עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חגית שלונסקי, מילי מאסס
27/05/2013
|
בוקר

 

אולם 5

השופט: רס"ן סמזר שגוג  (שופט קבע חדש בעופר)

 

לא ניתן היה להוציא את רשימת הדיונים מן המחשב והיא הוגשה לנו בכתב יד, בציון מספר תיק בית המשפט וללא ציון מספר תעודת הזהות.

 

דיווחה של מילי:

 

איימן עלי מוסא אבו ערקוב - תיק בימ"ש 3100/13

סנגור: עו"ד נרי רמתי

 

(נכנסנו לאחר שהחל הדיון). 

איימן אבו ערקוב,  מביתוניא, נעצר לפני ימים ספורים ונאשם ביידוי אבנים.

עו"ד רמתי טען שהנאשם שהה בכלא בשנת 2011 בשל אותה עבירה.  

מקור האישום הפעם הוא או בטעות בזיהוי או בהפללה. יש לו טענת אליבי ספציפית. לשאלת השופט - שהה ברמאללה בעת האירוע שבו מואשם.

הסנגור מבקש לקבוע את הדיון בהקדם האפשרי, לדבריו ניתן לגמור את התיק ביום אחד. 

הדיון נקבע ל 3.6.13. בשעה 9:30 .

 

כמאל עטא חסן אגרב - תיק בימ"ש 1969/13

סנגור עו"ד אכרם סמארה

 

הנוסח הרשמי של האישום לא הוקרא, אך עד תביעה מס' 17 שנחקר סיפר בפרטות את האירוע שבמעורבות בו נדון האישום.

 

עד התביעה יעקב גנצלר, (בחור קטן קומה ורזה מאד) הוא סוכן של טלפונים סלולאריים. לדבריו נעשתה עסקה טלפונית שבה הוזמנו 60 מכשירים כדי שימסור לקונה במחסום (לא שמענו את שם המחסום). מאחר שעלה בלבו חשש לקח אתו רק 20 מכשירים ובידו אחז בשקית שבה היו שלושה מכשירים. כשהגיע למחסום, לעת ערב,  התקשר לקונה, אשר דיבר אתו וניתק את השיחה חליפות (מה שעורר את חשדו), אף על פי כן עבר את המחסום, כפי שנתבקש ע"י הקונה. בשעה זו היה כבר חשוך. הוא נעל את דלתות המכונית - בלם היד היה מורם והמנוע נשאר דולק, כדי שיוכל להימלט בעת הצורך. כשניגשו אליו שני אנשים (הנאשם ועוד אחד שלא יכול היה לזהותו) פתח את החלון מצד ימין. האנשים ביקשו שייתן להם להיכנס למכונית כדי לדבר אתו. נמסר לו תיק, שכביכול היה בו התשלום עבור העסקה, אך משקלו הקל עורר את חשדו. הנאשם ניסה לחטוף את הקרטון עם המכשירים שהיה במכונית, פתח את הדלת של המכונית, נכנס מאחורי העד וניסה לחנוק אותו. הייתה אלימות, הוא לא זכר מי נתן אגרוף למי, הנאשם אמר לו "אני אהרוג אותך" השקית שבה היו שלושת המכשירים נחטפה מידו על ידי האדם השני. המכונית התחילה לנסוע, ותוך כדי כך הוא דחף את הנאשם שהיה בתוך המכונית והלה נפל החוצה. הוא נסע כמה מאות מטרים עד למחסום ושם היה עליו לנסות להירגע במשך שעה וחצי. עליו לספוג את מחצית הנזק של גניבת שלושת הטלפונים (מן החקירה של הסנגור התברר שהיה עליו לשאת בנזק מאחר שלא שמע לאזהרת הבוס שלו לא לעבור את המחסום.

 

החקירה הנגדית של עו"ד סמארה עסקה בפרטי פרטים. לא תמיד הבנו את קו ההגנה - למשל, שאלות בדבר האינפורמציה על מחירי הסלולאריים, שבכל פעם ננקב אחרת (העד אמר שמחירי הסלולרים נזילים גם בהתאם לביקוש); או על כך שנסע לעשות את העסקה למרות החששות שלו ואף עבר את המחסום (תשובת העד מעידה יותר מכול על מצבם העלוב של עובדים שכירים "כשאתה צריך להביא לבוס מיליון שקל בחודש ויש לך אישה וילד בבית, אתה לוקח סיכונים"); או מדוע לא התלונן לחיילים במחסום (היה בהלם); או מודע פנה למשטרה רק כעבור עשרים יום. העד השיב לכל השאלות בסבלנות, לא עשה רושם שהרגיש מותקף בחקירה ונשאר צמוד לתיאור האירוע ולהסבר מניח את הדעת על תגובותיו לאחר מכן (דומה מאד להסברים של נשים שנאנסו).

