Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום הקונטיינר/ואדי נאר (ירושלים)

ד', 03.01.2024 סיור בדרום ירושלים בצל הטבח של השבת השחורה
ד', 16.08.2023 אל - ואלג'ה: כל השנים האלה מה קיבלנו מירושלים? רק הריסות
א', 30.04.2023 מחסום ומחנה שועאפט ומחסום ואדי נאר (הקונטיינר)
א', 12.03.2023 אזור בית לחם - בית מועמד להריסה מיידית
א', 22.01.2023 בית לחם (300), הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 08.01.2023 ואדי נאר - האם השתנו ההוראות?
א', 30.10.2022 אל עזרייה, בית לחם (300), הקונטיינר (ואדי נאר), נועמן (מזמוריה), ענאתא-שועפאט
ה', 20.10.2022 בית לחם (300), הקונטיינר (ואדי נאר), נועמן (מזמוריה), ענאתא-שועפאט
א', 30.05.2021 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), נועמן (מזמוריה), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 01.07.2020 בית לחם (300), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)- בימי קורונה
ב', 22.03.2021 שיח' סעד, מחסום הזיתים, ואדי נאר (הקונטיינר) ומזמוריה
ה', 11.07.2019 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
ה', 28.03.2019 ואדי נאר: מה שפעם היה אזור הומה חיים נטוש עכשיו כמעט לגמרי.
ה', 21.02.2019 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 14.11.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 17.09.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ג', 03.07.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 11.06.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 30.05.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 30.04.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 16.04.2018 אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 25.02.2018 אל נשאש, אל עזרייה, עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 05.02.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 22.01.2018 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
א', 07.01.2018 אל עזרייה, ג'למה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 27.12.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 11.12.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
א', 15.10.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 08.08.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 28.06.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 12.06.2017 הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 16.05.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 04.04.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 20.03.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 14.03.2017 הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 07.03.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 20.02.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 06.02.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ד', 01.02.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 16.01.2017 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 19.12.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 28.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
א', 13.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 28.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענבתא
ג', 01.11.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ג', 04.10.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ד', 24.08.2016 הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 15.08.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 01.08.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 26.07.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 11.07.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 27.06.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 04.07.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 23.05.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ג', 31.05.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית)
ה', 19.05.2016 הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 02.05.2016 הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 25.04.2016 הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 04.04.2016 הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 08.02.2016 הקונטיינר (ואדי נאר), עיסאוויה (ירושלים המזרחית), ענאתא-שועפאט
ב', 01.02.2016 עיסוויאה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 01.02.2016 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 18.01.2016 'עיסוויאה, ואדי נאר, אל עזריה
ב', 11.01.2016 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, עיסאוויה
ב', 13.07.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 08.06.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 01.06.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 25.05.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 04.05.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, אל עזרייה
ב', 27.04.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, אל עזרייה
ב', 20.04.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ה', 02.04.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד
ג', 31.03.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 02.03.2015 'ענאתא שועפט, אל עזריה, ואדי נאר
ב', 23.02.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 23.02.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 16.02.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ד', 04.02.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 26.01.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ג', 13.01.2015 הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד
ב', 05.01.2015 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 15.12.2014 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ג', 11.11.2014 הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים)
ב', 16.06.2014 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 12.05.2014 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ה', 23.01.2014 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ה', 02.01.2014 הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 04.12.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ב', 25.11.2013 ענאתא-שועפאט, אל עזרייה, ואדי נאר
ה', 14.11.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 14.11.13, בוקר
ב', 04.11.2013 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה, ענאתא-שועפאט, יום ב' 4.11.13, אחה"צ
