View Album | Page 8 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

ילדים ברשאש
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
ילדי ראשאש עם אב המשפחה
בקעת הירדן, בעקבה עם חאג' סמי ועוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
בקעת הירדן: נמצא מקום מוצל
Photographer: A Palestinian resident
18/05/2020
אזור ח' עין א רשאש
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
פיתות בטאבון של רימה
Photographer: Nurit Popper
31/12/2019
בקעת הירדן: בורהאן אשתו ובתו מסתכלים בצילומים
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: זה הציוד המוחרם של הבתים שהצבא הרס
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן, שער שחוסם את הדרך לטרקטורים של הפלסטינים
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
דפנה ממיינת ירקות בשוק הסיטונאי
Photographer: Nurit Popper
13/08/2020
Expropriating Seeds from a Landowner in Shack
Photographer: A Palestinian resident
07/12/2019
בדרך למאהל. ברקע בתי דומא
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
בקעת הירדן: העדר בעין אל חילווה לפני היציאה למרעה
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
בקעת הירדן: סייח מתיידד עם דפנה
Photographer: Nurit Popper
14/01/2021
סייח מתחכך בדפנה
Confiscating a tractor with a salt
Photographer: A Palestinian resident
18/12/2019
במרעה
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
עין אל חילווה: העדר חוצה את הכביש בדרך למרעה
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
בקעת הירדן: ערימות זהב של גרגירי חיטה
Photographer: Rachel Afek
06/06/2019
בקעת הירדן, קהילת רועים באיבזיק: הבוקר הרסו את האהלים ולקחו את הציוד
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
הולכים בשבילי עיזים בחזרה למאהל
Photographer: Nurit Popper
30/08/2019
מבט על המאהל הבדואי ברשאש. מימין הכפר דומא בו נשרפו למוות שלושה מבני משפחת דוואבשה.
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
בקעת הירדן: צה"ל ממשיך להתעלל בקהילות הרועים הבדואים, הפעם חסימת דרך ראשית
Photographer: A Palestinian resident
23/03/2020
בקעת הירדן: תשעה אנשי צבא חמושים הגיעו במיוחד בשבילנו
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
דפנה ונורית באו לצפות ולדווח. המתנחלים קראו לצבא. במקום להגן עליהן ולמנוע בניה של מאחז לא חוקי, הם שיקרו והאשימו אותן בהאשמות שוא.
הכבשים יוצאות למרעה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
29/05/2019
בקעת הירדן: בולדוזר צה"לי חוסם את הדרך לקהילת אל פאריסייה בצפון הבקעה
Photographer: A Palestinian resident
23/03/2020
בקעת הירדן: מתנחלים חוסמים לנו את הדרך
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
שדות זהב בבקעת הירדן; מרחוק נראית התנחלות מעלה אפרים וברקע פסגת הר סרטבָה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
בקעת הירדן: אבו סאקר מספר לעיתונאים על ההריסות של מגוריהם
Photographer: Aviva Konforty
17/06/2020
נהג המשאית
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
עימות עם מצלמות: נער הגבעות שולף מצלמה אל פני הרועה הפלסטיני, אשר שולף עליו בחזרה
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: בעיגול האדמה הלח והכהה רבצו בבוקר הפרות של המתנחלים
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
"נער גבעות" ממאחז מלאכי השלום מצלם
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
אחד העדרים שב הביתה, ברקע העיירה דומא, בפיגוע רצחני ב-2015 מתנחלים שרפו שם למוות זוג הורים ובנם הפעוט
Photographer: Rita Mendes-Flohr
13/06/2019
21.8.2019 בקעת הירדן: השטח החרוש שהיה פעם מרעה פתוח לפלסטינים, ועתה השתלט עליו המנחם מהמאחז החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
The small Tractor is blocking our way
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
רשאש: אלחנן מן המאחז הבלתי חוקי עומד קרוב לעדר של הפלסטינים
Photographer: Rita Mendes-Flohr
06/11/2019