Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תרקומיא

ב', 18.03.2024 חברון - כל הכניסות חסומות
ה', 15.02.2024 דרום הר חברון: מחסומים מחסומים מחסומים
ד', 20.12.2023 דרום הר חברון - חסימות בכביש 60
ב', 11.12.2023 בכביש 35 הכניסות לישובים הפלסטיניים חסומות
ה', 23.11.2023 החרמת רכבים מתושבי דרום הר חברון
ה', 21.09.2023 סלילת כביש עוקף גוזלת פרנסה מתושבי אל-ערוב ובית אומר
ה', 14.09.2023 הרבה מאד חיילים וג'יפים צבאיים לאורך הכבישים מסביב לחברון
ה', 17.08.2023 תל רומיידה - התנגשויות בלתי פוסקות בין המתנחלים לפלסטינים
ה', 10.08.2023 מחסום תרקומיא - זיהום והזנחה
ג', 15.08.2023 מחסום תרקומיא - עזרה בתשלום קנס
ה', 27.07.2023 דרום הר חברון - משפטים נפוצים:בן גביר גומר אתכם
ד', 12.07.2023 חברון - השתלטות מתנחלים על בתים ליד מערת המכפלה
ה', 20.07.2023 אל ערוב - כביש עוקף הפוגע בפרנסת התושבים
ה', 22.06.2023 חברון - חיילי צה"ל מסתובבים בניסיון למנוע הקמת מאחז נוסף של מתנחלים
א', 14.05.2023 סוסיא - התנכלויות מתנחלים
ד', 24.05.2023 תרקומיא, הפקת כרטיסים מגנטים - גזירה חדשה
ב', 10.04.2023 חברון, חלחול, תרקומיא
ד', 22.03.2023 תרקומיא - חניון עמוס
ה', 09.02.2023 חברון - אין תיירים, אין מבקרים
ד', 01.02.2023 חברון - אלימות מתמשכת של מתנחלים
ה', 22.12.2022 מחסום תרקומיא - הזמנת תור למעבר באפליקציה
ד', 09.11.2022 חברון - מציאות בלתי אפשרית
ה', 06.10.2022 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ד', 14.09.2022 חברון, חלחול, מת"ק עציון, סעיר, תרקומיא
ה', 25.08.2022 תרקומיא - ילדים ואמהותיהם נוסעים ליום ים
ב', 15.08.2022 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ה', 21.07.2022 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ג', 05.07.2022 דרום הר חברון - ביקור בזנותא
ה', 23.06.2022 מסאפר יטא - שיבוש חיי התושבים בזמן אימוני הצבא
א', 26.06.2022 דרום הר חברון: הקוזאקים גוזלים הכל
ד', 08.06.2022 בית אומר, גוש עציון, סעיר, תרקומיא
ד', 18.05.2022 בית אומר, גוש עציון, מת"ק עציון, תרקומיא
ה', 14.04.2022 גוש עציון, חלחול, מת"ק עציון, סעיר, תרקומיא
ד', 26.01.2022 דרום הר חברון, תרקומיא
ג', 11.01.2022 דרום הר חברון, צומת זיף, תרקומיא
ד', 15.12.2021 מופקרה - החרמת טרקטור
ג', 16.11.2021 דרום הר חברון, סוסיא, תרקומיא
ה', 18.11.2021 תל רומידה: מצלמות של המדינה ומצלמות של מתנחלים
ד', 06.10.2021 דרום הר חברון, תרקומיא
ג', 05.10.2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
א', 04.07.2021 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ה', 15.04.2021 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
א', 21.03.2021 דרום הר חברון, חלחול, תרקומיא
ב', 19.10.2020 חברון: העיר נראית נטושה מתמיד
ד', 18.11.2020 דרום הר חברון
ג', 07.07.2020 חברון - התפשטות מגפת הקורונה ומחסור במזון ובכסף
א', 16.02.2020 מתרקומיא למיתר ביום רגוע
ג', 04.02.2020 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ב', 13.01.2020 מת"ק חברון: שמענו את סיפורו של ע' אבל לא יכולנו לעזור לו
ה', 12.12.2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ה', 12.12.2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ה', 07.11.2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף, תרקומיא
ג', 08.10.2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ה', 01.08.2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, תרקומיא
ב', 17.06.2019 דרום הר חברון, תרקומיא: הימים חולפים שנה עוברת ומנגינת הכיבוש לעולם נשארת
ה', 09.05.2019 ביקור אצל מקימת בית הספר בזנותא
ה', 21.02.2019 דרום הר חברון, תרקומיא
א', 17.02.2019 רוצה לעבוד בישראל? תתחתן!
ג', 01.01.2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ה', 22.11.2018 דרום הר חברון, תרקומיא: מי יבנה, יבנה בית ב י ש ר א ל...