ב', 21.10.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 21.10.13, בוקר
א', 13.10.2013 אבו דיס, ענאתא - שועפאת, אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר) יום א' 13.10.2013 אחה"צ
ב', 09.09.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 9.9.13, אחה"צ
ב', 26.08.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 26.8.13, בוקר
ה', 22.08.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 22.8.13, בוקר
ב', 19.08.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
ב', 05.08.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד, יום ב' 5.8.13, בוקר
ב', 29.07.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), אל עזרייה, יום ב' 29.7.13, אחה"צ
ב', 24.06.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 24.6.13, אחה"צ
ב', 10.06.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 10.6.13, אחה"צ
ג', 28.05.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 28.5.13, בוקר
ד', 22.05.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 22.5.13, בוקר
ב', 06.05.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 6.5.13, אחה"צ
ג', 09.04.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד, יום ג' 9.4.13, בוקר
ב', 08.04.2013 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 8.4.13, אחה"צ
ג', 05.03.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד, יום ג' 5.3.13, בוקר
ב', 21.01.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 21.1.13, אחה"צ
ד', 02.01.2013 הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד, יום ד' 2.1.13, בוקר
ד', 07.11.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ענאתא-שועפאט, שיח' סעד, יום ד' 7.11.12, בוקר
ב', 29.10.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 29.10.12, אחה"צ
א', 21.10.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום א' 21.10.12, אחה"צ
ב', 15.10.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 15.10.12, אחה"צ
ה', 11.10.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 11.10.12, בוקר
ה', 30.08.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 30.8.12, בוקר
ג', 17.07.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 17.7.12, בוקר
ה', 05.07.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 5.7.12, בוקר
ב', 02.07.2012 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 2.7.12, אחה"צ
ב', 04.06.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 4.6.12, אחה"צ
ה', 31.05.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 31.5.12, בוקר
ה', 10.05.2012 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.5.12, בוקר
ג', 17.04.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 17.4.12, בוקר
ה', 29.03.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.3.12, בוקר
ה', 22.03.2012 הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 22.3.12, בוקר
ג', 13.03.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 13.3.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 12.3.12, אחה"צ
ב', 27.02.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 27.2.12, אחה"צ
ה', 23.02.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 23.2.12, בוקר
ג', 14.02.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, סוואחרה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 14.2.12, בוקר
ב', 13.02.2012 הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 13.2.12, אחה"צ
ב', 06.02.2012 הקונטיינר (ואדי נאר) ענאתא
ב', 30.01.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, יום ב' 30.1.12, אחה"צ
ג', 10.01.2012 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט, שיח' סעד, יום ג' 10.1.12, בוקר
ג', 22.11.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 22.11.11, בוקר
ה', 10.11.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.11.11, בוקר
ה', 27.10.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 27.10.11, בוקר
ה', 06.10.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 6.10.11, בוקר
ב', 12.09.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד, יום ב' 12.9.11, בוקר
ה', 08.09.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 8.9.11, בוקר
ב', 25.07.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 25.7.11, בוקר
ה', 07.07.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 7.7.11, בוקר
ד', 29.06.2011 אבו דיס, הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 29.6.11, אחה"צ
ג', 28.06.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 28.6.11, בוקר
ב', 20.06.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 20.6.11, בוקר
ב', 13.06.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 13.6.11, בוקר
ה', 09.06.2011 אבו דיס (הפשפש), א-זעיים, הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 9.6.11, בוקר
ב', 06.06.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד, יום ב' 6.6.11, בוקר
ה', 02.06.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 2.6.11, בוקר
ד', 25.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 25.5.11, בוקר
ג', 17.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 17.5.11, אחה"צ
ה', 12.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 12.5.11, בוקר
ה', 05.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 5.5.11, בוקר
ד', 04.05.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, יום ד' 4.5.11, בוקר
ה', 31.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 31.3.11, בוקר
ד', 30.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 30.3.11, בוקר
ה', 24.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.3.11, בוקר
ה', 17.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.3.11, בוקר
ד', 16.03.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 16.3.11, בוקר
ג', 15.02.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
ה', 10.02.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.2.11, בוקר
ד', 02.02.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סילואן, שיח' סעד, יום ד' 2.2.11, בוקר
ה', 06.01.2011 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 6.1.11, בוקר
ג', 28.12.2010 קלנדיה, ואדי נאר, עיסאוויה, יום ג' 28.12.10, בוקר
ה', 02.12.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 2.12.10, בוקר
ד', 01.12.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 1.12.10, בוקר
