Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תור הומניטרי

א', 25.07.2021 קשה לצאת לעבודה וקשה גם לחזור: מחסום מכבים, מחסום 300, התנחלות אפרת
ג', 19.02.2019 קלנדיה - משמרת אחרונה במתקן הישן?
ג', 12.02.2019 קלנדיה - הקרוסלות נעולות ועמדת החיילים ריקה
ד', 30.01.2019 קלנדיה - תורים ארוכים וצפיפות מאלצים להעביר חלק מהפלסטינים במסלול עוקף תחנות הבידוק
ד', 23.01.2019 קלנדיה - השער ההומניטרי נפתח באיחור אופייני
ד', 02.01.2019 קלנדיה - עומס וצפיפות, תורים ארוכים בקור מקפיא
ג', 25.12.2018 קלנדיה - איחור בפתיחת השער ההומניטרי
ד', 21.11.2018 קלנדיה. השער ההומניטרי נפתח באיחור ונסגר לפני שכל הנזקקים לו עברו
ג', 14.08.2018 בקלנדיה איחור של שלושת-רבעי שעה בפתיחת השער ההומניטרי
ד', 08.08.2018 במחסום קלנדיה קצב המעבר והבידוק איטיים להחריד והשער ההומניטרי נפתח באיחור.
ג', 22.05.2018 קלנדיה, רמדאן, צפיפות, מעבר איטי, כעס וייאוש
ג', 20.02.2018 קלנדיה, השער ההומניטרי... נפתח באיחור לא הומניטרי
ג', 28.11.2017 קלנדיה, קצת תשומת לב של החיילים - הרבה הקלה לעוברים.
ג', 24.10.2017 קלנדיה
ו', 20.10.2017 קלנדיה
א', 15.10.2017 קלנדיה - שער הומניטרי
א', 01.10.2017 קלנדיה - בלגניה
ג', 15.08.2017 מחסום קלנדיה: פתאום אין שער הומניטרי!
ד', 17.05.2017 קלנדיה
ד', 10.05.2017 קלנדיה
ו', 12.05.2017 קלנדיה - מלוכלך ורועש
ד', 03.05.2017 בוקר עמוס ביותר בקלנדיה
ד', 26.04.2017 קלנדיה
א', 23.04.2017 קלנדיה
ג', 28.03.2017 קלנדיה
ו', 03.03.2017 קלנדיה
ג', 31.01.2017 קלנדיה
ג', 24.01.2017 קלנדיה
ד', 18.01.2017 קלנדיה
א', 08.01.2017 קלנדיה
ג', 20.12.2016 קלנדיה
ד', 14.12.2016 קלנדיה
ג', 12.07.2016 קלנדיה
ד', 08.06.2016 קלנדיה
ד', 15.06.2016 קלנדיה
ד', 25.05.2016 קלנדיה
ד', 18.05.2016 קלנדיה
ג', 17.05.2016 קלנדיה
ג', 10.05.2016 קלנדיה
ו', 06.05.2016 קלנדיה
ד', 13.04.2016 קלנדיה
ג', 12.04.2016 קלנדיה
ג', 05.04.2016 קלנדיה
ד', 16.03.2016 קלנדיה
ג', 01.03.2016 קלנדיה
א', 28.02.2016 קלנדיה
ד', 20.01.2016 קלנדיה
ד', 30.12.2015 קלנדיה
ג', 29.12.2015 קלנדיה
ב', 21.12.2015 ארתאח (שער אפרים)
ד', 02.12.2015 קלנדיה
ד', 28.10.2015 קלנדיה
א', 20.09.2015 קלנדיה
ו', 04.09.2015 קלנדיה
ה', 03.09.2015 קלנדיה
ד', 02.09.2015 קלנדיה
ג', 25.08.2015 קלנדיה
ה', 20.08.2015 קלנדיה
ב', 10.08.2015 קלנדיה
ד', 05.08.2015 קלנדיה
ד', 29.07.2015 קלנדיה
ג', 28.07.2015 קלנדיה
ג', 21.07.2015 קלנדיה
א', 05.07.2015 קלנדיה
ד', 01.07.2015 קלנדיה
ו', 26.06.2015 קלנדיה
א', 21.06.2015 קלנדיה
ד', 17.06.2015 קלנדיה
א', 14.06.2015 קלנדיה
ה', 11.06.2015 קלנדיה
