Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עסקת טיעון

ש', 15.06.2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
ב', 06.01.2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 30.12.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
ד', 20.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זיכוי
א', 17.11.2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
ד', 13.11.2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
ד', 23.10.2019 עופר - גזר דין, הסתה
ג', 06.08.2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.07.2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ב', 01.07.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 10.06.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 13.05.2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ב', 15.04.2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ב', 11.03.2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
ד', 30.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
ב', 07.01.2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ב', 03.12.2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
ד', 24.10.2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
ד', 17.10.2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
ג', 09.10.2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ד', 10.10.2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 12.09.2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ד', 15.08.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 01.08.2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
ג', 31.07.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
א', 24.06.2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
ד', 23.05.2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
ד', 25.04.2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 12.04.2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
ד', 14.02.2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 26.12.2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
א', 27.08.2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
ד', 16.08.2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
ב', 24.07.2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון
א', 21.05.2017 עופר - נשים, סכינים
ד', 03.05.2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
א', 05.03.2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
ד', 08.02.2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 29.01.2017 עופר - נשים, סכינים
ב', 19.12.2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
ג', 06.12.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, עסקת טיעון
ד', 14.12.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
א', 27.11.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 09.11.2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
ד', 02.11.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
א', 25.09.2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 07.09.2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
ד', 24.08.2016 עופר - גזר דין, נשים
ד', 17.08.2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
ד', 13.07.2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
א', 10.07.2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
ג', 31.05.2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
ד', 18.05.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
ד', 13.04.2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
ג', 05.04.2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 23.03.2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 08.02.2016 סאלם - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ד', 27.01.2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
א', 24.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 10.01.2016 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 21.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 16.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.12.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.11.2015 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 25.11.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 16.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.08.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 29.07.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 06.07.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ג', 30.06.2015 בית משפט השלום - עסקת טיעון
ד', 24.06.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 30.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 09.03.2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 02.03.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
ד', 28.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 22.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 05.01.2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 15.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 08.12.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.11.2014 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 05.11.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 04.11.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 03.11.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ה', 02.10.2014 עופר
א', 10.08.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 23.06.2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 10.06.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 05.06.2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 26.05.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 17.03.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 17.02.2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 20.11.2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
ב', 11.11.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.11.2013 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
א', 13.10.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 09.10.2013 בית משפט השלום - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 16.09.2013 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 18.08.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 30.07.2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 29.07.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 25.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 24.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 03.06.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 27.05.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 16.05.2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ד', 10.04.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 28.03.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 27.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 17.02.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 12.02.2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
א', 27.01.2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 31.12.2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
ד', 28.11.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 06.11.2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 10.10.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 12.09.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 14.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 06.06.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 23.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 09.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 06.05.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 14.03.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 29.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 16.01.2012 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ג', 10.01.2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 04.01.2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 19.12.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.11.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 26.10.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 21.09.2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
ד', 24.08.2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
ד', 10.08.2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ד', 27.07.2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ב', 27.06.2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 18.05.2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 07.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 02.03.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 28.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.02.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 17.01.2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 05.01.2011 עופר - עסקת טיעון, שוהים בלתי חוקיים
ה', 30.12.2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
ב', 06.12.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 25.10.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 04.08.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 20.07.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 28.06.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 31.05.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 15.03.2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 10.03.2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ג', 10.11.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ד', 05.08.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ג', 14.07.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 29.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
א', 14.06.2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 01.06.2009 סאלם - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ד', 20.05.2009 בג"צ - עסקת טיעון, סכנה לבטחון האזור
ד', 11.03.2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים
א', 25.01.2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 21.01.2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
ד', 14.01.2009 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ג', 23.12.2008 סאלם - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 30.11.2008 סאלם - עסקת טיעון, גזר דין
ד', 12.11.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ד', 05.11.2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
ב', 06.10.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
א', 03.08.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 14.04.2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
ב', 24.03.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 25.02.2008 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ב', 04.02.2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 10.01.2008 סאלם - עסקת טיעון, ירי
ב', 07.01.2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
ה', 06.09.2007 סאלם - עסקת טיעון, יידוי אבנים