ה', 25.11.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ה' 25.11.10, בוקר
ה', 18.11.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 18.11.10, בוקר
א', 14.11.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 14.11.10, אחה"צ
ה', 28.10.2010 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 28.10.10, בוקר
ה', 24.06.2010 'Anin, Taybe Romana (Gate 154), Thu 24.6.10, Morning
ה', 10.06.2010 Reihan, Shaked, Taybe Romana (Gate 154), Thu 10.6.10, Morning
ד', 14.04.2010 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 14.4.10, אחה"צ
ה', 08.04.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 8.4.10, בוקר
ה', 01.04.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 1.4.10, בוקר
ה', 25.03.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ה' 25.3.10, בוקר
ג', 16.03.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 16.3.10, בוקר
ה', 11.03.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 11.3.10, בוקר
ד', 10.03.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
ד', 03.03.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 3.3.10, אחה"צ
ג', 23.02.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 23.2.10, אחה"צ
ה', 18.02.2010 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 18.2.10, בוקר
ד', 17.02.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 17.2.10, אחה"צ
ב', 15.02.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 15.2.10, בוקר
ד', 03.02.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 3.2.10, אחה"צ
ה', 21.01.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 21.1.10, בוקר
ד', 06.01.2010 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 6.1.10, אחה"צ
ה', 31.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 31.12.09, בוקר
א', 27.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 27.12.09, בוקר
ה', 24.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.12.09, בוקר
ה', 10.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.12.09, בוקר
ב', 07.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
א', 06.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 6.12.09, בוקר
ג', 01.12.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 1.12.09, אחה"צ
ה', 26.11.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.11.09, בוקר
ה', 01.10.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 1.10.09, בוקר
ג', 29.09.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 29.9.09, אחה"צ
ה', 24.09.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.9.09, בוקר
ה', 17.09.2009 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.9.09, בוקר
ג', 15.09.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 15.9.09, אחה"צ
ג', 08.09.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 8.9.09, אחה"צ
ד', 02.09.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.9.09, אחה"צ
ה', 27.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 27.8.09, בוקר
ג', 25.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 25.8.09, אחה"צ
ה', 20.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 20.8.09, בוקר
ג', 18.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 18.8.09, אחה"צ
ב', 17.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 17.8.09, אחה"צ
ג', 11.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 11.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
ג', 04.08.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 4.8.09, בוקר
ג', 28.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 28.7.09, אחה"צ
ב', 27.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 27.7.09, בוקר
ד', 22.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 22.7.09, בוקר
ד', 15.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 15.7.09, בוקר
א', 12.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 12.7.09, אחה"צ
ה', 09.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
ג', 30.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 24.6.09, בוקר
ש', 20.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ש' 20.6.09, בוקר
ב', 15.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 15.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 14.6.09, אחה"צ
ה', 11.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 11.6.09, בוקר
ד', 10.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 10.6.09, בוקר
ה', 04.06.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.6.09, בוקר
ה', 28.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ה' 28.5.09, בוקר
ד', 20.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 20.5.09, בוקר
ג', 19.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 19.5.09, אחה"צ
ב', 18.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
ד', 06.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.5.09, בוקר
ג', 05.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 5.5.09, אחה"צ
ב', 04.05.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 4.5.09, אחה"צ
ה', 30.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 30.4.09, בוקר
ה', 23.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 23.4.09, בוקר
ד', 22.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 22.4.09, בוקר
ב', 20.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 20.4.09, אחה"צ
א', 19.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 19.4.09, אחה"צ
ה', 16.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 16.4.09, בוקר
ה', 09.04.2009 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.4.09, בוקר
ה', 09.04.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 9.4.09, בוקר
ב', 06.04.2009 קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
ב', 06.04.2009 קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 6.4.09, אחה"צ
ה', 26.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 26.3.09, בוקר
ד', 25.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 25.3.09, בוקר
ב', 23.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 23.3.09, בוקר
א', 22.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 22.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 19.3.09, בוקר
ב', 16.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 16.3.09, בוקר
ג', 10.03.2009 שיח' סעד, לוויה לבת משפחה מעבר לכביש אבל צריך היתר.