ה', 07.06.2018 חברון, דרום הר חברון, תרקומיא שגרת רמדאן
ה', 15.02.2018 דרום הר חברון, תרקומיא
ה', 25.01.2018 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ב', 18.12.2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ב', 04.12.2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ד', 04.10.2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ג', 31.10.2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ו', 20.10.2017 ביוב על אדמה פלסטינית - לא לפלסטינים!
ה', 17.08.2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ה', 20.07.2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ה', 05.01.2017 דרום הר חברון, תרקומיא
ה', 17.11.2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ב', 18.07.2016 דרום הר חברון, חברון, סעיר, תרקומיא
ד', 01.06.2016 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ג', 08.03.2016 דרום הר חברון, תרקומיא
ב', 01.02.2016 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ב', 02.11.2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
ד', 09.09.2015 דרום הר חברון, תרקומיא
ד', 26.08.2015 דרום הר חברון, חברון: סיפור התקיפה על החנות ע"י יהודים מצרפת. תרקומיא
ד', 01.07.2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ד', 17.06.2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ד', 13.05.2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ג', 05.05.2015 חברון, תרקומיא
ד', 08.04.2015 חברון, תרקומיא
ד', 01.04.2015 חברון, תרקומיא
ג', 24.03.2015 חברון, תרקומיא
א', 22.03.2015 תרקומיא
ב', 23.02.2015 תרקומיא
א', 08.02.2015 תרקומיא
ג', 03.02.2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ד', 31.12.2014 חברון, תרקומיא
א', 14.12.2014 חברון, תרקומיא
ד', 19.11.2014 חברון, תרקומיא
ד', 05.11.2014 דרום הר חברון, תרקומיא, אום אל ח'יר
ד', 01.10.2014 חברון, תרקומיא
א', 17.08.2014 תרקומיא
ד', 13.08.2014 חברון, תרקומיא
ב', 23.06.2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
ד', 11.06.2014 צומת זיף, תרקומיא
א', 08.06.2014 תרקומיא
ד', 23.04.2014 חברון, תרקומיא
ד', 09.04.2014 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
א', 06.04.2014 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ד', 02.04.2014 חברון הפלסטינית
ב', 03.02.2014 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
ד', 18.12.2013 חברון, תרקומיא
א', 10.11.2013 תרקומיא, יום א' 10.11.13, בוקר
ד', 06.11.2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 6.11.13, בוקר
ד', 02.10.2013 חברון, תרקומיא, יום ד' 2.10.13, בוקר
ד', 24.07.2013 חברון, תרקומיא, יום ד' 24.7.13, בוקר
א', 14.07.2013 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 14.7.13, בוקר
א', 09.06.2013 תרקומיא, יום א' 9.6.13, בוקר
א', 02.06.2013 תרקומיא, יום א' 2.6.13, בוקר
א', 19.05.2013 חברון, תרקומיא, יום א' 19.5.13, בוקר
א', 21.04.2013 דרום הר חברון, תרקומיא, יום א' 21.4.13, בוקר
ב', 04.02.2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 4.2.13, בוקר
ג', 25.12.2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 25.12.12, בוקר
ב', 17.12.2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 17.12.12, בוקר
ה', 29.11.2012 חברון, תרקומיא, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
ג', 11.09.2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.9.12, בוקר
ב', 03.09.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 3.9.12, בוקר
ד', 25.07.2012 חברון, תרקומיא, יום ד' 25.7.12, בוקר
ד', 01.02.2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 1.2.12, בוקר
ב', 02.01.2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 2.1.12, בוקר
ד', 16.11.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ד' 16.11.11, בוקר
ד', 09.11.2011 חברון, תרקומיא, יום ד' 9.11.11, בוקר
א', 16.10.2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום א' 16.10.11, בוקר
ד', 10.08.2011 חברון, תרקומיא, יום ד' 10.8.11, בוקר
ב', 08.08.2011 חברון, תרקומיא, יום שני 8.8.11, בוקר
ד', 27.07.2011 חברון, תרקומיא, יום ד' 27.7.11, בוקר
ד', 13.07.2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
ג', 24.05.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ג' 24.5.11, בוקר
ב', 21.02.2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 21.2.11, בוקר
ה', 30.12.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ה' 30.12.10, בוקר
ד', 22.12.2010 חברון, תרקומיא, יום ד' 22.12.10, בוקר
ד', 01.12.2010 חברון, תרקומיא, יום ד' 1.12.10, בוקר
ג', 30.11.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 30.11.10, בוקר
א', 21.11.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 21.11.10, בוקר
ד', 10.11.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.11.10, בוקר
ב', 06.09.2010 תרקומיא, יום ב' 6.9.10, בוקר
ג', 24.08.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 24.8.10, בוקר
ה', 19.08.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ה' 19.8.10, בוקר
