View Album | Page 7 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

צפון בקעת הירדן, נוף
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
נערות יושבות על גבעה
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
מיכל מים, מזרח מאום זרקא
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
צפון בקעת הירדן, נערה יושבת על שרידי כפר
Photographer: Rachel Afek
12/04/2021
בקעת הירדן: טבע ונוף
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
בקעת הירדן: לטבע יש דרכים משלו להראות את כוחו
בקעת הירדן ילדי קהילת חדידיה
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
הילדות בגן של חדידיה מבסוטות לערבב דקלום של הקוראן עם משחקים "חילוניים"
בקעת הירדן 29.04.2021
Photographer: Rachel Afek
29/04/2021
סוף אפריל והבקעה יבששששה כאילו אמצע הקיץ
מכחול
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
שנת גן ראשונה הסתיימה היום בחדידיה. הגננת וכמה אמהות מתכנסות לכבוד האירוע. קנו גלימות שחורות עם דגל פלסטין, ומגבעות תחרוז' הכינו כיבוד, ומוסיקה. הילדות הקטנות עם נעלי עקב... חסרה שמחת הסיום. משהו מעיק באוויר.
מכחול
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
נכון אין עכברים...והעז באה לשתות את שאריות החלב שנפלטות מהגבינה הכבושה...
אל חדדיה, מכחול
Photographer: Rachel Afek
02/06/2021
ומעבר לזה הכל בתזוזה, נכד ראשון נולד והשמחה רבה, ועוד חודש תלד נ' תינוק תשיעי ואחריה ר' תינוק חמישי, והאוהל שוקק חיים. מזרונים ושמיכות ובתוכם או מעליהם מתכנסים חתלתולים ואפרוחים וציפורים
בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
עד אוקטובר נובמבר נחיה עם הגוונים האלה, החום כבר מכביד, ונתגלגל לכיוון החורף. עאדי. רגיל. כמעט מסיימים את הקציר, והכבשים מלחחות את היבש הזה ובטח מקללות את אללה כמו שהן שומעות מהרועים ומתפללות לצל.
עין עוג'ה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
נביעה חזקה מעין עוג'ה יורדת בשצף בתעלת בטון
בקעת הרדן: מים במשורה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
חברת מקורות מאפשר למלא את העוקב אבל רק במשך שש שעות. זה מספיק למלא רק חצי מיכל
בקעת הירדן
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בצל עץ הדומים מוכרים אבטיחים קטנים במחירים גדולים
זובעה מראה לנו
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בור מים ששיפץ, אותו הצבא מתכנן להרוס
בור מים
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בקעת הירדן: סייח מתיידד עם דפנה
Photographer: Nurit Popper
14/01/2021
סייח מתחכך בדפנה
בקעת הירדן: בולדוזר צה"לי חוסם את הדרך לקהילת אל פאריסייה בצפון הבקעה
Photographer: A Palestinian resident
23/03/2020
בקעת הירדן: מתנחלים חוסמים לנו את הדרך
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
בקעת הירדן: ערימות זהב של גרגירי חיטה
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
בקעת הירדן: אבו סאקר מספר לעיתונאים על ההריסות של מגוריהם
Photographer: Aviva Konforty
17/06/2020
נהג המשאית
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
מבט על המאהל הבדואי ברשאש. מימין הכפר דומא בו נשרפו למוות שלושה מבני משפחת דוואבשה.
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: בעיגול האדמה הלח והכהה רבצו בבוקר הפרות של המתנחלים
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
"נער גבעות" ממאחז מלאכי השלום מצלם
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
הכבשים יוצאות למרעה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: השטח החרוש שהיה פעם מרעה פתוח לפלסטינים, ועתה השתלט עליו המנחם מהמאחז החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
The small Tractor is blocking our way
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
שדות זהב בבקעת הירדן; מרחוק נראית התנחלות מעלה אפרים וברקע פסגת הר סרטבָה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: הזולה במאחז הבלתי חוקי ליד עין אל חילווה
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
"Angels of peace" outpost
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
עימות עם מצלמות: נער הגבעות שולף מצלמה אל פני הרועה הפלסטיני, אשר שולף עליו בחזרה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: מכלאת הכבשים במאחז הבלתי חוקי של מנחם
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
כבשה אוכלת עלי זית רעננים
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
אחד העדרים שב הביתה, ברקע העיירה דומא, בפיגוע רצחני ב-2015 מתנחלים שרפו שם למוות זוג הורים ובנם הפעוט
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: כך מתחילה התנחלות. הקרוואן של מנחם במאחז הבלתי חוקי החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019