ד', 04.03.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 4.3.09, בוקר
ש', 28.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ש' 28.2.09, אחה"צ
ה', 26.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.2.09, בוקר
ד', 25.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 25.2.09, בוקר
ב', 23.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 23.2.09, בוקר
ה', 19.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 19.2.09, בוקר
ג', 17.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 17.2.09, בוקר
ג', 17.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 17.2.09, אחה"צ
ב', 16.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 16.2.09, בוקר
ב', 16.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 16.2.09, אחה"צ
ה', 12.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 12.2.09, בוקר
ג', 10.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 10.2.09, אחה"צ
ב', 09.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 9.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
ה', 05.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 5.2.09, בוקר
ד', 04.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 4.2.09, אחה"צ
ג', 03.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 3.2.09, בוקר
ב', 02.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 2.2.09, בוקר
א', 01.02.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 1.2.09, אחה"צ
ה', 29.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 29.1.09, בוקר
ג', 27.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 27.1.09, אחה"צ
ג', 20.01.2009 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ג' 20.1.09, בוקר
ב', 19.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 19.1.09, בוקר
א', 18.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 18.1.09, אחה"צ
ה', 15.01.2009 אבו דיס, ענבתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 15.1.09, בוקר
ג', 13.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ג' 13.1.09, בוקר
ג', 13.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 13.1.09, אחה"צ
ה', 08.01.2009 אבו דיס, חיזמה, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 8.1.09, בוקר
ג', 06.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 6.1.09, בוקר
ג', 06.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 6.1.09, אחה"צ
ב', 05.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
א', 04.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 4.1.09, אחה"צ
ה', 01.01.2009 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 1.1.09, בוקר
ג', 30.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 30.12.08, בוקר
ג', 30.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 30.12.08, אחה"צ
ב', 29.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 29.12.08, אחה"צ
ג', 23.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), Tue 23.12.08, Afternoon
א', 21.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 21.12.08, אחה"צ
א', 21.12.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 21.12.08, בוקר
ה', 18.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 18.12.08, בוקר
ד', 17.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 17.12.08, בוקר
ג', 16.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 16.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 15.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 15.12.08, בוקר
ג', 09.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 9.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.12.08, בוקר
א', 30.11.2008 קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 30.11.08, אחה"צ
א', 30.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 30.11.08, אחה"צ
ה', 27.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 27.11.08, בוקר
ד', 26.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 26.11.08, בוקר
ב', 24.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 24.11.08, בוקר
ד', 19.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 19.11.08, בוקר
ג', 18.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 18.11.08, אחה"צ
ב', 17.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 17.11.08, אחה"צ
ה', 13.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 13.11.08, בוקר
ב', 10.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 10.11.08, בוקר
א', 09.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 9.11.08, אחה"צ
ד', 05.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 5.11.08, בוקר
ב', 03.11.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 3.11.08, בוקר
ה', 30.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 30.10.08, בוקר
ד', 29.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 29.10.08, בוקר
ב', 27.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 27.10.08, אחה"צ
ב', 27.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 27.10.08, בוקר
א', 26.10.2008 ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, Sun 26.10.08, Morning
א', 26.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 26.10.08, בוקר
ה', 23.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 23.10.08, בוקר
ד', 22.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 22.10.08, בוקר
ג', 21.10.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 21.10.08, בוקר
ג', 07.10.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
ה', 25.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 25.9.08, בוקר
ד', 24.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 24.9.08, בוקר
ג', 23.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 23.9.08, אחה"צ
ב', 22.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
ה', 18.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 18.9.08, בוקר
ה', 11.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 11.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 10.9.08, בוקר
ג', 09.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 9.9.08, אחה"צ
ב', 08.09.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 8.9.08, בוקר
ה', 04.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 4.9.08, אחה"צ
ד', 03.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 3.9.08, בוקר
ב', 01.09.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 1.9.08, אחה"צ
ה', 21.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 21.8.08, בוקר
ד', 20.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.8.08, בוקר
ה', 14.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 14.8.08, בוקר
ד', 13.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 13.8.08, בוקר
ב', 11.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 11.8.08, אחה"צ
ה', 07.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 7.8.08, בוקר
ה', 07.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 7.8.08, אחה"צ
ד', 06.08.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.8.08, בוקר
ה', 31.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 31.7.08, בוקר
ד', 30.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 30.7.08, בוקר