ד', 18.08.2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
ב', 09.08.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.8.10, בוקר
ב', 24.05.2010 חברון, תרקומיא, יום ב' 24.5.10, בוקר
ב', 10.05.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 10.5.10, בוקר
ה', 22.04.2010 חברון, תרקומיא, יום ה' 22.4.10, בוקר
ד', 07.04.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 7.4.10, בוקר
ג', 16.03.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 16.3.10, בוקר
ד', 10.03.2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.3.10, בוקר
ב', 15.02.2010 חברון, תרקומיא, יום ב' 15.2.10, בוקר
ד', 30.12.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 30.12.09, בוקר
ג', 08.12.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.12.09, בוקר
ד', 25.11.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 25.11.09, בוקר
ב', 23.11.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 23.11.09, אחה"צ
ג', 27.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 27.10.09, בוקר
א', 18.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 18.10.09, בוקר
ד', 14.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
א', 11.10.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 11.10.09, בוקר
ג', 25.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, תרקומיא, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
ג', 11.08.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.8.09, בוקר
ב', 03.08.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 3.8.09, בוקר
ג', 28.07.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 28.7.09, בוקר
ב', 06.07.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 6.7.09, בוקר
ג', 30.06.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.6.09, בוקר
ב', 15.06.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 15.6.09, בוקר
ג', 19.05.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
ב', 18.05.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
ג', 05.05.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.5.09, בוקר
ב', 27.04.2009 חברון, תרקומיא, יום ב' 27.4.09, אחה"צ
ב', 06.04.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 6.4.09, בוקר
ב', 30.03.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 30.3.09, בוקר
ג', 24.03.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
ג', 03.03.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.3.09, בוקר
ג', 17.02.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 17.2.09, בוקר
ב', 09.02.2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
ג', 23.12.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.12.08, בוקר
ג', 25.11.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 25.11.08, בוקר
א', 23.11.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 23.11.08, בוקר
ג', 18.11.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 18.11.08, בוקר
ג', 11.11.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.11.08, בוקר
ג', 04.11.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 4.11.08, בוקר
ג', 28.10.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 28.10.08, בוקר
ד', 22.10.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 22.10.08, בוקר
ב', 06.10.2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
ו', 26.09.2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ו' 26.9.08, אחה"צ
ד', 24.09.2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 24.9.08, בוקר
ד', 10.09.2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.9.08, בוקר
ג', 09.09.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 9.9.08, בוקר
ג', 02.09.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 2.9.08, בוקר
ד', 27.08.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 27.8.08, בוקר
ד', 20.08.2008 תרקומיא, יום ד' 20.8.08, בוקר
ה', 07.08.2008 תרקומיא, יום ה' 7.8.08, בוקר
ד', 06.08.2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ד' 6.8.08, בוקר
ג', 22.07.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.7.08, בוקר
ב', 21.07.2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 21.7.08, בוקר
ד', 16.07.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא
ג', 08.07.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.7.08, בוקר
ב', 07.07.2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 7.7.08, בוקר
ב', 30.06.2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 30.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 תרקומיא, יום ה' 12.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ה' 12.6.08, בוקר
ג', 03.06.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.6.08, בוקר
א', 25.05.2008 תרקומיא, יום א' 25.5.08, בוקר
ב', 19.05.2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 19.5.08, בוקר
ג', 06.05.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.5.08, בוקר
