Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פעילות עם ילדים פלסטינים

פעילות עם ילדים בגן הודא
ג', 23.05.2023 שעב אל בטם - ילדים, מה אתם רוצים להיות כשתהיו גדולים?
ג', 16.05.2023 גן הודא
ה', 23.03.2023 א-תוואני (א-טוואני), אום אל ח'יר, דרום הר חברון
ה', 25.08.2022 תרקומיא - ילדים ואמהותיהם נוסעים ליום ים
ה', 21.10.2021 ביקור בגן הודא בחאשם אלדארג'
ג', 17.11.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 11.11.2020 גן הילדים בהאשם אל דארג'
א', 08.11.2020 דרום הר חברון: שגרת כיבוש
ש', 25.01.2020 פעילות בגן הילדים בחאשם אל דאראג'
ג', 11.02.2020 גן הילדים בחאשם אל דארג'
ש', 14.12.2019 פעילות בגן בחאשם אל דארג'
ה', 09.01.2020 ביקור בכפר הלא מוכר אל זרנוג ופתיחת בי"ס תיכון
ש', 11.01.2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
ש', 30.11.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ש', 16.11.2019 גן הילדים בהאשם אל דארג'
ג', 10.12.2019 דרום הר חברון
ש', 26.10.2019 גן האשם אל דארג'
ג', 08.10.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ד', 18.09.2019 גן הילדים באום אל ח'יר
ג', 24.09.2019 גן הודא בחאשם אל דארג'
ש', 28.09.2019 ביקור בגן הודא בחאשם-אל-דאראג' ובגן באום אל ח'יר
א', 22.09.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ש', 20.07.2019 פעילות בגני ילדים בדרום הר חברון
ש', 29.06.2019 פעילות בגני הילדים בדרום הר חברון
ש', 29.06.2019 דרום הר חברון
ש', 10.08.2019 בקעת הירדן: היה יום כיף גדול
ה', 04.07.2019 פתיחת גן ילדים ולעומתו עקירת עצים באום אל-ח'יר
ש', 25.05.2019 דרום הר חברון, סוסיא
ש', 18.05.2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
ה', 09.05.2019 ביקור אצל מקימת בית הספר בזנותא
ש', 04.05.2019 יעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
ש', 16.03.2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
ש', 09.03.2019 ייעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
ש', 30.03.2019 גן הודא בחאשם-אל-דארג'
ה', 21.03.2019 דרום הר חברון, צומת זיף
ש', 13.04.2019 גן הודא בחאשם-אל-דארג'
ג', 16.04.2019 בית הספר בזנותא
ה', 04.04.2019 זנותא - צו הריסה לבית הספר
ב', 18.03.2019 חברון: משקיפים שומרים על ילדי בי"ס מהתנכלות מתנחלים
ב', 11.03.2019 הריסות בית הספר בסימיה
ש', 23.02.2019 דרום הר חברון, סוסיא
א', 03.02.2019 דרום הר חברון, סימיה
ד', 06.02.2019 דרום הר חברון, בית הספר בזיתונא
א', 03.02.2019 דרום הר חברון, בית הספר בזיתונא
ב', 28.01.2019 דרום הר חברון, סימיה
ג', 18.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
ה', 20.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
ב', 17.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
ה', 29.11.2018 דרום הר חברון, חאשם אל דארג'
א', 14.10.2018 עצוב. אי וודאות בסוסיא
ד', 26.09.2018 דרום הר חברון, סוסיא
א', 07.10.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 18.09.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 08.05.2018 דרום הר חברון
ה', 19.04.2018 דרום הר חברון
ב', 23.04.2018 דרום הר חברון
ב', 23.04.2018 דרום הר חברון
ג', 20.03.2018 דרום הר חברון
ה', 15.03.2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון
ד', 31.01.2018 דרום הר חברון
ג', 06.02.2018 סוסיא, דרום הר חברון
ב', 05.02.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 12.12.2017 דרום הר חברון
ג', 12.12.2017 דרום הר חברון והגן של הודא
ד', 22.11.2017 דרום הר חברון
ד', 01.11.2017 דרום הר חברון
ד', 11.10.2017 דרום הר חברון
ג', 19.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
ד', 13.09.2017 דרום הר חברון
ג', 12.09.2017 דרום הר חברון, סוסיא, אום אלח'יר, א-תוואני
ג', 05.09.2017 דרום הר חברון, סוסיא
ד', 30.08.2017 דרום הר חברון, סוסיא
ו', 18.08.2017 בקעת הירדן: יום שמתחיל בהתעללות, ומסתיים בכיף מים לילדי הבקעה
ה', 25.05.2017 פעילות בגן הודא בחאשם-אל-דארג', וסיקור (לא מתוכנן) של ההריסה של סרורה.