ה', 24.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 24.7.08, בוקר
ד', 23.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 23.7.08, בוקר
ג', 22.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 22.7.08, אחה"צ
ב', 21.07.2008 אבו דיס, נועמן, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
ב', 21.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 21.7.08, בוקר
ה', 17.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.7.08, בוקר
ד', 16.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 16.7.08, בוקר
ה', 10.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.7.08, בוקר
ה', 10.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 10.7.08, אחה"צ
ד', 09.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 9.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 7.7.08, בוקר
ה', 03.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 3.7.08, בוקר
ה', 03.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 3.7.08, אחה"צ
ד', 02.07.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 2.7.08, בוקר
ב', 30.06.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 30.6.08, בוקר
ה', 26.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 26.6.08, בוקר
ה', 26.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 26.6.08, אחה"צ
ב', 23.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 23.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 22.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ד', 18.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 18.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 12.6.08, בוקר
ד', 11.06.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 11.6.08, בוקר
א', 08.06.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 8.6.08, בוקר
ה', 29.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 29.5.08, אחה"צ
ד', 28.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 28.5.08, בוקר
ד', 28.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 28.5.08, אחה"צ
ה', 22.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 22.5.08, אחה"צ
ד', 21.05.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, עזון, קונטיינר (ואדי נאר), קלקיליה, יום ד' 21.5.08, אחה"צ
ד', 14.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 14.5.08, בוקר
ב', 12.05.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 12.5.08, אחה"צ
א', 11.05.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 11.5.08, בוקר
א', 04.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 4.5.08, בוקר
ה', 01.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 1.5.08, אחה"צ
ה', 01.05.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 1.5.08, בוקר
ג', 29.04.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 29.4.08, בוקר
ג', 29.04.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 29.4.08, אחה"צ
ב', 28.04.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 28.4.08, בוקר
ה', 24.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 24.4.08, בוקר
ג', 22.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 22.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 21.4.08, אחה"צ
ה', 17.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 17.4.08, אחה"צ
ה', 17.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ה' 17.4.08, בוקר
ד', 16.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 16.4.08, בוקר
ג', 15.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 15.4.08, אחה"צ
ג', 15.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ג' 15.4.08, בוקר
ה', 10.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 10.4.08, אחה"צ
ד', 09.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 9.4.08, אחה"צ
ה', 03.04.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 3.4.08, בוקר
ה', 03.04.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 3.4.08, אחה"צ
ג', 01.04.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 1.4.08, אחה"צ
ב', 31.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 31.3.08, בוקר
א', 30.03.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 30.3.08, בוקר
ה', 27.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 27.3.08, אחה"צ
ה', 27.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 27.3.08, בוקר
ד', 26.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 26.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 24.3.08, בוקר
ב', 24.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 24.3.08, אחה"צ
א', 23.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 23.3.08, בוקר
ה', 20.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 20.3.08, אחה"צ
ה', 20.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 20.3.08, בוקר
ד', 19.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ד', 19.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ד' 19.3.08, בוקר
ג', 18.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 18.3.08, אחה"צ
ב', 17.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 17.3.08, בוקר
ה', 13.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 13.3.08, אחה"צ
ה', 13.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 13.3.08, בוקר
ד', 12.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 12.3.08, אחה"צ
ג', 11.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 11.3.08, אחה"צ
ב', 10.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 10.3.08, בוקר
ה', 06.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 6.3.08, בוקר
ד', 05.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 5.3.08, אחה"צ
ב', 03.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 3.3.08, בוקר
ב', 03.03.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 2.3.08, בוקר
א', 02.03.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 2.3.08, בוקר
ה', 28.02.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 28.2.08, בוקר
ה', 28.02.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 28.2.08, אחה"צ
ה', 21.02.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 21.2.08, אחה"צ
ד', 20.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 20.2.08, אחה"צ
ד', 13.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ד' 13.2.08, בוקר
ד', 06.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 6.2.08, אחה"צ
ד', 06.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 6.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 4.2.08, אחה"צ
א', 03.02.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 3.2.08, בוקר
ב', 28.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 28.1.08, בוקר
א', 27.01.2008 א-ראם, אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 27.1.08, בוקר
ה', 24.01.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 24.1.08, אחה"צ
ד', 23.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ד' 23.1.08, אחה"צ
ג', 22.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 22.1.08, אחה"צ
א', 20.01.2008 ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 20.1.08, בוקר
