View Album | Page 8 | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

South Hebron Hills Album

בית המועצה והמרפאה בזנותא
Photographer: Michal Tsadik
09/02/2021
הבניין העתיק שהיה פעם מסגד
Photographer: Michal Tsadik
09/02/2021
מעבר דרך הגדר
Photographer: Michal Tsadik
02/02/2021
חסימת גישה ליישובים פלסטיניים בכביש 60
Photographer: Michal Tsadik
02/02/2021
מבט מכביש 60 -  השקדיות פורחות
Photographer: Hagit Back
08/02/2021
01.02.2021 האוהל שקדם למבנה בית הספר
Photographer: Lea Shakdiel
01/02/2021
01.02.2021 בית הספר באיזווידין
Photographer: Lea Shakdiel
01/02/2021
פתח מערת המגורים של משפחת מור בתוואמין
Photographer: Michal Tsadik
26/01/2021
מערת המגורים של משפחת מור בתוואמין
Photographer: Michal Tsadik
26/01/2021
אזור המגורים של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
חריש בדרום הר חברון
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
הברווזים של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
22/12/2020
המפגינים הולכים לביתו של הרון הפצוע
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
בהפגנה נגד הריסות בתים והתעמרות הצבא והמתנחלים
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
הפגנה בדרום הר חברון: מפגינים נגד הריסות בתים, התעמרות בתושבים ופציעתו של הרון
Photographer: Nava Toledano
15/01/2021
מפגינים חבושים בבלונים שחורים ושלט גדול בערבית
ציור של בתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020
ציור של בתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020
הקיר החיצוני של ביתו של אבו סאפי
Photographer: Ariela Slonim
08/12/2020
הריסות ברכיז
Photographer: Michal Tsadik
15/12/2020
הריסות ברכיז
Photographer: Michal Tsadik
15/12/2020
ברכיז- באוהל מארגון הסעד
Photographer: Michal Tsadik
15/12/2020
החרמת קרוואן והרס
Photographer: Raya Yeor
02/12/2020
החרמת קרוואן
Photographer: Raya Yeor
02/12/2020
החרמת ציוד חקלאי
Photographer: Raya Yeor
02/12/2020
התמיכה הטכנולוגית במילוי מים
Photographer: Michal Tsadik
24/11/2020
בית האלמנה באום טובא
Photographer: Michal Tsadik
24/11/2020
החצר של אבו סאפי
Photographer: Michal Tsadik
01/12/2020
אבו סאפי
Photographer: Michal Tsadik
01/12/2020
בגן הודא
Photographer: Ariela Slonim
17/11/2020
צינורות מים מונחים על צמיגים
Photographer: Ariela Slonim
17/11/2020
החמורים מגיעים לכל מקום
Photographer: Ariela Slonim
17/11/2020
Photographer: Raya Yeor
18/11/2020
09.11.2020 החממה בסימיה
Photographer: Lea Shakdiel
09/11/2020
09.11.2020 מרכז מיתרים
Photographer: Lea Shakdiel
09/11/2020
הגן בהאשם אל דארג'
Photographer: Daphna Jung
08/11/2020
על גג הדיואן בח'ורסה הוסיפו תלתליות
Photographer: Ariela Slonim
29/10/2020