, מחסום חבלה (1393), עוורתא, עזבת אלטביב
ה', 11.02.2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חווארה, מאדאמא, עזבת אלטביב
ג', 12.01.2016 בית אמין, חירבת עסלה, עזבת אלטביב
ה', 31.12.2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
ג', 09.06.2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, ראס עטיה
א', 01.03.2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, קירה
ו', 27.02.2015 עזבת אלטביב
ה', 26.02.2015 חבלה, עזבת אלטביב
ה', 19.02.2015 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מסחה, עזבת אלטביב, עזון
ב', 16.02.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ו', 30.01.2015 עזבת אלטביב, עסלה
ב', 19.01.2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון
ב', 15.12.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
א', 07.12.2014 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), עזבת אלטביב, עזון
ג', 02.12.2014 עזבת אלטביב, עזון, עסלה
א', 30.11.2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזבת אלטביב, עזון
א', 30.11.2014 מעבר אייל, עזבת אלטביב, עזון עתמה
א', 14.09.2014 ג'יוס, כפל חארת', כפר ג'מאל, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
ג', 19.08.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
ש', 09.08.2014 עזבת אלטביב
ש', 02.08.2014 עזבת אלטביב
ב', 30.06.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, פלאמיה
ב', 23.06.2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ב', 23.06.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ו', 20.06.2014 ג'יוס, עזבת אלטביב, עזון
ד', 18.06.2014 אימתין, חבלה, עזבת אלטביב, עזון
ג', 17.06.2014 ג'ינסאפוט, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עסלה
ג', 10.06.2014 עזבת אלטביב, עיסלה
ג', 03.06.2014 עזבת אלטביב
א', 18.05.2014 עזבת אלטביב, ג'וריש, זעתרה
ב', 24.03.2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
ב', 10.02.2014 דיר שאראף (חביות), חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, שבי שומרון
ד', 29.01.2014 עזבת אלטביב, פרעתא
ב', 27.01.2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ו', 17.01.2014 הפגנה נגד הכיבוש, עזבת אלטביב
ד', 15.01.2014 אימתין, חבלה, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
ד', 08.01.2014 נבי אליאס, עזבת אלטביב
ד', 08.01.2014 ג'יוס, עזבת אלטביב, פרעתא
ד', 01.01.2014 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, עזון, פרעתא
א', 29.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 26.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
ה', 26.12.2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
ד', 25.12.2013 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
ג', 24.12.2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, רמאדין
א', 22.12.2013 סיורים בכפרי הגדה: עזבת אלטביב, עזון, חווארה
ד', 18.12.2013 אימתין, חבלה, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פר'עתא
ה', 05.12.2013 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב
ד', 04.12.2013 אמתין, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
ב', 02.12.2013 זיתא, עזבת אלטביב, קירה