ה', 03.11.2016 דרום הר חברון
ד', 19.04.2017 דרום הר חברון
ד', 22.03.2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 19.12.2016 כפר א-דיכּ
ה', 13.10.2016 דרום הר חברון
ה', 22.09.2016 דרום הר חברון, צומת זיף
ב', 10.10.2016 דרום הר חברון, סוסיא
ה', 08.09.2016 דרום הר חברון, צומת זיף
ג', 19.07.2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
ג', 21.06.2016 דרום הר חברון
ד', 25.05.2016 דרום הר חברון, גן הודא
ד', 11.05.2016 דרום הר חברון
ה', 14.04.2016 דרום הר חברון, גן הודא
ה', 31.03.2016 דרום הר חברון
ה', 26.11.2015 דרום הר חברון, פעילות עם נשים וילדים בכפרי הגדה
ה', 12.11.2015 דרום הר חברון, פעילות עם נשים וילדים בכפרי הגדה
ה', 17.09.2015 גן הודא, דרום הר חברון
ה', 03.09.2015 דרום הר חברון
ה', 03.09.2015 דרום הר חברון, פעילות עם נשים וילדים בכפרי הגדה
ה', 18.06.2015 אם אלח'יר
ה', 11.06.2015 אם אלח'יר
ה', 14.05.2015 דרום הר חברון, אום אל ח'יר
ד', 13.05.2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ו', 01.05.2015 נבי אליאס
ו', 01.05.2015 עסלה
ו', 24.04.2015 עסלה
ה', 26.03.2015 דרום הר חברון
ה', 19.03.2015 עסלה
ה', 12.03.2015 עסלה
ו', 27.02.2015 נבי אליאס
ו', 13.02.2015 עסלה
ו', 06.02.2015 עסלה
ו', 30.01.2015 עזבת אלטביב, עסלה
ו', 23.01.2015 נבי אליאס
ו', 23.01.2015 עסלה, קדום
ה', 01.01.2015 סוסיא
ה', 11.12.2014 זיף, א-תואני
ו', 05.12.2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
ו', 21.11.2014 נבי אליאס
ב', 17.11.2014 דרום הר חברון, צומת זיף
ו', 07.11.2014 עסלה
ד', 05.11.2014 א-סאוויה
ו', 31.10.2014 עזון, עיסלה, קדום
ו', 24.10.2014 חג'ה, עיסלה, קדום
ו', 26.09.2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
ו', 19.09.2014 נבי אליאס, עסלה
ג', 16.09.2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
ג', 19.08.2014 עסלה
ג', 12.08.2014 עסלה
א', 06.07.2014 ג'וריש
ג', 01.07.2014 עסלה
ו', 20.06.2014 נבי אליאס
ה', 22.05.2014 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
ב', 19.05.2014 נבי אליאס
ו', 16.05.2014 נבי אליאס
ה', 08.05.2014 אימתין
ה', 24.04.2014 נבי אליאס
ה', 10.04.2014 אימתין
ה', 10.04.2014 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
ה', 27.03.2014 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
ו', 21.03.2014 נבי אליאס
ה', 20.03.2014 אימתין
ב', 17.03.2014 יום לימודים בקירה
ו', 14.03.2014 נבי אליאס
ה', 13.03.2014 אימתין, פרעתא
ה', 27.02.2014 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
ה', 27.02.2014 אימתין
ה', 27.02.2014 אימתין, פרעתא
ה', 20.02.2014 אימתין, פרעתא
ו', 14.02.2014 נבי אליאס
ה', 13.02.2014 אימתין, פרעתא
ב', 10.02.2014 זיתא, קירה
ו', 07.02.2014 נבי אליאס
ש', 04.01.2014 הגן של הודא, חאשם אל דארג'
ה', 19.12.2013 סיור בכפרים, פעילות בגן ילדים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון
ה', 28.11.2013 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
ה', 14.11.2013 דרום הר חברון, פעילות בגן הילדים: חאשם אל דארג'
ד', 23.10.2013 דרום הר חברון, יום ד' 23.10.13, בוקר
ה', 09.05.2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה' 9.5.13, בוקר
