View Album | Page 7 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

אל חדדיה, מכחול
Photographer: Rachel Afek
02/06/2021
ומעבר לזה הכל בתזוזה, נכד ראשון נולד והשמחה רבה, ועוד חודש תלד נ' תינוק תשיעי ואחריה ר' תינוק חמישי, והאוהל שוקק חיים. מזרונים ושמיכות ובתוכם או מעליהם מתכנסים חתלתולים ואפרוחים וציפורים
בקעת הירדן
Photographer: Rachel Afek
27/05/2021
עד אוקטובר נובמבר נחיה עם הגוונים האלה, החום כבר מכביד, ונתגלגל לכיוון החורף. עאדי. רגיל. כמעט מסיימים את הקציר, והכבשים מלחחות את היבש הזה ובטח מקללות את אללה כמו שהן שומעות מהרועים ומתפללות לצל.
עין עוג'ה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
נביעה חזקה מעין עוג'ה יורדת בשצף בתעלת בטון
בקעת הרדן: מים במשורה
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
חברת מקורות מאפשר למלא את העוקב אבל רק במשך שש שעות. זה מספיק למלא רק חצי מיכל
בקעת הירדן
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בצל עץ הדומים מוכרים אבטיחים קטנים במחירים גדולים
זובעה מראה לנו
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
בור מים ששיפץ, אותו הצבא מתכנן להרוס
בור מים
Photographer: Nurit Popper
28/04/2021
חממות נטושות בהתנחלות רועי
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
שדות זהב בבקעת הירדן; מרחוק נראית התנחלות מעלה אפרים וברקע פסגת הר סרטבָה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
בקעת הירדן: העזים מחפשות מחסה מפני השרב היוקד
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
אזור ח' עין א רשאש
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
ילדים ברשאש
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
ילדי ראשאש עם אב המשפחה
עימות עם מצלמות: נער הגבעות שולף מצלמה אל פני הרועה הפלסטיני, אשר שולף עליו בחזרה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
בקעת הירדן: חם, לוהט, וצל בקושי יש
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
פיתות בטאבון של רימה
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
אחד העדרים שב הביתה, ברקע העיירה דומא, בפיגוע רצחני ב-2015 מתנחלים שרפו שם למוות זוג הורים ובנם הפעוט
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
בקעת הירדן: נמצא מקום מוצל
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
אזור ח' עין א רשאש
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן, שער שחוסם את הדרך לטרקטורים של הפלסטינים
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
רשאש: אלחנן מן המאחז הבלתי חוקי עומד קרוב לעדר של הפלסטינים
Photographer: Rita Mendes-Flohr
06/11/2019
בקעת הירדן: זה הציוד המוחרם של הבתים שהצבא הרס
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן: העדר בעין אל חילווה לפני היציאה למרעה
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
Today herding  without interruption
Photographer: Sharon Gamzu
04/12/2019
Expropriating Seeds from a Landowner in Shack
Photographer: A Palestinian resident
07/12/2019
בדרך למאהל. ברקע בתי דומא
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
עין אל חילווה: העדר חוצה את הכביש בדרך למרעה
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
sheep in the field
Photographer: Sharon Gamzu
04/12/2019
Confiscating a tractor with a salt
Photographer: A Palestinian resident
18/12/2019
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
There are so many rocks and no weeds
Photographer: Sharon Gamzu
04/12/2019
בקעת הירדן, קהילת רועים באיבזיק: הבוקר הרסו את האהלים ולקחו את הציוד
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
הולכים בשבילי עיזים בחזרה למאהל
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן: העיזים חוזרות לחפש צל בהריסות הדיר
Photographer: Nurit Popper
27/08/2020
בקעת הירדן: צה"ל ממשיך להתעלל בקהילות הרועים הבדואים, הפעם חסימת דרך ראשית
Photographer: A Palestinian resident
23/03/2020