View Album | Page 11 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן: בריכות המים של חברת מקורות לטובת המתנחלים בלבד
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: דפנה לצד עדר הכבשים במעלה ההר
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: מנוחה בצל השיזף
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן אזור חמרה: דפנה בדרך לרכב
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן אזור חמרה: מ' עם העדר
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: צביה בדרכה לליווי רועים כהגנה מפני התנכלות המתנחלים
Photographer: Nurit Popper
08/09/2020
בקעת הירדן: אחרי הריסת אוהל המטבח, זה מה שהצליחו להציל
Photographer: Daphne Banai
27/08/2020
כלי מטבח שהספיקו להוציא לפני שהחיילים הרסו את המבנה
בקעת הירדן: מאהל המגורים מרוסק בעזרת  D9 צבאי
Photographer: Daphne Banai
27/08/2020
בקעת הירדן: תראו את האנשים שאת בתיהם אתם הורסים
Photographer: Daphne Banai
27/08/2020
יושבת בפתח אוהל מאולתר. לאחר שהצבא הרס את מגוריהם. קייץ חם 40 מעלות
בקעת הירדן, נורית מביאה ארגז מזון לחמרה
Photographer: Daphne Banai
13/08/2020
בקעת הירדן: שטח השיפוט של התנחלות חמרה לפי תצלום אווירי
Photographer:
13/08/2020
אל פארסיה בקעת הירדן: נערים מהתנחלות מחולה משתלטים על הגבעה הסמוכה, שותלים עצים ומעבירים צינור מים
Photographer: Rachel Afek
06/08/2020
בקעת הירדן: דרכי עפר נידחות בהן נסענו
Photographer: Rachel Afek
06/08/2020
עזון: נחיל דבורים נודד
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
עין סכות: נשים יהודיות לא יודעות מה שטח A, B, C, סיפוח ?? אבל הבריכה הזו שלנו!
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
עזון: נחיל דבורים
Photographer: Rachel Afek
02/07/2020
בקעת הירדן: בורהאן משקה את הצאן
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: עודה במטע התמרים בג'יפתליק
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: כתב הניו יורק טיימס מראיין את מוכר הקפה
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: דוכן קפה מאולתר על כביש 90
Photographer: Daphne Banai
17/06/2020
בקעת הירדן: אבו סקר
Photographer:
17/06/2020
בקעת הירדן: נטיעות חדשות בשטח מרעה
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
בקעת הירדן: ר' עם השמסייה החדשה
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
בקעת הירדן: אבו חלף ובידו צרור עלי חרדל
Photographer: Nurit Popper
26/02/2020
בקעת הירדן:  מחנה נטוש ליד מחסום תיאסיר
Photographer: Ronny Perlman
11/06/2020
בקעת הירדן: שריפות פרצו בשדות חומסה
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
חומסה, בקעת הירדן הפלסטינית: מי חורש שדה שטרם נקצר? רק טנקים של צה"ל
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
השריפות בבקעת הירדן, עומַר בודק את הנזק בשדותיו
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
בקעת הירדן: השערים הנעולים על הדרך המובילה אל מחוץ להתנחלות רועי
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
בקעת הירדן: שיבולים שנשרפו
Photographer: Daphne Banai
02/06/2020
אל פאריסיה: בולדוזר צבאי מוריד חסימה שהקים שלשום, בהתערבות גורמים משפטיים
Photographer: A Palestinian resident
26/03/2020
בקעת הירדן, אhבזיק: הרסו מאהל מגורים והחרימו את הציוד
Photographer:
26/03/2020
גם הילדים נהנים מהשקט ומהפריחה, זמנית
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
התלמידה המוכשרת ביותר
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020
כבשים רועות בשדה הירוק
Photographer: Rachel Afek
02/03/2020