Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר דורא-אל פוואר

ה', 28.03.2024 דרום הר חברון - המעברים לערים ולכפרים חסומים
ד', 10.01.2024 דרום הר חברון: כל היישובים הפלסטינים חסומים לכניסת רכבים. דיכאון
ה', 14.12.2023 דרום הר חברון - חסימות בכנוסות לכפרים
ד', 20.12.2023 דרום הר חברון - חסימות בכביש 60
ב', 11.12.2023 בכביש 35 הכניסות לישובים הפלסטיניים חסומות
ה', 07.12.2023 דרום הר חברון - חסימות לאורך הכביש , לא ניתן להיכנס ולצאת  לישובים הפלסטיניים
ד', 15.11.2023 דרום הר חברון - הכפרים חסומים בערמות עפר ובזרועות ברזל
ב', 06.11.2023 דרום הר חברון - כל הכניסות לכפרים חסומות לרכב! גם ברגל קשה להיכנס
ב', 18.09.2023 דרום הר חברון: טורים ארוכים של רכבים ליד המחסומים
ה', 05.10.2023 סמוע - מתנחלים בליווי חיילים מתפללים בבית כנסת בלב הכפר
ג', 03.10.2023 ואדי רד'ים -סיפורו של אבו סאפי פורש את ההיסטוריה של החיים באזור
ג', 12.09.2023 כראמה - פעילי תעאיוש הותקפו בידי מתנחלים מעתניאל
ה', 07.09.2023 פוקיקיס - התנחלות נגוהות מתפתחת ומתרחבת באינטנסיביות
ד', 06.09.2023 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 23.08.2023 אל ערוב - הכביש העוקף הורס את פרנסת התושבים
ג', 08.08.2023 דרום הר חברון - התנחלויות מתפשטות
ב', 05.06.2023 ח'ורסה - אז עכשיו יש להם גם מחסום, גם פילבוקס וגם תלתליות תיל
ה', 04.05.2023 פוקיקיס - בנייה מסיבית בהתנחלויות נגוהות
א', 02.04.2023 דרום הר חברון ברמדאן
ב', 03.04.2023 רמדאן בדרום הר חברון
א', 26.03.2023 דרום הר חברון ברמדאן
ד', 15.03.2023 חברון - סיור מחסומים
ה', 02.02.2023 אל פוואר - שוב מחסומי פתע
ב', 16.01.2023 מחצבת כפר גלעדי בדרום הר חברון
ד', 04.01.2023 פוקיקיס - מעשה בכבשה שנעלמה
ד', 18.01.2023 חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 26.12.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא
ג', 06.12.2022 ג'בל ג'אליס - אלימות נוראה של מתנחלים
ד', 30.11.2022 חברון - סיור עם אילנה המרמן אחרי פרעות חיי שרה
ה', 27.10.2022 דרום הר חברון - מי הגשם הם ליהודים בלבד
ב', 03.10.2022 דרום הר חברון - סוללות עפר בכניסות לכפרים כדי למנוע כניסה ויציאה
א', 25.09.2022 א-תוואני - גז מדמיע בפיזור הפגנה שלא הייתה
ג', 06.09.2022 חברון - מערת המכפלה הולכת והופכת ליעד מבוצר
א', 28.08.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 07.08.2022 סוסיא - מעצרו של נסר נוואג'עה
ב', 04.07.2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, מת"ק חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 11.07.2022 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
א', 10.07.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 03.07.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 15.06.2022 אום אל ח'יר, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סעיר
א', 12.06.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 29.05.2022 א-תוואני - הצבא פועל בכפר
ב', 25.04.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 24.04.2022 צומת זיף - שני צעירים נפצעו מכדורי גומי
ג', 12.04.2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 10.04.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 03.04.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ד', 23.03.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 15.03.2022 שעב אל בוטום - הריסות בתים ומכלאות
א', 13.03.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 07.03.2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 27.02.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 05.01.2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ד', 12.01.2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 27.12.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 06.12.2021 חברון - התנחלויות קטנות באזור H2 חונקות את הפלסטינים
א', 21.11.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 01.11.2021 חברון - משמרת אחת שני סיפורים
א', 24.10.2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 10.10.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 20.09.2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 02.08.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 04.08.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
ד', 25.08.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 03.08.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 22.07.2021 חוות כבשים חדשה מוקמת מול סמעה
ד', 07.07.2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 01.07.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ג', 29.06.2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 15.06.2021 אַ-תֻּוַאנִי (אַ-טֻּוַאנִי), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא
ד', 09.06.2021 דרום הר חברון: דמי תיווך לרישיון עבודה - שערוריה
ג', 04.05.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), רמאדין
ב', 24.05.2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 02.05.2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ה', 29.04.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 09.03.2021 דרום הר חברון - פילבוקסים כ"אמצעי לשיפור אחיזת צה"ל במרחבים המאוימים"
ד', 10.03.2021 דרום הר חברון - חיסוני קורונה לנכנסים לישראל
א', 28.02.2021 דרום הר חברון: אין שום התראה והרתעה
ה', 11.02.2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 24.02.2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 27.12.2020 דרום הר חברון: סגר בישראל וברשות
א', 20.12.2020 ואדי ראדים: מתנחל עם הכבשים שלו חומסים את שדות הכפר
ד', 04.11.2020 במחסום מיתר לא מאמינים בקורונה
ד', 02.12.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
א', 06.12.2020 דרום הר חברון: בשורה משמחת, הגיע כסף מהאיחוד האירופי לתשתיות מים וחשמל
ד', 11.11.2020 גן הילדים בהאשם אל דארג'
א', 08.11.2020 דרום הר חברון: שגרת כיבוש
ג', 03.11.2020 בחברון לא צריכים חדרי כושר
ג', 15.09.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, צומת הכבשים
ג', 04.08.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 03.08.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 30.06.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ג', 07.07.2020 חברון - התפשטות מגפת הקורונה ומחסור במזון ובכסף
