Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ג'בע/ליל (ירושלים)

ג', 13.09.2022 ג'בע, קלנדיה
ד', 31.08.2022 קלנדיה, ג'בע
ה', 21.10.2021 סיבוב התעדכנות במחסומי צפון ירושלים
ב', 05.04.2021 מחנה פליטים שועפאט, ג'בע, חיזמה, תורמוסעיא
ד', 08.04.2020 ג'בע - דיווח טלפוני בימי קורונה
א', 23.02.2020 קלנדיה - בבוקר שוחרר מאשפוז בבי"ח בקלקיליה ולא קיבל אישור להמשיך הביתה לעזה
ד', 26.12.2018 בוקר סביר בקלנדיה עם אורחים שיודעים לשאול
א', 27.11.2016 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 06.11.2016 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 16.10.2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 17.04.2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 10.04.2016 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
א', 03.04.2016 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
א', 27.03.2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 20.03.2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 06.03.2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 28.02.2016 קלנדיה
א', 21.02.2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
ה', 11.02.2016 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 10.01.2016 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
א', 27.12.2015 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
א', 20.12.2015 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
ג', 15.12.2015 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 06.12.2015 ג'בע (ליל), קלנדיה
ג', 24.11.2015 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 15.11.2015 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 01.11.2015 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 18.10.2015 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
א', 11.10.2015 ג'בע (ליל), קלנדיה
ו', 11.09.2015 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 15.02.2015 ג'בע (ליל)
ב', 29.12.2014 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
ב', 08.12.2014 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
א', 23.11.2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
ב', 20.10.2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
ב', 11.08.2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
ב', 19.05.2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
ב', 31.03.2014 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
ב', 24.03.2014 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה
א', 23.03.2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
ב', 10.03.2014 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 19.01.2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
ד', 04.12.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה
א', 17.11.2013 ג'בע (ליל)
א', 27.10.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 27.10.13, אחה"צ
א', 20.10.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 20.10.13, אחה"צ
ב', 14.10.2013 קלנדיה, יום ב' 14.10.13, אחה"צ
א', 15.09.2013 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום א' 15.9.13, אחה"צ
א', 08.09.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 8.9.13, אחה"צ
א', 30.06.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 30.6.13, אחה"צ
ב', 03.06.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 3.6.13, אחה"צ
א', 19.05.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 19.5.13, אחה"צ
א', 28.04.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 28.4.13, אחה"צ
א', 14.04.2013 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 14.4.13, אחה"צ
ב', 18.03.2013 קלנדיה, יום ב' 18.3.13, אחה"צ
ג', 19.02.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 19.2.13, אחה"צ
ג', 29.01.2013 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
ג', 22.01.2013 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום ג' 22.1.13, אחה"צ
א', 13.01.2013 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 13.1.13, אחה"צ
ג', 04.12.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 4.12.12, אחה"צ
א', 25.11.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 25.11.12, אחה"צ
ג', 20.11.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
ג', 13.11.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 13.11.12, אחה"צ
ג', 06.11.2012 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ג' 6.11.12, בוקר
א', 04.11.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 4.11.12, אחה"צ
ג', 30.10.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
ד', 19.09.2012 אל ג'יב (גבעת זאב), ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ד' 19.9.12, אחה"צ
ג', 04.09.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 4.9.12, בוקר
ב', 03.09.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 3.9.12, אחה"צ
ג', 28.08.2012 אל ג'יב (גבעת זאב), ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
א', 19.08.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 19.8.12, אחה"צ
א', 01.07.2012 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 1.7.12, אחה"צ
ב', 25.06.2012 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, קלנדיה, יום ב' 25.6.12, אחה"צ
א', 24.06.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 24.6.12, אחה"צ
א', 17.06.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 17.6.12, אחה"צ
א', 10.06.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 10.6.12, אחה"צ
א', 27.05.2012 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 27.5.12, אחה"צ
א', 20.05.2012 אל ג'יב (גבעת זאב), ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 20.5.12, אחה"צ
ג', 24.04.2012 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום ג' 24.4.12, אחה"צ
א', 08.04.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 8.4.12, אחה"צ
ב', 26.03.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 26.3.12, בוקר
ב', 19.03.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 19.3.12, אחה"צ
ג', 13.03.2012 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, ענאתא-שועפאט, קלנדיה, יום ג' 13.3.12, אחה"צ