ב', 08.06.2015 קלנדיה
ג', 26.05.2015 קלנדיה
ה', 14.05.2015 קלנדיה
ד', 13.05.2015 קלנדיה
ו', 01.05.2015 קלנדיה
ד', 29.04.2015 קלנדיה
ג', 28.04.2015 קלנדיה
א', 26.04.2015 קלנדיה
ו', 24.04.2015 קלנדיה
ה', 16.04.2015 קלנדיה
ג', 14.04.2015 קלנדיה
ג', 31.03.2015 קלנדיה
ו', 27.03.2015 קלנדיה
ב', 16.03.2015 קלנדיה
ד', 11.03.2015 קלנדיה
ג', 10.03.2015 קלנדיה
ה', 26.02.2015 קלנדיה
ג', 24.02.2015 קלנדיה
ד', 04.02.2015 קלנדיה
א', 25.01.2015 קלנדיה
ו', 23.01.2015 קלנדיה
ה', 22.01.2015 קלנדיה
ג', 20.01.2015 קלנדיה
א', 18.01.2015 קלנדיה
א', 04.01.2015 קלנדיה
ד', 31.12.2014 קלנדיה
ו', 26.12.2014 קלנדיה
ד', 24.12.2014 קלנדיה
ג', 23.12.2014 קלנדיה
ה', 18.12.2014 קלנדיה
ד', 17.12.2014 קלנדיה
ד', 10.12.2014 קלנדיה
ג', 02.12.2014 קלנדיה
א', 30.11.2014 קלנדיה
ו', 28.11.2014 קלנדיה
ב', 24.11.2014 קלנדיה
ג', 18.11.2014 קלנדיה
ד', 29.10.2014 קלנדיה
ג', 28.10.2014 קלנדיה
א', 19.10.2014 קלנדיה
ד', 01.10.2014 קלנדיה
ג', 30.09.2014 קלנדיה
ד', 17.09.2014 קלנדיה
א', 14.09.2014 קלנדיה
ד', 10.09.2014 קלנדיה
ד', 03.09.2014 חיזמה, קלנדיה
ד', 03.09.2014 קלנדיה
א', 31.08.2014 קלנדיה
ד', 27.08.2014 א-ראם, חיזמה, קלנדיה
ג', 12.08.2014 קלנדיה
א', 08.06.2014 קלנדיה
ד', 28.05.2014 קלנדיה
ד', 21.05.2014 קלנדיה
א', 18.05.2014 קלנדיה
ו', 02.05.2014 קלנדיה
ג', 29.04.2014 קלנדיה
ד', 09.04.2014 קלנדיה
א', 06.04.2014 קלנדיה
ד', 02.04.2014 קלנדיה
א', 30.03.2014 קלנדיה
ד', 26.03.2014 קלנדיה
ג', 25.03.2014 קלנדיה
א', 23.03.2014 ג'בע (ליל), קלנדיה
ד', 19.03.2014 קלנדיה
א', 16.03.2014 קלנדיה
ג', 11.03.2014 קלנדיה
א', 09.03.2014 קלנדיה
ד', 05.03.2014 קלנדיה
א', 02.03.2014 קלנדיה
ג', 25.02.2014 קלנדיה
ב', 24.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ה', 20.02.2014 קלנדיה
ד', 19.02.2014 קלנדיה
ג', 18.02.2014 קלנדיה
ג', 11.02.2014 קלנדיה
א', 02.02.2014 קלנדיה
ג', 28.01.2014 קלנדיה
ו', 24.01.2014 קלנדיה
ג', 31.12.2013 קלנדיה
ו', 27.12.2013 קלנדיה
ג', 24.12.2013 קלנדיה
ג', 10.12.2013 קלנדיה
ג', 03.12.2013 קלנדיה
ג', 26.11.2013 קלנדיה
א', 27.10.2013 קלנדיה, יום א' 27.10.13, בוקר
ג', 17.09.2013 קלנדיה, יום ג' 17.9.13, בוקר
א', 15.09.2013 קלנדיה, יום א' 15.9.13, בוקר
ו', 30.08.2013 קלנדיה, יום ו' 30.8.13, בוקר
ג', 20.08.2013 קלנדיה, יום ג' 20.8.13, בוקר
ו', 02.08.2013 קלנדיה, יום ו' 2.8.13, בוקר
ג', 23.07.2013 קלנדיה, יום ג' 23.7.13, בוקר
א', 30.06.2013 קלנדיה, יום א' 30.6.13, בוקר
ג', 04.06.2013 קלנדיה, יום ג' 4.6.13, בוקר
