Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עטרות (ירושלים)

ג', 26.03.2024 עטרות(מג"ב): איפה החפצים של עציר פלסטיני שהשתחרר?
ה', 01.09.2011 אל ג'יב (גבעת זאב), עטרות, קלנדיה, יום ה' 1.9.11, אחה"צ
ד', 24.08.2011 קלנדיה, יום ד' 24.8.11, אחה"צ
ה', 12.05.2011 אזור התעשיה עטרות ומחסום קלנדיה, יום חמישי 12 במאי 2011
עטרות
ד', 07.07.2010 מכבים (בית סירה), עטרות, קלנדיה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
ד', 09.06.2010 מחסום עטרות: נטוש ומבוטל
ב', 31.05.2010 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
ב', 17.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
ב', 03.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
ד', 28.04.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
ב', 26.04.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
ב', 19.04.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
א', 18.04.2010 עטארה, עטרות, קלנדיה, יום א' 18.4.10, אחה"צ
א', 04.04.2010 חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
ג', 16.03.2010 עטרות, קלנדיה, יום ג' 16.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
ב', 22.02.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 22.2.10, אחה"צ
ג', 16.02.2010 עטרות, קלנדיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
א', 24.01.2010 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 24.1.10, אחה"צ
ב', 18.01.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
א', 17.01.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
ד', 13.01.2010 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 13.1.10, אחה"צ
ב', 04.01.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 4.1.10, אחה"צ
ב', 21.12.2009 עטרות, קלנדיה, יום ב' 21.12.09, אחה"צ
ב', 14.12.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
ב', 30.11.2009 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
ד', 25.11.2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 25.11.09, אחה"צ
ב', 09.11.2009 חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, אחה"צ
ב', 09.11.2009 עטרות, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, אחה"צ
ב', 26.10.2009 א-ראם, עטרות, קלנדיה, יום ב' 26.10.09, אחה"צ
ב', 19.10.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.10.09, אחה"צ
ד', 30.09.2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
ד', 26.08.2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
ב', 15.06.2009 עטרות, קלנדיה, Mon 15.6.09, Afternoon
ב', 04.05.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, Mon 4.5.09, Afternoon
ב', 20.04.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 20.4.09, אחה"צ
ב', 13.04.2009 עטרות, קלנדיה, יום ב' 13.4.09, אחה"צ
ד', 01.04.2009 עטרות, Wed 1.4.09, Afternoon
ב', 30.03.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
א', 15.02.2009 עטרות, קלנדיה, יום א' 15.2.09, אחה"צ
א', 01.02.2009 עטרות, קלנדיה, יום א' 1.2.09, אחה"צ
ב', 05.01.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
ד', 31.12.2008 עטרות, קלנדיה, יום ד' 31.12.08, אחה"צ
ב', 29.12.2008 א-ראם, עטרות, קלנדיה, יום ב' 29.12.08, אחה"צ
ב', 22.12.2008 עטרות, קלנדיה, יום ב' 22.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
ב', 08.12.2008 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
ב', 08.12.2008 עטרות, קלנדיה, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
ב', 01.12.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
א', 27.07.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 27.7.08, אחה"צ
ב', 14.07.2008 עטרות, קלנדיה, יום ב' 14.7.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
א', 01.06.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
א', 25.05.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
א', 27.04.2008 א-ראם, ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום א' 27.4.08, אחה"צ
א', 20.04.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
א', 30.03.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 30.3.08, בוקר
א', 30.03.2008 א-ראם, עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 30.3.08, אחה"צ
ב', 18.02.2008 א-ראם, עטרות, ענאתא, קלנדיה, יום ב' 18.2.08, בוקר
א', 17.02.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 17.2.08, אחה"צ
א', 20.01.2008 ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 20.1.08, בוקר
ה', 10.01.2008 עטרות, קלנדיה, יום ה' 10.1.08, בוקר
ד', 09.01.2008 עטרות, קלנדיה, יום ד' 9.1.08, אחה"צ
א', 16.12.2007 ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 16.12.07, אחה"צ
ד', 12.12.2007 עטרות, קלנדיה, יום ד' 12.12.07, אחה"צ
ב', 03.12.2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
ב', 03.12.2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.12.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.11.07, אחה"צ
א', 18.11.2007 א-ראם, עטרות, קלנדיה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
א', 11.11.2007 עטרות, קלנדיה, יום א' 11.11.07, אחה"צ
ג', 23.10.2007 ביר נבאלא, עטרות, קלנדיה, יום ג' 23.10.07, אחה"צ