מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
רוני המרמן, טובה שיינטוך (מדווחת)
19/05/2014
|
בוקר

 

השופט: סרן נפתלי שמולביץ

חוקר המשטרה: מר עפיף עווידה

הסנגורים: פיראס סבאח, טארק ברגות

 

חמישה תיקים לדיון, שניים מהם של מנועי מפגש עם עורך דין (זאת אומרת שגם אנחנו כצופות לא יכולות לצפות בשני חלקי הדיון של מנוע. בחלק האשון הסנגור מציג את העצור, אחר כך העצור מוכנס, וסנגורו יוצא מהאולם. לפי המלצת קדם-בג"צ מ-2009 יש לאפשר לנו, כעין אזרחית, נוכחוּת בשני חלקי הדיון).

השופט שמולביץ אינו מרשה לנו להיות נוכחות, כי נשיא בית המשפט הצבאי החליט שלא לאפשר לעין אזרחית נוכחוּת בדיון של מנוע.

ביקשנו מכבוד השופט פרוטוקולים, אך הוא לא נענה לבקשתנו,–  לדבריו, מסיבות ביטחוניות.

 

מחמד עלי צובחי גאנם, ת"ז 902846807

יש הסכמה על הארכת המעצר ב 8 ימים נוספים לצורך חקירה.

החשד הוא העברת כספים מירדן [לארגון עוין].

 

מעזז חליל מחמד עביאת, ת"ז 941286957

נעצר ב 30.4.14. זו ההארכה הרביעית.

העצור מציין שבעת מעצרו קיבל מכה חזקה בגבו.

המשטרה מבקשת הארכת מעצר של 8 ימים.

החשד: חברות בחמאס ופעילות צבאית.

השופט מסביר לסנגור פיראס, שהעצור מתנגד להיות מיוצג על ידי עורך דין. הוא חף מפשע, ולכן אינו זקוק לייצוג.

הודעת העצור ניתנה בערבית. השופט שמולביץ אינו מבין ערביתinfo-icon, והחוקר מוסר לו ראשי פרקים של הודעת העצור. השופט מסביר לעורך הדין מה שתרגם החוקר.

השופט, הסנגור עו"ד פיראס והחוקר  מסבירים לעצור את היתרונות  של ייצוג מקצועי; זאת בעיקר, אומר לו השופט, אם הוא לא אשם.

מעזז חליל מחמד עביאת משתכנע ומסכים להיות מיוצג על ידי פיראס סבאח.

הסנגור שואל: האם יש התקדמות בחקירה? החוקר עונה: לא, אין התקדמות.

על רוב שאלותיו של הסנגור התשובה היא הפניה לדוח הסודי.

מחילופי הדברים בין הסנגור לבין החוקר, אנו לומדות שאין התקדמות בחקירה; מעורבים אנשים נוספים; הוא הופלל, אך לא עומת עם המפלילים.

לפי דברי הסנגור "מפלילים" אלה טוענים שהעצור לא היה קשור כלל לאירוע הביטחוני. הקשר ביניהם הוא חברתי בלבד.

השופט מחליט להאריך את מעצרו של העצור רק ב-4 ימים נוספים, אף על פי שידוע לו שביום חמישי לא יהיה דיון כי יתקיים יום ספורט לצוות ביהמ"ש. הוא מצפה שהדיון יוקדם ליום רביעי.

 

מאג'ד עזמי טאלב אבו חמאד, ת"ז 913997300

העצור הגיע אתמול למגרש הרוסים מהכלא.

החוקר מבקש 15 ימים נוספים לחקירה.

החשד: פעילות נגד ביטחון האזור, תכנון פעילות צבאית והחזקת אמל"ח.

הסנגור שואל אם הפעילות היא עדכנית.

תשובת החוקר היא: כן, עדכנית.

ואז מתעוררת בעיה: העצור הובא מבית הכלא, שבו הוא נמצא כבר 16 חודשים  במעצר מינהלי. עכשיו הוא מוחזק עד תום הליכים בחקירה  הנוגעת לסחר באמל"ח. החשד שעלה בחקירה החדשה שהחשד נגדו אכן עדכני, כי שוב הוא סחר באמל"ח. זאת אומרת שהוא נחקר כעת על חשדות שכנראה כבר נחקר עליהם בעבר בידי השב"כ.

אמנם הרבה מהתשובות של החוקר שולחות לדוח הסודי, אבל הסנגורים סבאח וברגות מתעקשים לברר הם אין כפילות –  חקירה על אותו אישום.

החוקר המתבקש לברר זאת עד ההארכה הבאה, בעוד 8 ימים.