Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

טביעות אצבע

ד', 06.09.2017 ברטעה-ריחן, טורה-שקד
ב', 03.07.2017 מחסום בית לחם: אין גבול לרשע של הכיבוש
ג', 14.06.2016 ארתאח (שער אפרים)
ה', 12.02.2015 מת"ק עציון
א', 08.02.2015 קלנדיה
ג', 21.10.2014 מת"ק עציון
א', 08.06.2014 תרקומיא
א', 16.03.2014 מת"ק עציון
א', 10.11.2013 תרקומיא, יום א' 10.11.13, בוקר
ה', 07.11.2013 מכבים (בית סירה), יום ה' 7.11.13, בוקר
ה', 11.07.2013 מת"ק עציון, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
ב', 08.07.2013 יום ב' 8.7.13, בוקר
א', 07.07.2013 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן, יום א' 7.7.13, בוקר
ג', 11.06.2013 קלנדיה, יום ג' 11.6.13, בוקר
א', 09.06.2013 תרקומיא, יום א' 9.6.13, בוקר
ב', 20.05.2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
ו', 10.05.2013 בית לחם (300), יום ו' 10.5.13, בוקר
ו', 29.03.2013 בית לחם (300), יום ו' 29.3.13, בוקר
א', 03.03.2013 ארתאח (שער אפרים), יום א' 3.3.13, בוקר
א', 03.03.2013 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום א' 3.3.13, בוקר
ג', 07.06.2011 ריחן, שקד, יום ג' 7.6.11, בוקר
ג', 11.01.2011 ריחן, שקד, יום ג' 11.1.11, בוקר
ב', 22.11.2010 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 22.11.10, בוקר
א', 06.06.2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
ו', 21.05.2010 קלנדיה, יום ו' 21.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 17.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 ארתאח (שער אפרים), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
ש', 24.04.2010 ריחן, שקד, יום ש' 24.4.10, בוקר
ה', 22.04.2010 חברון, תרקומיא, יום ה' 22.4.10, בוקר
ש', 06.03.2010 ריחן, שקד, יום ש' 6.3.10, בוקר
א', 14.02.2010 ג'למה, יום א' 14.2.10, בוקר
ב', 21.12.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.12.09, בוקר
ש', 05.12.2009 ריחן, שקד, יום ש' 5.12.09, בוקר
ה', 06.08.2009 מעבר אייל, יום ה' 6.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ד' 5.8.09, בוקר
ב', 20.07.2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.7.09, בוקר
א', 05.07.2009 מעבר אייל, יום א' 5.7.09, בוקר
ש', 27.06.2009 ריחן, שקד, יום ש' 27.6.09, בוקר
ג', 09.06.2009 ארתאח (שער אפרים), יום ג' 9.6.09, בוקר