View Album | Page 4 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן: ארוחה במרעה, תפוזים בטעם של פעם
Photographer: Hagar Gefen
03/01/2022
זהבית, צמח מרפא, ח'לת מכחול
Photographer: Hagar Gefen
04/01/2022
אזור ח'לת מכחול: חוויחה (צמח תבלין)
Photographer: Hagar Gefen
04/01/2022
ח'לת מכחול: זהבית
Photographer: Hagar Gefen
04/01/2022
כבשים בבקעת הירדן
Photographer: Hagar Gefen
30/12/2021
עץ השיזף הנפוץ בבקעת הירדן
Photographer: Hagar Gefen
30/12/2021
ליווי רועים באזור ח'לת מכחול
Photographer: Shahar Shiloh
26/12/2021
ח'לת מכחול: עונת ההמלטות
Photographer: Rachel Afek
23/12/2021
תקופת שיא של המלטות. בשעה טובה. תאומי טלאים נולדו הבוקר וכבר עומדים על הרגליים ויונקים מבקבוק. ואף מילה על כיבוש.
נזקי הסערה בח'לת מכחול
Photographer: Rachel Afek
23/12/2021
נזקי הסערה נראים בשטח, אחרי הרוח החזקה שטלטלה את המקום. סככת תבואה קרסה לגמרי.
מגרש משחקים בח'לת מכחול
Photographer: Rachel Afek
23/12/2021
שעשועי ילדים במגרש משחקים החדש, שהגיע ביחד עם גן ילדים שהולך ומוקם. אמור לשרת את ילדי הסביבה.
ביקור בח'לת מכחול
Photographer: Rachel Afek
23/12/2021
בוקר חורפי , אחרי "סערת הכרמל", הבקעה לובשת חום עמוק של חריש, בצד ירוקים שונים של נביטה. אני מבקרת משפחות במכחול, עוזרת בעבודות הבית, מחליפה את בעלת הבית שסובלת מכאבים שונים.
אזור עין שיבלי: צאן פלסטיני ובקר של מתנחלים רועים אלה מול אלה
Photographer: Hagar Gefen
28/12/2021
הכפר עין שיבלי, בקעת הירדן
Photographer: Hagar Gefen
28/12/2021
ליווי רועים באזור ח'לת מכחול, ברקע הבקעה הירדנית
Photographer: Hagar Gefen
18/12/2021
חומסה: מה שנותר מהמטבח שנהרס
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
הרחבת התנחלות רועי על שטחי חקלאות של תושבי חדידיה
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
בקעת הירדן: אזור חומסה מתחיל להוריק
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
חומסה: שרידים של בית שנהרס בידי הצבא
Photographer: Hagar Gefen
05/12/2021
חורף 2021 מגיע לח'לת מכחול
Photographer:
09/12/2021
תרומת מזרנים ועוד
Photographer: Rachel Afek
09/12/2021
היום רעינו גבוה מעל חמרה
Photographer: Hagar Gefen
10/12/2021
תה במרעה
Photographer: Hagar Gefen
07/12/2021
ליווי רועים באזור המזרחי של הבקעה
Photographer: Hagar Dror
07/12/2021
מרעה באזור פארסיה
Photographer: Hagar Gefen
30/11/2021
ח'לת מכחול: אריאל משחקת מחבואים עם בתו של בורהאן
Photographer: Shahar Shiloh
29/11/2021
ח'לת מכחוּל: אבו חלאף תופס שלווה
Photographer: Ariel Freedman
29/11/2021
ח'לת מכחול: הבקעה מתחילה להוריק
Photographer: Ariel Freedman
29/11/2021
החממה של מ
Photographer: Daphne Banai
23/11/2021
עם רימא בח'לת מכחול
Photographer: Daphne Banai
23/11/2021
אזור אום זוקא: הרקפות הראשונות
Photographer: Hagar Gefen
26/11/2021
אזור אום זוקא: סתוונית היורה
Photographer: Hagar Gefen
26/11/2021
נביטה
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
מימין נבטוטי חוביזה למעלה סתוונית ולמטה עלי עירית
העדר חוזר למאהל
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
ללא כותרת
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
מכלאת הטליים
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
הכנת גבינות
Photographer: Nurit Popper
25/11/2021
בקעת הירדן. במאהל, עסוקים בהכנת הגבינות