ה', 18.04.2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 18.4.13, בוקר
ה', 04.04.2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון, יום ה' 4.4.13, בוקר
ה', 07.03.2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 7.3.13, בוקר
ה', 28.02.2013 פעילות עם ילדים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון, יום ה' 28.2.13, בוקר
ה', 07.02.2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 7.2.13, בוקר
ה', 03.01.2013 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דאראג', דרום הר חברון, יום ה' 3.1.13, בוקר
ה', 29.11.2012 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה', 29.11.12
ה', 01.11.2012 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 1.11.12, בוקר
ה', 11.10.2012 פעילות עם ילדים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 11.10.12, בוקר
ד', 11.07.2012 זיתא, יום ד' 11.7.12, בוקר
ה', 12.01.2012 דרום הר חברון, יום ה' 12.1.12, בוקר
ה', 29.12.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 29.12.11, בוקר
ה', 15.12.2011 חאשם אל דארג', דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים יום ה' 15.12.11, בוקר
ה', 01.12.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה', 1.12.2011, בוקר
ה', 17.11.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 17.11.2011, בוקר
ה', 27.10.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון יום ה' 27.10.2011
ה', 06.10.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 6.10.11, בוקר
ה', 22.09.2011 פעילות עם ילדם פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה', 22.9.2011, בוקר
ה', 16.06.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה' 16.6.11, בוקר
ה', 02.06.2011 כביש 317, גן הודא, דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים 2.6.2011, בוקר
ה', 19.05.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה', 19.5.2011
ה', 05.05.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דארג', סוסיא, דרום הר חברון, יום ה' 5.5.2011
ה', 21.04.2011 פעילות עם ילדים פלסטיניים: חאשם אל דרג', דרום הר חברון, יום ה', 21.4.2011
א', 20.03.2011 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), פעילות עם ילדים פלסטיניים, יום א' 20.3.11, בוקר
ה', 17.02.2011 סיור באום אל חיר, חאשם אל דארג', דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים 17.2.2011
ב', 31.01.2011 עזון, עיסלה, קדום
ב', 10.01.2011 דרום הר חברון, אום אל ח'יר, חשם אל דרג', סנסנה (מעבר מיתר), פעילות עם ילדים, יום ב' 10.1.11, בוקר
ש', 01.01.2011 עזון, עיסלה
ד', 20.10.2010 דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים יום ד' 20.10.10, בוקר
ג', 21.09.2010 דרום הר חברון, פעילות עם ילדים פלסטיניים, יום ג' 21.9.10, בוקר
א', 19.09.2010 בית יתיר, דרום הר חברון, סנסנה, יום א' 19.9.10, בוקר
ה', 02.09.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 2.9.10, בוקר
ד', 18.08.2010 פעילות עם ילדים, דרום הר חברון, יום ד' 18.8.10, בוקר
ה', 17.06.2010 סיור בכפרים: סוסיא, אום אל חיר, חאשם אל דארג', דרום הר חברון, יום ה' 17.6.10, בוקר