ג', 21.05.2013 קלנדיה, יום ג' 21.5.13, בוקר
ו', 12.04.2013 קלנדיה, יום ו' 12.4.13, בוקר
ו', 15.03.2013 קלנדיה, יום ו' 15.3.13, בוקר
ג', 12.03.2013 קלנדיה, יום ג' 12.3.13, בוקר
ה', 07.03.2013 דיווח טלפוני ממחסום בית לחם (300), יום ה' 7.3.13, שחר
ד', 06.03.2013 בית לחם (300), יום ד' 6.3.13, בוקר
ד', 12.12.2012 קלנדיה, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
א', 04.11.2012 קלנדיה, יום א' 4.11.12, בוקר
ג', 30.10.2012 קלנדיה, יום ג' 30.10.12, בוקר
א', 14.10.2012 קלנדיה, יום א' 14.10.12, בוקר
ג', 29.05.2012 בית לחם (300), יום ג' 29.5.12, בוקר
ו', 28.10.2011 קלנדיה, יום ו' 28.10.11, בוקר
ג', 25.10.2011 קלנדיה, יום ג' 25.10.11, בוקר
ג', 11.10.2011 קלנדיה, יום ג' 11.10.11, בוקר
ג', 20.09.2011 קלנדיה, יום ג' 20.9.11, בוקר
ב', 12.09.2011 קלנדיה, יום ב' 12.9.11, בוקר
ג', 06.09.2011 קלנדיה, יום ג' 6.9.11, בוקר
ב', 10.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 10.1.11, בוקר
ב', 27.12.2010 קלנדיה, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
ד', 08.12.2010 בית לחם (300), יום ד' 8.12.10, בוקר
ב', 06.12.2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 6.12.10, בוקר
ד', 24.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 24.11.10, בוקר
ג', 23.11.2010 ג'בע (ליל), ענאתא, קלנדיה, יום ג' 23.11.10, בוקר
ו', 05.11.2010 בית לחם (300), יום ו' 5.11.10, בוקר
ב', 18.10.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
ג', 21.09.2010 בית לחם (300), יום ג' 21.9.10, בוקר
ה', 15.07.2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
ג', 25.05.2010 קלנדיה, יום ג' 25.5.10, בוקר
ו', 21.05.2010 קלנדיה, יום ו' 21.5.10, בוקר
ב', 17.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, עטרות, קלנדיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
ד', 12.05.2010 קלנדיה, יום ד' 12.5.10, אחה"צ
א', 09.05.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום א' 9.5.10, אחה"צ
א', 28.03.2010 קלנדיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
ג', 16.02.2010 עטרות, קלנדיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
ד', 03.02.2010 קלנדיה, יום ד' 3.2.10, אחה"צ
א', 24.01.2010 קלנדיה, יום א' 24.1.10, בוקר
א', 10.01.2010 קלנדיה, יום א' 10.1.10, בוקר
א', 27.12.2009 בית לחם, יום א' 27.12.09, בוקר
ב', 14.12.2009 קלנדיה, יום ב' 14.12.09, בוקר
א', 15.11.2009 קלנדיה, יום א' 15.11.09, בוקר
ה', 12.11.2009 קלנדיה, יום ה' 12.11.09, בוקר
