View Album | Page 8 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

איסוף אבנים בשטח
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
אסוף אבנים להגבהה ולעיבוי החסימה של המים
בור המים 2021
Photographer: Nurit Popper
19/11/2021
בור מים בבקעת הירדן במצב טוב בזכות עבודת לוחמים לשלום לפני שנתיים
בקעת הירדן: איסוף מי הגשמים לבור מים
Photographer: Gali Hanadin
19/11/2021
בקעת הירדן: מי השיטפון יובלו לבור מים
Photographer: Gali Hanadin
19/11/2021
בקעת הירדן: מצפה ג'ינו בשמורת אום זוקא
Photographer: Shahar Shiloh
21/11/2021
נורית ומיכל המים שהצבא פוצץ
Photographer: Daphne Banai
11/11/2021
בקעת הירדן, הנוף הנשקף למרגלות מאחז בלתי חוקי אביתר (הכפר קובלאן)
Photographer: Nurit Popper
11/11/2021
בקעת הירדן, אל מייתה: עמודי האוהל קשורים בכאפייה
Photographer: Daphne Banai
11/11/2021
בקעת הירדן, אל מייתה: בור המים
Photographer: Nurit Popper
11/11/2021
מחסן הקש
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
ח'לת מכחוּל, מחסן הקש של אבו חלף, משמש מנוחה זמנית ליונים
אוהב מכוניות
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
ח'לת מכחוּל - אוהב מכוניות יחיה, בגיל 3 לא מוותר על אף נסיעה, גם כשהמכונית עומדת
ג'אנה בזרועות הדסה
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
ג'אנה התאוששה מארוע המשטרה, בזרועות הדסה
עגלה עמוסה בציוד
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
העגלה של צביה עמוסה בציוד, בגדים, שטיחים ושאר ציוד
פרחים על עדן החלון
Photographer: Rachel Afek
03/11/2021
חדידיה, גן הילדים. ארבע בנות שמחות
Photographer: Rachel Afek
21/10/2021
ח'לת מכחול: שטיחים לאוהל לקראת החורף
Photographer: Rachel Afek
21/10/2021
ח'לת מכחול: מכסים את החציר (1)
Photographer: Ariel Freedman
17/11/2021
ה שטח החדש לגרעיני השעורה, שלוש שכבות פלסטיק וגדר
Photographer: Hagar Gefen
11/11/2021
המעיין בקרבת פארסייה: אפשר להשקות את העדר בדרך למרעה ובחזרה הביתה
Photographer: Hagar Gefen
14/11/2021
עין חילווה: המעין סגור לפלסטינים, פתוח מתנחלים
Photographer: Nina Seba
08/11/2021
הפנלים הסולרים הרוסים
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
מיכל המים חתוך לשנים
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
מיכל המים חתוך לשנים וכל המים שנשפכו הרטיבו סביבו את הקרקע
דיר העזים הרוס
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
אחרי הרס האוהל המשפחתי
Photographer: Nina Seba
01/11/2021
הכוחות הרסו אוהל מגורים ששימשו משפחה שלמה
אל מייתה: שברו את המיכל הגדול ושפכו את המים היקרים על האדמה
Photographer: Nurit Popper
02/11/2021
אל מייתה בקעת הירדן:
Photographer: Nurit Popper
02/11/2021
כל מה שנשאר מאוהל המגורים של משפחה בדואית בת 9 נפשות
סמרה: הכבשים ממתינות לחיסון
Photographer: Shahar Shiloh
06/11/2021
בדיוק לפני האפיה - אצל נג'יה בבית
Photographer: Hagar Gefen
16/10/2021
נג'יה אזוקה ברגליה במעצר
Photographer: Hagar Gefen
16/10/2021
נג'יה יושבת במעצר בעת שמונעים ממנה להניק את התינוקת שלה.
מהמטבח של נג'יה
Photographer: Hagar Gefen
16/10/2021
הכנה לחורף
Photographer: Hagar Gefen
16/10/2021
הבסיס הצבאי ליד קהילת הרועים
Photographer: Hagar Gefen
16/10/2021
לא עוצר את הפורעים ואת ההתעללויות של פורעי המאחזים
בקעת הירדן: עדר כבשים פלסטיני רועה בשלווה
Photographer:
14/10/2021
כביש אלון (578) בבקעה: הפרות הפריבילגיות של התנחלות מכורה
Photographer: Daphne Banai
30/09/2021
מכחול: שבת חברים גם יחד
Photographer: Daphne Banai
30/09/2021
אל עוג'ה: זריחה במדבר
Photographer: Michal Viner
16/08/2021