ב', 12.03.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
א', 11.03.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 11.3.12, אחה"צ
א', 04.03.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 4.3.12, אחה"צ
א', 29.01.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 29.1.12, אחה"צ
א', 22.01.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 22.1.12, אחה"צ
א', 08.01.2012 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 8.1.12, אחה"צ
א', 25.12.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 25.12.11, אחה"צ
א', 27.11.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 27.11.11, אחה"צ
ב', 14.11.2011 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 14.11.11, אחה"צ
א', 30.10.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 30.10.11, אחה"צ
א', 18.09.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 18.9.11, אחה"צ
א', 24.07.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 24.7.11, אחה"צ
ו', 10.06.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ו' 10.6.11, בוקר
א', 29.05.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 29.5.11, אחה"צ
א', 01.05.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 1.5.11, אחה"צ
א', 24.04.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 24.4.11, אחה"צ
א', 03.04.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 3.4.11, אחה"צ
ד', 30.03.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
א', 27.03.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 27.3.11, אחה"צ
ב', 21.03.2011 מחסום קלנדיה , 21 במרץ, 2011
ב', 07.03.2011 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 7.3.11, אחה"צ
ב', 07.02.2011 קלנדיה, יום ב' 7 בפברואר 2011, אחה"צ
ב', 31.01.2011 קלנדיה, 31 בינואר 2011, אחה"צ
א', 23.01.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 23.1.11, אחה"צ
ב', 10.01.2011 קלנדיה, ליל/ג'בע, חיזמה, א-ראם, יום ב' 10.1.11, אחה"צ
א', 09.01.2011 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 9.1.11, אחה"צ
א', 26.12.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 26.12.10, אחה"צ
א', 05.12.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, קלנדיה, יום א' 5.12.10, אחה"צ
א', 28.11.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 28.11.10, אחה"צ
ג', 23.11.2010 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ג' 23.11.10, בוקר
ב', 08.11.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 8.11.10, אחה"צ
ב', 01.11.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 1.11.10, אחה"צ
ב', 18.10.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
א', 17.10.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
א', 17.10.2010 ג'בע (ליל), גבעת זאב, קלנדיה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
ב', 11.10.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 11.10.10, אחה"צ
א', 03.10.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 3.10.10, אחה"צ
א', 12.09.2010 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 12.9.10, אחה"צ
ב', 06.09.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, קלנדיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
ב', 23.08.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.8.10, אחה"צ
ב', 26.07.2010 ג'בע (ליל), גבעת זאב, חיזמה, קלנדיה, יום ב' 26.7.10, אחה"צ
ב', 19.07.2010 ג'בע (ליל), גבעת זאב, חיזמה, קלנדיה, יום ב' 19.7.10, אחה"צ
ב', 28.06.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
ב', 14.06.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
ב', 31.05.2010 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
ג', 18.05.2010 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ג' 18.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
ב', 10.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 10.5.10, אחה"צ
א', 09.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום א' 9.5.10, אחה"צ
ב', 03.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
ד', 28.04.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ד' 28.4.10, אחה"צ
ב', 26.04.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
א', 25.04.2010 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום א' 25.4.10, אחה"צ
ב', 19.04.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
א', 11.04.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום א' 11.4.10, אחה"צ
א', 21.03.2010 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 21.3.10, אחה"צ
ב', 15.03.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
א', 14.03.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 14.3.10, אחה"צ
ב', 22.02.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 22.2.10, אחה"צ
א', 21.02.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 21.2.10, אחה"צ
א', 24.01.2010 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 24.1.10, אחה"צ
ב', 18.01.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 18.1.10, אחה"צ
א', 17.01.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום א' 17.1.10, אחה"צ
ד', 13.01.2010 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 13.1.10, אחה"צ
ב', 04.01.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 4.1.10, אחה"צ
א', 03.01.2010 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 3.1.10, אחה"צ
ב', 28.12.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 28.12.09, אחה"צ
ב', 14.12.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 14.12.09, אחה"צ
ה', 10.12.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ה' 10.12.09, בוקר
ה', 03.12.2009 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ה' 3.12.09, בוקר
ב', 30.11.2009 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.11.09, אחה"צ
ב', 23.11.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.11.09, אחה"צ
ב', 09.11.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
ב', 09.11.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, אחה"צ
ב', 02.11.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