ב', 09.11.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 9.11.09, אחה"צ
א', 08.11.2009 קלנדיה, יום א' 8.11.09, בוקר
ה', 05.11.2009 בית לחם, יום ה' 5.11.09, בוקר
ב', 02.11.2009 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 2.11.09, אחה"צ
א', 01.11.2009 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
ב', 05.10.2009 חיזמה, קלנדיה, יום ב' 5.10.09, בוקר
סדר מוכרח להיות
ו', 18.09.2009 קלנדיה, יום ו' 18.9.09, בוקר
ו', 11.09.2009 קלנדיה, יום ו' 11.9.09, בוקר
ו', 28.08.2009 קלנדיה, יום ו' 28.8.09, בוקר
ד', 26.08.2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
א', 23.08.2009 ענאתא, קלנדיה, יום א' 23.8.09, בוקר
ב', 10.08.2009 קלנדיה, יום ב' 10.8.09, אחה"צ
ה', 06.08.2009 מעבר אייל, יום ה' 6.8.09, בוקר
ד', 05.08.2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
ש', 01.08.2009 עטארה, קלנדיה, שבת 1.8.09, אחה"צ
ב', 22.06.2009 קלנדיה, יום ב' 22.6.09, בוקר
ב', 15.06.2009 עטרות, קלנדיה, Mon 15.6.09, Afternoon
ד', 27.05.2009 קלנדיה, יום ד' 27.5.09, בוקר
א', 17.05.2009 קלנדיה, יום א' 17.5.09, בוקר
ה', 07.05.2009 קלנדיה, יום ה' 7.5.09, בוקר
ד', 06.05.2009 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 6.5.09, בוקר
א', 03.05.2009 קלנדיה, יום א' 3.5.09, בוקר
ה', 26.03.2009 קלנדיה, יום ה' 26.3.09, בוקר
א', 22.03.2009 קלנדיה, יום א' 22.3.09, בוקר
ד', 18.03.2009 קלנדיה, יום ד' 18.3.09, בוקר
ד', 25.02.2009 קלנדיה, יום ד' 25.2.09, בוקר
ב', 23.02.2009 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 23.2.09, בוקר
ש', 14.02.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ש' 14.2.09, אחה"צ
ד', 11.02.2009 בורין (יצהר), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ד' 11.2.09, אחה"צ
א', 11.01.2009 ענאתא, קלנדיה, יום א' 11.1.09, בוקר
ד', 07.01.2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
ג', 06.01.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 6.1.09, אחה"צ
ג', 23.12.2008 בית איבא, יום ג' 23.12.08, אחה"צ
א', 21.12.2008 קלנדיה, יום א' 21.12.08, בוקר
ד', 10.12.2008 בית איבא, יום ד' 10.12.08, בוקר
ד', 10.12.2008 בית איבא, יום ד' 10.12.08, אחה"צ
ד', 10.12.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ד' 10.12.08, בוקר
ד', 03.12.2008 בית איבא, יום ד' 3.12.08, בוקר
א', 30.11.2008 חווארה, יום א' 30.11.08, אחה"צ
ה', 27.11.2008 בית איבא, יום ה' 27.11.08, אחה"צ
ה', 20.11.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 20.11.08, אחה"צ
ד', 28.01.2004 קלנדיה: הכבדות על מעבר.