View Album | Page 7 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

ביקור בח'לת מכחול
Photographer: Rachel Afek
23/12/2021
בוקר חורפי , אחרי "סערת הכרמל", הבקעה לובשת חום עמוק של חריש, בצד ירוקים שונים של נביטה. אני מבקרת משפחות במכחול, עוזרת בעבודות הבית, מחליפה את בעלת הבית שסובלת מכאבים שונים.
אזור עין שיבלי: צאן פלסטיני ובקר של מתנחלים רועים אלה מול אלה
Photographer: Hagar Gefen
28/12/2021
הכפר עין שיבלי, בקעת הירדן
Photographer: Hagar Gefen
28/12/2021
ליווי רועים באזור ח'לת מכחול, ברקע הבקעה הירדנית
Photographer: Hagar Gefen
18/12/2021
חומסה: מה שנותר מהמטבח שנהרס
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
הרחבת התנחלות רועי על שטחי חקלאות של תושבי חדידיה
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
בקעת הירדן: אזור חומסה מתחיל להוריק
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
חומסה: שרידים של בית שנהרס בידי הצבא
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
חורף 2021 מגיע לח'לת מכחול
Photographer:
09/12/2021
תרומת מזרנים ועוד
Photographer: Rachel Afek
09/12/2021
היום רעינו גבוה מעל חמרה
Photographer: Hagar Gefen
10/12/2021
תה במרעה
Photographer: Hagar Gefen
07/12/2021
ליווי רועים באזור המזרחי של הבקעה
Photographer: Hagar Dror
07/12/2021
מרעה באזור אל-פאריסייה
Photographer: Hagar Gefen
30/11/2021
ח'לת מכחול: אריאל משחקת מחבואים עם בתו של בורהאן
Photographer: Shahar Shiloh
29/11/2021
ח'לת מכחוּל: אבו חלאף תופס שלווה
Photographer: Ariel Freedman
29/11/2021
ח'לת מכחול: הבקעה מתחילה להוריק
Photographer: Ariel Freedman
29/11/2021
החממה של מ
Photographer: Daphne Banai
23/11/2021
עם רימא בח'לת מכחול
Photographer: Daphne Banai
23/11/2021
אזור אום זוקא: הרקפות הראשונות
Photographer: Hagar Gefen
26/11/2021
אזור אום זוקא: סתוונית היורה
Photographer: Hagar Gefen
26/11/2021
נביטה
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
מימין נבטוטי חוביזה למעלה סתוונית ולמטה עלי עירית
העדר חוזר למאהל
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
ללא כותרת
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
מכלאת הטליים
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
הכנת גבינות
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
בקעת הירדן. במאהל, עסוקים בהכנת הגבינות
אזור חמרה: פרה זו (בהיריון) ספגה חבטות באלה, אינה אוכלה ושולה כבר יממה
Photographer: Hagar Gefen
27/11/2021
מרעה הבקר מדרום להתנחלות שדמות מחולה
Photographer: Hagar Gefen
27/11/2021
העדר עולה דרומה בחיפוש אחר מזון
Photographer: Hagar Gefen
27/11/2021
ח'לת מכחול: יופי שכזה 2
Photographer: Rachel Afek
25/11/2021
ח'לת מכחול: כזה יופי
Photographer: Rachel Afek
25/11/2021
ח'לת מכחול: בועות סבון
Photographer: Rachel Afek
25/11/2021
פשטידת קולוסטרום
Photographer: Hagar Gefen
16/11/2021
הכנת המלט
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
הכנת המלט לדיפון וחיזוק החסימה
המשך בניית החסימה
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
הוספת אבנים קטנות יותר לסתימת חורים ולחיזוק
בניית החסימה
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
עיבוי חסימת המים, בהתחלה ע"י אבנים גדולות