מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
24/12/2012
|
בוקר

 

מגרש הרוסים

 

השופט: שמואל קידר

החוקר: עומרי עווידה

הסנגורים: ג'אד קדמני (ייצג גם תיקים של עורכי דין פיראס סבאח וקוואסמה)

 

7 תיקים לדיון, אחד מהם של מנוע מפגישה עם עורך דין.

 

עיאד ג'מאל עיאד אלהרימי,  ת"ז 853706349

(המשך הארכת המעצר מהשבוע הקודם –  ר' דו"ח).

 

יש הסכמה בין הצדדים על 11 ימים נוספים של חקירה והעברת התיק לתביעה. השופט קידר מעיין בתיקו של העצור, ושואל את החוקר מדוע דרושים  ימים כה רבים של חקירה.

תשובתו של החוקר: מפני שבחקיקה זו מעורבים רבים, ביניהם כאלה שהחקירה שלהם לא נגמרה, וגם מפני שהעצור פגע בביטחון האזור.

הסנגור מבקש לרשום בפרוטוקול: הוא חוזר על דבריו מההארכה הקודמת: המשיב סובל מקוצר נשימה. בצעירותו הייתה לו אסטמה. הוא מוסיף שהתנאים בתאו לא טובים –  קור חזק מאוד, שלא מיטיב את מצבו.

השופט שואל את העצור אם יש לו מה להוסיף. העצור: הייתי שלוש פעמים אצל הרופא, הוא נתן לי טיפות אף לקוצר הנשימה, וזה לא עוזר.

השופט מקבל את הסכמת הצדדים ומבקש שהרופא יבדוק את העצור בעניין תלונותיו.

 

נאדר מוחמד אבראהים ג'ובראן, ת"ז 904093853

יש הסכמה על 10 ימי הארכת מעצר ובהמשך העברת התיק לתביעה.

החשדות נגדו הם העברת סכומים גדולים של כסף לחמאס - פעילות בארגון אסור ומתן שירות לאותו ארגון.

 

אבראהים מוחמד זוהיר אסנאף, ת"ז 94832083

 חוקר המשטרה מבקש 15 ימים נוספים לצורך חקירה. זו ההארכה השנייה.

החשדות: השתתפות בפיגוע ירי (לפני שבוע וחצי), החזקת נשק ופעילות נגד ביטחון האזור.

אחרי השאלות מסכם הסנגור: יש עצור נוסף, פיראס, אחיו של העצור, שלא ידע על הירי, ואף לקח את הנשק מידיו של אבראהים, כדי שלא יבצע פשע. הסנגור טוען שאין צורך ב-15 ימים נוספים, שכן שני האחים כבר מסרו הודעות משטרתיות, נערך עימות ביניהן, והן תואמות.

השופט שואל את העצור אם יש לו מה להוסיף. העצור: כן, אני לא קשור לאירוע ואני רוצה להשתחרר.

החלטת השופט: קראתי את החומר. מאריך ב 9 ימים נוספים.

 

ערפאת יוסף צבחי עאדי, ת"ז 977259035. מנוע

עצור מ 10.12.12.

החוקר מבקש 11 ימים נוספים.

החשד: חברות בארגון הג'יהאד האיסלאמי ומתן שירות לארגון. העצור נחקר על מעורבותו בפיגוע האוטובוס בתל אביב ב 21.11.12.

הסנגור נוכח, ואילו העצור לא נמצא בחדר. הסנגור שואל שאלות ומסכם: באירוע יש כמה מעורבים. המעורב העיקרי, אחמד מוסא, הודה, למיטב ידיעתי, ומואשם בקשר שלו לאירוע. תיקו של מעורב נוסף הועבר לתביעה. ערפאת, שאותו לא פגשתי אישית, עדיין נחקר. הוא מכחיש את החשדות למעורבות במעשה, השתתפות בו או הסכמה לו. הסנגור מבקש מבית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית, משום שעצור עדיין מנוע מפגישה עם עורך דינו.

אנו מתבקשות לצאת לפני כניסת העצור. השופט מקבל לידיו את המלצת הקדם-בג"ץ, המדגישה את החשיבות של פומביות הדיון, ועל כן ממליצה שלא לשלול מנציגות מחסום ווטש צפייה בשני חלקיו. השופט קורא, מעיין בחלק מהחומר שהוגש לו ומחליט שאנחנו זכאיות להישאר ולצפות בדיון.

החוקר מבקש דלתיים סגורות, והשופט מחליט שאין סיבה לכך.

העצור מוכנס, והשופט שואל לשלומו והרגשתו. הוא  מיידע אותו על הבקשות של סנגורו ושואל אותו אם יש לו מה להוסיף. תשובת העצור: כן, הם מחפשים את האח של אישתי (הוא מבוקש), ולכן חוקרים אותי, אבל אני לא יודע איפה הוא נמצא, איך אני יכול להגיד להם. לא יודע.

החלטת השופט: הארכה של 9 ימים נוספים.

 

אחמד עטא אבראהים אלהרימי, ת"ז 937721736

הסכמה על 8 ימים נוספים והעברת התיק הישן והתיק החדש לתביעה.

 

אדיב מוחמד ג'מאל מפארג'ה, ת"ז 850147174

החוקר מבקש 11 ימים נוספים.

החשדות: מתן שירות לארגון הגיהאד האיסלמי ופעילות בארגון, העברת כספים ומעורבות בפיגוע בתל אביב.

הסנגור מסכם: הוא מבקש לקצר את מספר ימי החקירה. העצור מוחזק  בחקירות כבר זמן רב מאוד. הוא נעצר ב 26.11.12. בימים הראשונים התייחס העצור עניינית לחשדות נגדו, ומאז אין התקדמות. הוא הודה שהעביר כספים לאסירים, מסיבות הומניטאריות – לשם קניית אוכל בקנטינה.

העצור מוסיף שאכן העביר כסף לקנטינה, ושלא הייתה לכך שום סיבה צבאית או פוליטית. כמו כן הוא טוען שאינו שייך לשום ארגון.

השופט מחליט על הארכה של 9 ימים, לנוכח מורכבות החקירה.