ב', 29.06.2020 תל רומיידה: אין להגיע עם המכונית קרוב לבית. את המשא סוחבים על הגב
ד', 03.06.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 21.06.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ד', 17.06.2020 בסימיה, דרום הר חברון - צווי הריסה לשתי כיתות בית הספר
ג', 19.05.2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 21.05.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 12.05.2020 עמדת חיטוי לקורונה בא-תוואני
ד', 13.05.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 05.03.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ג', 03.03.2020 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 19.02.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 05.02.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 12.02.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 09.02.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 02.02.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 28.01.2020 הריסת בית ברפאעיה
ה', 23.01.2020 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ד', 08.01.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 22.01.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ג', 14.01.2020 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ג', 07.01.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 05.01.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 29.12.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 30.12.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא: חסימות ואוירה מתוחה
ד', 01.01.2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 23.12.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 22.12.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 17.12.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 15.12.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 12.12.2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ה', 12.12.2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ב', 02.12.2019 דרום הר חברון: הריסת שוק הירקות ליד מעבר מיתר
ה', 28.11.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
א', 01.12.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 05.12.2019 דרום הר חברון, חורסא: האזרחים חיים בין המחסומים וההתנחלויות
א', 03.11.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ד', 23.10.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 10.10.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 25.09.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 22.09.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 15.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ב', 19.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 04.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
ה', 01.08.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, תרקומיא
ה', 08.08.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
א', 21.07.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 16.07.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 14.07.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 11.07.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 07.07.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 11.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 30.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 13.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
א', 23.06.2019 ח'ורסא. דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 20.06.2019 דרום הר חברון: מי עושה מתיחת פנים לרחוב השוהדא?
א', 16.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 12.06.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 26.05.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 28.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, חברון, דרום הר חברון
ה', 30.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, חברון, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 27.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 19.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 12.05.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 21.04.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 07.04.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ה', 11.04.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, צומת הכבשים
ה', 28.03.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 04.04.2019 זנותא - צו הריסה לבית הספר
א', 10.03.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 31.03.2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, ח'ורסא, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 18.03.2019 דרום הר חברון: מחסום נולד!
ה', 14.03.2019 דרום הר חברון - והפילבוקס בח'ורסא עומד כמו פיל בחדר...
ג', 26.02.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ג', 19.02.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 01.01.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ג', 22.01.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 14.01.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ה', 03.01.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
א', 30.12.2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
ד', 19.12.2018 דרום הר חברון, חברון, סימיה
ה', 13.12.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ד', 05.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
א', 09.12.2018 דרום הר חברון, סימיה
ב', 03.12.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 02.12.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
א', 25.11.2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)הסעות לביקור אסירים
א', 18.11.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 26.11.2018 דרום הר חברון, כלי חקלאי בשטח C? - מוחרם!
ה', 01.11.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 28.10.2018 דרום הר חברון, מחסום בלוקים בכניסה לחלחול
ג', 23.10.2018 דרום הר חברון, הפעם נתנו לנו לעבור...
