View Album | Page 11 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Jordan valley Album

בקעת הירדן: צה"ל ממשיך להתעלל בקהילות הרועים הבדואים, הפעם חסימת דרך ראשית
Photographer: A Palestinian resident
23/03/2020
בקעת הירדן: תשעה אנשי צבא חמושים הגיעו במיוחד בשבילנו
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
דפנה ונורית באו לצפות ולדווח. המתנחלים קראו לצבא. במקום להגן עליהן ולמנוע בניה של מאחז לא חוקי, הם שיקרו והאשימו אותן בהאשמות שוא.
בקעת הירדן: העיזים חוזרות לחפש צל בהריסות הדיר
Photographer: Nurit Popper
27/08/2020
בקעת הירדן: בולדוזר צה"לי חוסם את הדרך לקהילת אל פאריסייה בצפון הבקעה
Photographer: A Palestinian resident
23/03/2020
בקעת הירדן: מתנחלים חוסמים לנו את הדרך
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
בקעת הירדן: המאחז החדש דרומית להתנחלות משכיות מצידו המערבי של כביש אלון
Photographer: Nurit Popper
12/02/2020
בקעת הרדן: כתב הניו יורק טיימס בשיחה עם צביה ודפנה
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
בקעת הירדן: אבו סאקר מספר לעיתונאים על ההריסות של מגוריהם
Photographer: Aviva Konforty
17/06/2020
נהג המשאית
Photographer: Nurit Popper
04/10/2019
בקעת הירדן, בעקבה עם חאג' סמי ועוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Photographer: Nurit Popper
19/02/2020
21.8.2019 בקעת הירדן: בעיגול האדמה הלח והכהה רבצו בבוקר הפרות של המתנחלים
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
"נער גבעות" ממאחז מלאכי השלום מצלם
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
בקעת הירדן: בורהאן אשתו ובתו מסתכלים בצילומים
Photographer: Nurit Popper
17/06/2020
21.8.2019 בקעת הירדן: השטח החרוש שהיה פעם מרעה פתוח לפלסטינים, ועתה השתלט עליו המנחם מהמאחז החדש
Photographer: Nurit Popper
21/08/2019
The small Tractor is blocking our way
Photographer: Nurit Popper
17/11/2019
דפנה ממיינת ירקות בשוק הסיטונאי
Photographer: Nurit Popper
13/08/2020
בקעת הירדן, חומסה
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
אוהל מסודר וארוך
בקעת הירדן, מע'רייר
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
הכניסה או היציאה ממטע הזיתים השייך לפלסטינים חסומה בתל עפר ואבנים. מי עשה את זה?
בקעת הירדן, חומסה
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
שרידי ההריסות שבעליהם כבר לא מוצאים כוח לפנותם
בקעת הירדן, פסאיל, אוהל
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
אלה תנאי המגורים של חברי קהילת הרועים בפסאיל
בקעת הירדן אזור פסאיל
Photographer: Nurit Popper
21/04/2021
חוות מלאכי השלום שמשכינים הרס ואלימות על כל סביבתם
שרידי המאחז הבלתי חוקי מעלה אהוביה
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
מתנחלים מהמאחז הבלתי חוקי מעלה אהוביה, ליד דיר ג'ריר, חזרו לשקם את המאחז שנהרס לפני שבוע בידי הצבא
שדה חיטה פלסטיני באזור עין סקות
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
מתנחלים פשוט עולים עם הצאן שלהם על השדה שאינו שייך להם אלא לפלסטינים
בקעת הירדן: עין חילווה
Photographer: Nurit Popper
14/04/2021
אזור עין אל-הילווה מוקף בגדר חדשה עם שערים, פתוחים כעת. כנראה בקרוב השערים ייסגרו בפני פלסטינים וצאןיהם
עין אל חילווה
Photographer: Daphne Banai
14/04/2021
עין אל חילווה הוא מעין שאמור להיות פתוח לכולם, מתנחלים ופלסטינים. לאחרונה המתנחלים מתחילים להשתלט עליו
בקעת הירדן: פורע מהגבעות
Photographer: Daphne Banai
14/04/2021
אחד מנערי הגבעות מסתובב בשטח המעין עין אל חילווה, שאמור להיות ברשות הרבים, כאילו המקום שייך לו
בקעת הירדן: שרידי מבנה המגורים שצה"ל הרס לזוג זקנים וחולים, ולבנם
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
שאריות של מבנה מגורים שהצבא הרס באוגוסט 2021
עין חילווה: נביעה שנלקחה בשבי
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
מסביב למעין בעין חילווה נבנתה בריכה, מתנחלים יושבים סביבה
פסאיל: מיון עלי גפן
Photographer: Daphne Banai
04/04/2021
אם ובתה יושבות על הרצפה בפתח ביתן ואורזות חבילות של עלי גפן
בקעת הירדן, חמאם אל מליח: בית הספר הקטן (יש עליו צו הריסה)
Photographer: Rachel Afek
04/03/2021
בית ספר קטן, דשא מלאכותי ירוק וציורים יפים על הקירות
Jordan Valley, Halt Machul: Homemade goat cheese
Photographer: RACHEL
04/03/2021
גבינת עזים תוצרת בית, בקהילת הרועים בחאלת מכחול בקעת הירדן
בקעת הירדן, חאלת מכחול: נוף. חורף
Photographer: Rachel Afek
04/03/2021
בקעת הירדן, ח'רבת מכחוּל: היום אין לימודים, הילדים משתוללים בבית
Photographer: Rachel Afek
18/02/2021
בקעת הירדן, ח'רבת מכחוּל: מתחממים עם גחלים בוערות בתוך האוהל
Photographer: Rachel Afek
18/02/2021
בקעת הירדן: משחק צבעים מרהיב
Photographer: Rachel Afek
18/02/2021
בקעת הירדן: יום גשום, סוער, הבקעה יפה שאפשר למות.
Photographer: Rachel Afek
18/02/2021