View Album | Page 8 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הרדן: כתב הניו יורק טיימס בשיחה עם צביה ודפנה
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
21.8.2019 בקעת הירדן: מכלאת הכבשים במאחז הבלתי חוקי של מנחם
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
כבשה אוכלת עלי זית רעננים
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
בקעת הירדן, בעקבה עם חאג' סמי ועוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
21.8.2019 בקעת הירדן: כך מתחילה התנחלות. הקרוואן של מנחם במאחז הבלתי חוקי החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
השער לחומסה נעול (צולם אחה"צ)
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
בקעת הירדן: בורהאן אשתו ובתו מסתכלים בצילומים
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
פסאיל: נשות המשפחה ונשות מ"ו
Photographer: A Palestinian resident
04/04/2021
פסאיל: דפנה ונורית חברות מחסוםווטש עם המשפחה
מבט לעבר ח' עין א-רשאש. על קו האופק משמאל בתי דומא
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
השער לכיוון חדידיה נעול
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
דפנה ממיינת ירקות בשוק הסיטונאי
Photographer: Nurit Popper
13/08/2020
בקעת הירדן: העזים מחפשות מחסה מפני השרב היוקד
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
אזור ח' עין א רשאש
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
חממות נטושות בהתנחלות רועי
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
בקעת הירדן: סייח מתיידד עם דפנה
Photographer: Nurit Popper
14/01/2021
סייח מתחכך בדפנה
בקעת הירדן: חם, לוהט, וצל בקושי יש
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
ילדים ברשאש
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
ילדי ראשאש עם אב המשפחה
בקעת הירדן: ערימות זהב של גרגירי חיטה
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
בקעת הירדן: נמצא מקום מוצל
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
אזור ח' עין א רשאש
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
פיתות בטאבון של רימה
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
מבט על המאהל הבדואי ברשאש. מימין הכפר דומא בו נשרפו למוות שלושה מבני משפחת דוואבשה.
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
בקעת הירדן: זה הציוד המוחרם של הבתים שהצבא הרס
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן, שער שחוסם את הדרך לטרקטורים של הפלסטינים
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
הכבשים יוצאות למרעה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
בקעת הירדן, חומסה
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
אוהל מסודר וארוך
בקעת הירדן, מע'רייר
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
הכניסה או היציאה ממטע הזיתים השייך לפלסטינים חסומה בתל עפר ואבנים. מי עשה את זה?
בקעת הירדן, חומסה
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
שרידי ההריסות שבעליהם כבר לא מוצאים כוח לפנותם
בקעת הירדן, פסאיל, אוהל
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
אלה תנאי המגורים של חברי קהילת הרועים בפסאיל
בקעת הירדן אזור פסאיל
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
חוות מלאכי השלום שמשכינים הרס ואלימות על כל סביבתם
שרידי המאחז הבלתי חוקי מעלה אהוביה
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
מתנחלים מהמאחז הבלתי חוקי מעלה אהוביה, ליד דיר ג'ריר, חזרו לשקם את המאחז שנהרס לפני שבוע בידי הצבא
שדה חיטה פלסטיני באזור עין סקות
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
מתנחלים פשוט עולים עם הצאן שלהם על השדה שאינו שייך להם אלא לפלסטינים
בקעת הירדן: עין חילווה
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
אזור עין אל-הילווה מוקף בגדר חדשה עם שערים, פתוחים כעת. כנראה בקרוב השערים ייסגרו בפני פלסטינים וצאןיהם
עין אל חילווה
Photographer: Daphne Banai
14/04/2021
עין אל חילווה הוא מעין שאמור להיות פתוח לכולם, מתנחלים ופלסטינים. לאחרונה המתנחלים מתחילים להשתלט עליו