א', 04.05.2008 תרקומיא, יום א' 4.5.08, בוקר
ה', 17.04.2008 תרקומיא, יום ה' 17.4.08, בוקר
ד', 16.04.2008 תרקומיא, יום ד' 16.4.08, בוקר
ג', 15.04.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 15.4.08, בוקר
ב', 14.04.2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 14.4.08, בוקר
ה', 10.04.2008 תרקומיא, יום ה' 10.4.08, בוקר
ג', 08.04.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.4.08, בוקר
ד', 02.04.2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
ה', 27.03.2008 תרקומיא, יום ה' 27.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 17.3.08, בוקר
ה', 13.03.2008 תרקומיא, יום ה' 13.3.08, בוקר
א', 24.02.2008 תרקומיא, יום א' 24.2.08, בוקר
ה', 21.02.2008 תרקומיא, יום ה' 21.2.08, בוקר
ב', 18.02.2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 18.2.08, בוקר
ג', 12.02.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 12.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
ה', 24.01.2008 תרקומיא, יום ה' 24.1.08, בוקר
ג', 22.01.2008 תרקומיא, יום ג' 22.1.08, בוקר
ג', 22.01.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.1.08, בוקר
ד', 09.01.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 9.1.08, בוקר
ה', 03.01.2008 תרקומיא, יום ה' 3.1.08, בוקר
ג', 01.01.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 1.1.08, בוקר
ד', 26.12.2007 תרקומיא, יום ד' 26.12.07, בוקר
ב', 24.12.2007 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 24.12.07, בוקר
ה', 13.12.2007 תרקומיא, יום ה' 13.12.07, בוקר
ג', 11.12.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.12.07, בוקר
ב', 10.12.2007 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 10.12.07, בוקר
ד', 05.12.2007 אל ג'בעה, נועמן, תרקומיא, יום ד' 5.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 תרקומיא, יום ג' 4.12.07, בוקר
ה', 29.11.2007 תרקומיא, יום ה' 29.11.07, בוקר
ב', 26.11.2007 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 26.11.07, בוקר
ג', 20.11.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 20.11.07, בוקר
ב', 19.11.2007 תרקומיא, יום ב' 19.11.07, בוקר
ה', 15.11.2007 תרקומיא, יום ה' 15.11.07, בוקר
ג', 13.11.2007 תרקומיא, יום ג' 13.11.07, בוקר
ג', 13.11.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 13.11.07, בוקר
ג', 06.11.2007 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.11.07, בוקר
ד', 31.10.2007 תרקומיא, יום ד' 31.10.07, בוקר
ג', 30.10.2007 תרקומיא, יום ג' 30.10.07, בוקר
ג', 30.10.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.10.07, בוקר
ב', 29.10.2007 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 29.10.07, בוקר
ד', 24.10.2007 תרקומיא, יום ד' 24.10.07, בוקר
ג', 23.10.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.10.07, בוקר
א', 21.10.2007 תרקומיא, יום א' 21.10.07, בוקר
ה', 18.10.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ה' 18.10.07, בוקר
ג', 16.10.2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 16.10.07, בוקר
ב', 08.10.2007 תרקומיא, יום ב' 8.10.07, בוקר
ג', 02.10.2007 חברון, תרקומיא, יום ג' 2.10.07, בוקר
מחסום תרקומיא
ב', 31.01.2005 תרקומיא
ב', 31.01.2005 תרקומיא
ה', 27.01.2005 תרקומיא
ו', 30.01.2004 מפקד אדיב במחסום
ד', 29.12.2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
ג', 28.12.2004 תרקומיא
ב', 31.05.2004 תרקומיא. ביטחון, אנושיות, נוקשות, גמישות - משימה קשה לחיילים צעירים בכיבוש
ב', 22.03.2004 תרקומיא
א', 21.03.2004 תרקומיא
ו', 12.03.2004 תרקומיא
ה', 11.03.2004 תרקומיא
ה', 11.03.2004 תרקומיא
ד', 10.03.2004 תרקומיא
ג', 09.03.2004 תרקומיא
ג', 09.03.2004 תרקומיא
ה', 04.03.2004 תרקומיא
ד', 03.03.2004 תרקומיא
ד', 03.03.2004 תרקומיא
ב', 01.03.2004 תרקומיא
א', 29.02.2004 תרקומיא
ב', 23.02.2004 תרקומיא
ב', 23.02.2004 תרקומיא
א', 22.02.2004 תרקומיא
ה', 19.02.2004 תרקומיא
ד', 18.02.2004 תרקומיא
ג', 17.02.2004 תרקומיא
ג', 17.02.2004 תרקומיא
ב', 16.02.2004 תרקומיא, שונות במתן אישורים בין משרדי המנהל האזרחי. טענות על צורך בשוחד
ה', 12.02.2004 תרקומיא
ד', 11.02.2004 תרקומיא
ג', 10.02.2004 תרקומיא
ג', 03.02.2004 דרום הר חברון, מחסומים בין ישובים פלסטינים והתנהלות עויינת שלא לצורך מכבידים על היומיום הפלסטיני
ד', 28.01.2004 נסיונות חיילי משמר הגבול לעכב את התצפית
ב', 26.01.2004 מניעת מעבר פועלי בניין ושרירות לב במשרד הרישוי היחידי בגדה להעברת בעלות מישראלית לפלסטינית
ב', 26.01.2004 שיגרת מחסום ושינוי הוראות מעבר
א', 25.01.2004 במחסום תרקומיא חוזרות משפחות מביקורי אסירים בישראל
ג', 20.01.2004 תרקומיא: מעבר פועלים ומשפחות המבקרות עצירים
ג', 20.01.2004 תרקומיא: תופסים מקום בתור למשרד הרישוי יום קודם
ב', 19.01.2004 מחסום תרקומיא: מעבר פועלים ומשפחות עצורים בישראל
א', 18.01.2004 במחסום תרקומיא עיכוב חזרת פועלים לשטח הרשות
א', 11.01.2004 תרקומיא: סוגי הקשיים בדרך לעבודה
ה', 08.01.2004 תרקומיא- נוהלים
ד', 07.01.2004 תרקומיא, בוקר-תאור המחסום והקורה בו