א', 01.11.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
ב', 19.10.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 19.10.09, אחה"צ
א', 06.09.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 6.9.09, אחה"צ
א', 23.08.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
א', 16.08.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 16.8.09, אחה"צ
ג', 04.08.2009 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, יום ג' 4.8.09, אחה"צ
ב', 13.07.2009 ג'בע (ליל), יום ב' 13.7.09, אחה"צ
א', 12.07.2009 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
ד', 24.06.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, קלנדיה, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
א', 14.06.2009 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 8.6.09, בוקר
א', 07.06.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
א', 24.05.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 24.5.09, אחה"צ
ד', 13.05.2009 ג'בע (ליל), יום ד' 13.5.09, אחה"צ
ב', 11.05.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטארה, קלנדיה, יום ב' 11.5.09, אחה"צ
ב', 04.05.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, Mon 4.5.09, Afternoon
ב', 20.04.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 20.4.09, אחה"צ
ד', 15.04.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
ג', 14.04.2009 ג'בע (ליל), עטארה, ענאתא, קלנדיה, יום ג' 14.4.09, אחה"צ
ב', 30.03.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 30.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, ענאתא, קלנדיה, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
א', 08.03.2009 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרה, קלנדיה, יום א' 8.3.09, אחה"צ
ב', 09.02.2009 אל נשאש, בית לחם, ג'בע (ליל), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 9.2.09, בוקר
ד', 28.01.2009 ג'בע (ליל), יום ד' 28.1.09, אחה"צ
ב', 19.01.2009 א-ראם, ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 19.1.09, אחה"צ
ב', 05.01.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 5.1.09, אחה"צ
א', 21.12.2008 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 21.12.08, אחה"צ
ב', 15.12.2008 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 15.12.08, אחה"צ
ג', 09.12.2008 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ג' 9.12.08, אחה"צ
ב', 08.12.2008 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 8.12.08, בוקר
ב', 08.12.2008 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 8.12.08, אחה"צ
ב', 01.12.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
א', 30.11.2008 ג'בע (ליל), עטרה, קלנדיה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
ב', 24.11.2008 ג'בע (ליל), עטרה, קלנדיה, יום ב' 24.11.08, אחה"צ
א', 23.11.2008 ג'בע (ליל), עטרה, קלנדיה, יום א' 23.11.08, אחה"צ
א', 16.11.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 16.11.08, אחה"צ
א', 26.10.2008 ג'בע (ליל), עטרה, קלנדיה, יום א' 26.10.08, אחה"צ
א', 07.09.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 7.9.08, אחה"צ
א', 31.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 31.8.08, אחה"צ
א', 17.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.8.08, אחה"צ
ג', 05.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ג' 5.8.08, אחה"צ
א', 03.08.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום א' 3.8.08, בוקר
א', 03.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 3.8.08, אחה"צ
א', 27.07.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 27.7.08, אחה"צ
א', 20.07.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 20.7.08, בוקר
א', 20.07.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.7.08, אחה"צ
א', 06.07.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 6.7.08, אחה"צ
ג', 24.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 24.6.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 22.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
ש', 21.06.2008 בית פוריכ, ג'בע (ליל), זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 21.6.08, בוקר
א', 15.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 15.6.08, אחה"צ
א', 08.06.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום א' 8.6.08, בוקר
א', 01.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 1.6.08, בוקר
א', 01.06.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 1.6.08, אחה"צ
א', 25.05.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 25.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום א' 18.5.08, בוקר
א', 18.05.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 18.5.08, אחה"צ
א', 04.05.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, יום א' 4.5.08, בוקר
ג', 29.04.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ג' 29.4.08, בוקר
א', 20.04.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
א', 30.03.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 30.3.08, בוקר
א', 23.03.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 23.3.08, אחה"צ
א', 09.03.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 9.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 2.3.08, בוקר
א', 17.02.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 17.2.08, אחה"צ
ה', 07.02.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
ה', 07.02.2008 א-ראם, ביר נבאלא, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
א', 03.02.2008 ג'בע (ליל), ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 3.2.08, בוקר
א', 20.01.2008 ג'בע (ליל), עטרות, ענאתא, קונטיינר (ואדי נאר), קלנדיה, יום א' 20.1.08, בוקר
א', 16.12.2007 ביר נבאלא, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, יום א' 16.12.07, אחה"צ
ד', 28.11.2007 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ד' 28.11.07, בוקר
מחסום ג'בע/ליל (ירושלים)
ד', 18.07.2007 קלנדיה, ביר נבאלה
ד', 23.05.2007 ארם,קלנדיה, ביר נבאלה, ליל
ב', 16.04.2007 קלנדיה וסביבתה
ד', 11.10.2006 קלנדיה
א', 11.01.2004 א-ראם, ג'בע (ליל), ענאתא-שועפאט, קלנדיה- זכות קדימה למתנחלים