שאלות אחרות של הסנגור סמארה הצביעו על קו הגנה שהיה מובן יותר, הן נגעו לשאלת הזיהוי של הנאשם: כיצד יכול היה לזהות אותו אם היה חשוך (הוא היה במכונית וכשנפתחה הדלת נדלק האור במכונית ויכול היה לראות אותו); איך יכול היה לזהות אותו לאחר 20 יום  (כל האירוע נשאר חקוק היטב בזיכרונו). האם הראו לו את התמונה לפני שהגיש את התלונה? (לא, אחרי), האם הראו לו תמונה אחת? (לא, שמונה) האם העימות עם הנאשם (שבו זיהה היטב את קולו) נעשה לפני שהראו לו את התמונה? (לא, אחרי). במשטרה אמר שלא היה לנאשם שער לבן, ויש לו (בעת האירוע לא היה לנאשם זקן כמו שיש לו עכשיו - היו לו רק זיפים).  

בכך נסתיימה חקירתו של העד. היה מייגע.

אחרי הצהריים היו אמורים להיחקר עוד שני עדים., וביום חמישי השבוע תמשך ישיבת מתן העדויות.

 

יאסר נאצר ראתב סקאפי תיק בימ"ש 2149/13

סנגור: עו"ד מוחמד שאהין

הסנגור מציג הסדר שבית המשפט מכבד. הנאשם יידה אבנים בעת הפרעות סדר בחברון בתאריך 18.2.2013. נגזרו עליו חמישה וחצי חודשי מאסר בפועל. מאסר מותנה של ששה חדשים למשך שלוש שנים מיום שחרורו וקנס של 1000 ₪, או עונש תמורתו. הנימוקים: עבר לא רלבנטי, הודאתו, חיסכון בזמן שיפוטי ולא נגרם כל נזק כתוצאה מיידוי האבנים.  

 

דיווחה של חגית:

 

איאד שוועבי סעיד אבו שעירה - תיק בימ"ש 2831/13

סנגור: עו"ד מוחמד שאהין

 

קרובי משפחה של איאד לא נכחו באולם והשופט העיר על כך ושאל אם יש מקום לחכות לבואם. עורך הדין הסביר שמצבה הכלכלי של המשפחה קשה ואין לה אמצעים להגיע לביהמ"ש בכל פעם שמתקיים דיון.

משיחה עם עוה"ד למדנו שאיאד בן 21 , נעצר לפני כ 3 שבועות בחברון ונאשם בהכנה ובהשלכה של חומר נפץ. בחקירתו הודה בכל החשדות שיוחסו לו, ועוה"ד הבהיר שמצבו מסובך ביותר: הוא ישב במאסר 3 שנים  על עבירות דומות, ומאסר על תנאי שהוטל עליו עדיין פעיל כחלק מהעונש על אותן העבירות.

עוה"ד שאהין מחפש דרכים לעזור למרשו וכצעד ראשון כפר בשם איאד בכתב האישום.

היום הוגש לאיאד כתב אישום מתוקן. עורך הדין ביקש לדחות את הדיון הבא עד לאחר הרמאדאן כדי לאפשר משא ומתן ממושך ומורכב עם התביעה.

כמו כן ביקש עוה"ד להפנות את הנאשם להסתכלות לגורמים העוסקים בבריאות הנפש וכן לאשר לו טלפונים למשפחתו.

השופט נעתר לכל בקשותיו של עורך הדין.  הדיון הבא נקבע ל8.8.13.

 

 

וג'די סעיד חוסיין נופל- תיק בימ"ש 47461/13

בישיבה קצרה וחפוזה משהו נגזר דינו של נאשם בהחזקת נשק (רובה צייד) שעשה שימוש ברובה ב 5 הזדמנויות שונות (ככל שהבנו, הנאשם הוא עציר מנהלי). קרובי  המשפחה נוכחים ,חאלד אל עראג'  שמייצג אותו מגיע לאולם לרגעים אחדים ומשוחח עם הנאשם בקול שנשמע לאוזני כל, ורבים מהנוכחים גם מבינים את הנאמר. לנו זה נשמע כמו ניסיון לשכנע את הנאשם שההסדר שנעשה עם התביעה הוא העיסקה הטובה שאפשר היה להשיג עבורו. 

חאלד אלעראג' יצא מן האולם עוד לפני שהשופט אמר את דברו והשאיר את אחד מעוזריו לקבל את הפרוטוקול ולדבר עם המשפחה. העיסקה התקבלה על ידי ביהמ"ש שגזר על הנאשם מאסר של  6 חודשים ו 5 ימים ומאסר מותנה של

8 חודשים. לא הוטל קנסinfo-icon.