א', 21.10.2018 דרום הר חברון, ח'ורסא, מחסום אל מרכז הכפר
ג', 02.10.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 14.10.2018 עצוב. אי וודאות בסוסיא
ה', 18.10.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 07.10.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 25.09.2018 סוכות בדרום הר חברון, כך זה נראה משם:
ב', 17.09.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 03.10.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 02.09.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ג', 07.08.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 05.08.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
ו', 03.08.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 06.08.2018 מחסומי חברון: למרר את חיי הפלסטינים זה צו השעה
ב', 30.07.2018 מחסומי חברון: הכניסה אסורה לישראלים, רק למתנחלים מותר
ג', 24.07.2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 29.07.2018 מחסומי חברון: המשטרה ומשמר הגבול במרדף
ב', 23.07.2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ה', 12.07.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 09.07.2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 08.07.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ג', 19.06.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
א', 24.06.2018 סנסנה (מעבר מיתר), מעבר דורא-אל פוואר
ב', 25.06.2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ג', 05.06.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ש', 09.06.2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 04.06.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 28.05.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ב', 21.05.2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
ד', 23.05.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 14.05.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 07.05.2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ד', 09.05.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 16.04.2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ד', 28.03.2018 סנסנה (מעבר מיתר), מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 26.03.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 22.03.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 19.03.2018 באזור חברון החיים מתנהלים בנוכחות צבאית כל הזמן.
ה', 08.03.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 06.03.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ד', 07.03.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 25.02.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 19.02.2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 08.02.2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 01.02.2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 30.01.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 29.01.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 17.01.2018 דרום הר חברון, חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר
ד', 10.01.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 08.01.2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 28.12.2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 12.12.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יותר חסימות ויותר צבא
ד', 06.12.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
א', 10.12.2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
ה', 07.12.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 07.11.2017 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 02.10.2017 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 27.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 25.09.2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 19.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
ב', 18.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 11.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 05.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 07.09.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 29.08.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ג', 08.08.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, ח'ורסא
א', 30.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ג', 25.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 20.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ד', 19.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 11.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 17.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ג', 30.05.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 19.06.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ד', 14.06.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 12.06.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 03.05.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 27.04.2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 09.04.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 03.04.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 27.03.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 13.03.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 27.02.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ד', 01.03.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 16.02.2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 13.02.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ה', 09.02.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 07.02.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 16.01.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ד', 11.01.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 10.01.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 09.01.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 28.11.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ה', 17.11.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ג', 15.11.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 10.11.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
ד', 26.10.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ב', 31.10.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 20.10.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 19.09.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 20.09.2016 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
ב', 05.09.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 30.08.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ג', 23.08.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ו', 19.08.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ה', 04.08.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
ה', 28.07.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ב', 11.07.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ד', 06.07.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ג', 28.06.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ש', 02.07.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 27.06.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 14.06.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
ב', 13.06.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 30.05.2016 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 24.05.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
ב', 23.05.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ד', 10.02.2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 01.02.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
ה', 31.12.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
ד', 16.12.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 16.11.2015 חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 09.11.2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 02.11.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
ג', 18.08.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 26.07.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
ג', 14.07.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 05.07.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 30.06.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 01.06.2015 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 26.05.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 12.05.2015 בית אומר, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 19.04.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 24.02.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
ב', 23.02.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 27.01.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 05.01.2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 04.01.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 08.12.2014 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
א', 07.09.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 26.08.2014 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 10.08.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 06.07.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
ב', 23.06.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
א', 01.06.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 11.05.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
ג', 18.03.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 02.03.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 25.02.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ב', 24.02.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 23.02.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
ג', 18.02.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 16.02.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
ב', 10.02.2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
א', 02.02.2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
ג', 18.06.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ג' 18.6.13, בוקר
ג', 12.03.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ג' 12.3.13, בוקר
ד', 27.02.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
ב', 18.02.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יום ב' 18.2.13, בוקר
ד', 16.01.2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא אל פאוואר, יום ד' 16.1.13, בוקר
ד', 24.10.2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ד' 24.10.12, בוקר
ב', 15.10.2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 15.10.12, בוקר
ב', 27.08.2012 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.8.12, בוקר
ג', 14.08.2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 14.8.12, בוקר
ד', 11.07.2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ד' 11.7.12, בוקר
ג', 19.10.2010 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
צומת ומעבר דורא-אל פוואר
ב', 19.03.2007 דרום הר חברון וחברון
ב', 29.01.2007 דרום הר חברון
ג', 31.01.2006 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
א', 09.01.2005 דר' הר חברון, רשמים מיום בחירות לפלסטינים. " קצין וג'נטלמן ", אכן קיים
ה', 30.12.2004 אל ח'דר, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
ד', 29.12.2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
ג', 15.06.2004 דרום הר חברון, תנועה צבאית מוגברת וחיילים הרגו בדואי ישראלי.
ג', 03.02.2004 דרום הר חברון, מחסומים בין ישובים פלסטינים והתנהלות עויינת שלא לצורך מכבידים על היומיום הפלסטיני