א', 20.01.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום א' 20.1.08, בוקר
ה', 17.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.1.08, אחה"צ
ה', 17.01.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 17.1.08, בוקר
ד', 16.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 16.1.08, בוקר
ב', 14.01.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 14.1.08, בוקר
א', 13.01.2008 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום א' 13.1.08, בוקר
ה', 10.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 10.1.08, בוקר
ג', 08.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 8.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 7.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.1.08, בוקר
ד', 02.01.2008 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה, ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ד' 2.1.08, אחה"צ
ב', 31.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ב' 31.12.07, בוקר
ב', 31.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
א', 30.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום א' 30.12.07, בוקר
ה', 27.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 27.12.07, בוקר
ה', 20.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 20.12.07, בוקר
ג', 18.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 18.12.07, אחה"צ
ב', 17.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 17.12.07, בוקר
ג', 11.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
ב', 10.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 10.12.07, בוקר
ה', 06.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 6.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 4.12.07, אחה"צ
ה', 29.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ה' 29.11.07, אחה"צ
ו', 23.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ו' 23.11.07, אחה"צ
ג', 20.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 20.11.07, אחה"צ
ב', 19.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום ב' 19.11.07, בוקר
ה', 15.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 15.11.07, בוקר
ג', 06.11.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), יום ג' 6.11.07, אחה"צ
ה', 25.10.2007 אבו דיס, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), יום ה' 25.10.07, בוקר
ה', 18.10.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 18.10.07, בוקר
א', 07.10.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 7.10.07, בוקר
ה', 04.10.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 1.10.07, אחה"צ
מחסום הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 17.07.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ג' 17.7.07, אחה"צ
ג', 28.02.2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 31.01.2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 30.01.2006 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 29.01.2006 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 01.01.2006 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 01.01.2006 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ה', 29.12.2005 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 22.11.2005 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ה', 31.03.2005 הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה
ד', 30.03.2005 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ו', 25.02.2005 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 31.01.2005 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה
ו', 28.01.2005 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ה', 27.01.2005 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 26.01.2005 הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 25.01.2005 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 09.01.2005 סביבות ירושלים. יום הבחירות לפלסטינים. החרמת בשר לא מפוקח.
ו', 31.12.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה
ד', 29.12.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה
ג', 28.12.2004 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר), סואחרה א-שרקיה
ה', 16.09.2004 הפרדת כבישים: לערבים כביש ישן חסום, ליהודים - גישה חלקה
ה', 01.04.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 31.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 30.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 29.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 28.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 28.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ו', 26.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ו', 19.03.2004 אבו דיס (הפשפש), בית לחם (300), הקונטיינר (ואדי נאר)
ה', 18.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 10.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 09.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 09.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 08.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
א', 07.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 02.03.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ה', 26.02.2004 אבו דיס (הפשפש), אל עזרייה, הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 25.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 25.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 24.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ב', 23.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ה', 19.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ד', 18.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 17.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ג', 17.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ו', 13.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ה', 12.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר), ענאתא-שועפאט
ד', 11.02.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר)
ג', 10.02.2004 אבו דיס (הפשפש), ענאתא-שועפאט, הקונטיינר (ואדי נאר)
ד', 04.02.2004 גסות רוח והשפלה במחסום
ג', 03.02.2004 חוסר פעילות עקב החג והסגר בבית לחם
ג', 03.02.2004 שקט ותנועה מעטה עקב החג והסגר על בית לחם
ב', 02.02.2004 סגר בבית לחם ולכן מותר לעבור בקונטיינר רק ברגל ורק בעלי תעודות פלסטיניות
ב', 02.02.2004 סגר - כתר בכל נפת בית לחם ואין מעבר
א', 01.02.2004 בין אבו דיס לסואחרה ביום הראשון של איד אל אדחה
ו', 30.01.2004 סגר עקב פיגוע ומאות אנשים מנסים להגיע לביתם בתוך הגדה לקראת החג
ג', 27.01.2004 תנועה דלילה בפישפש ובעיות אישור למעבר רכב בקונטיינר
ב', 26.01.2004 החומה נבנית, מעוכבים כשיגרה.
ו', 23.01.2004 במחסום הקונטיינר המעבר לרכבים בלבד
ה', 22.01.2004 מחסום הקונטיינר: נהגים יכולים לעבור אבל הרכבים - לא!
ב', 19.01.2004 אבו דיס בצל חומת ההפרדה
א', 18.01.2004 בקונטיינר שיגרה ובענתא העדר שירותי עיריית ירושלים
ב', 12.01.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר) בניית החומה
א', 11.01.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר) הובל בטונדות החומה 8 מטר
ה', 08.01.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר) ואל ח'דר
ה', 01.01.2004 אבו דיס (הפשפש), הקונטיינר (ואדי נאר) החומה 8 מטר גובה מתרוממת