מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
13/02/2012
|
בוקר

מגרש הרוסים

השופט: רס"ן עזריאל לוי

החוקר (כמו בשבוע הקודם)

הסנגורים: עו"ד מאמון חשים, עו"ד פאדי קוואסמי

היום מובאים לדיון 7 תיקים, 3 הם של מנועי מפגש עם עורך דין, מאזור חברון.

נכחנו בדיון ב 4 תיקים.

3 התיקים של המנועים יידונו בתחילת יום הדיונים. בשלושתם הסנגורים הציגו את שאלותיהם, ורק לאחר מכן הכניסו את העצורים לדיון נפרד, ללא נוכחות הסנגורים.

השופט לוי מבהיר לחוקר, שכאשר הדיון בהארכת מעצר הוא במנוע, הוא נוטה פחות להסכים להארכות ארוכות.  מניעה זו לא דרך טבעית של חקירה, אומר השופט. איני יכול להתערב במניעות, אך אני יכול לתמרץ שלא ימשיכו במניעה.

נראה שהוא רואה בזה מעין לחץ על גורמי החקירה שלא להרבות במניעות ארוכות.

 

נאצר פתחי פ'חרי אל חליל,  מנוע מפגש עם עורך דין - ת"ז 852726314

הסנגור הוא עו"ד פאדי קוואסמי.

החוקר המשטרתי מבקש 15 ימים נוספים לחקירה. זו ההארכת מעצר שנייה.

האישום: פעילות נגד ביטחון האזור, הנחת חומר חבלה, זריקת אבנים.

הסנגור מבקש לדייק בהגדרת החשדות נגדו מעבר לאמירה "פעילות נגד ביטחון האזור".

על רוב שאלותיו של הסנגור עונה החוקר כרגיל: הכול בתיק החקירה, חומר חסוי...

על שאלותיו העיקשות של הסנגור – למשל לשאלה "מדוע אתה לא יכול לענות לשאלתי אם יש התפתחות בחקירה?" – מעיר לו השופט: "מה תלמד משאלה זו?"

עו"ד קוואסמי עונה שמבחינתו חשוב מאוד שהשאלות יופיעו בפרוטוקול, אף על פי שהתשובה הידועה היא "חסוי".

שני הצדדים מסכימים. החוקר מבקש הארכה, והסנגור מבקש מבית המשפט לדאוג שזמן החקירה ינוצל היטב ובמהירות.

החוקר מבקש לנהל את הדיון בין בית המשפט לבין העצורים בדלתיים סגורות. השופט לא נענה לבקשה זו, ואפילו חוסך מאיתנו את הריטואל של הגשת מסמך הקדם בג"ץ. השופט אומר שאם יראה לנכון להוציא אותנו, לנוכח התפתחויות בתשאול העצור, הוא  יפעל בהתאם.

אנו נשארות להמשך הדיון.

השופט לוי מעדכן את העצור בדבר שמו של סנגורו ומספר ימי ההארכה שהחוקר ביקש.

שואל אם הוא מרגיש טוב, אם יש לו מה להגיד. העצור מודה לאלוהים על שהוא מרגיש טוב. ולא, אין לו מה להגיד.

הדיון החסוי מסתיים, השופט מחליט על הארכה ב-8 ימים נוספים.

 

עזמי מוחמד עזמי ח'ליל - ת"ז. 853964336

הסנגור: מאמון חשים.

העצור נעצר ב 21.1.12. חוקר המשטרה מבקש 15 ימים נוספים. העצור מנוע מפגש עם עורך דין מתחילת מעצרו. החוקר מבקש מהשופט לציין בכל הפרוטוקולים שהוא ביקש כי אנחנו, רוני ואני, נצא מהחדר בזמן הדיון עם העצור.

במקרה של עצור זה מוצא החוקר צורך להדגים לשופט מדוע כל כך חשוב שלא נהיה שם: בזמן שהשופט שאל את העצור אם יש לו מה להגיד טען העצור: "אמרו לי שהחקירה נגמרה ושאני יוצא מפה (ממגרש הרוסים לבית מעצר אחר), ועוד פעם חוקרים אותי... "

אנו נוכחותו בחלק 'חסוי' זה...

השאלות דומות מאוד לאלו של הסנגור הקודם. האישומים נגד העצור הם אותם האישומים כמו נגד העצור הקודם.

מאמון חשים שואל בעניין החשדות נגד מרשו, כי הוא השתתף בהפרות סדר בין העצורים לבין מתנחלים באזור.

החוקר משיב שלא ידוע לו במה מדובר ומוסיף: "אנחנו חוקרים הכול".

חשים שואל אם יש התארגנות של חולייה. התשובה היא: לא.

עצור זה חשוד בהחזקת אמל"ח אף על פי שאין דוח כלשהו על תפיסת אמל"ח.

בסיכום טוען מאמון חשים שזו ההארכה השלישית של המנוע.

ההחלטה: 8 ימים נוספים.

 

נאדים ראסם עזיז ח'ליל - ת"ז 853993574

נעצר ב 8.2.12. החשדות נגדו הם אותם חשדות כמו נגד העצוריםהקודמים. העצור הוא יליד 1992.

בסוף הדיונים מחליט השופט על 11 ימים נוספים לצורך חקירה.