Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צעירים, סטודנטים

ה', 15.12.2022 בית אומר - ביקור אצל מוסא אבו מריה
א', 17.10.2021 עזון
ב', 25.10.2021 הרובע המוסלמי בעיר העתיקה: זה הזמן הכי גרוע בשבילנו
ד', 26.12.2018 דיר בלוט - החומה שנבנתה קברה 200 עצי הזית תחתיה
ד', 26.12.2018 בוקר סביר בקלנדיה עם אורחים שיודעים לשאול
ה', 30.11.2017 בקעת הירדן: חלוקת מלגות לסטודנטים בני ובנות הרועים
ה', 02.02.2017 ביקור משפחות בבקעת הירדן, ההתנחלות החדשה באום זוקא
ג', 20.12.2016 בקעת הירדן
ג', 21.06.2016 זעתרה, חמרה, ביקור משפחות בבקעת הירדן
ד', 03.02.2016 אל מראייר, מג'דל בני פאדל
ב', 23.03.2015 מת"ק עציון
ד', 18.03.2015 ברוקין, דיר איסתיא, כפר א-דיכ
ד', 18.02.2015 א-סאוויה, זיתא-ג'מאעין, כיפ'ל חארת', מרדא
ב', 09.02.2015 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח)
ה', 05.02.2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
א', 18.01.2015 בית לחם (300), מת"ק עציון
ה', 13.11.2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
ה', 26.06.2014 ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, יעבד-דותן, עאנין
ד', 21.05.2014 קלנדיה
א', 04.05.2014 בית לחם (300), מת"ק עציון
ד', 09.04.2014 מת"ק עציון
ה', 27.03.2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה
ה', 20.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ו', 14.02.2014 ארתאח (שער אפרים)
ד', 29.01.2014 עזבת אלטביב, פרעתא
ו', 24.01.2014 נבי אליאס
ו', 10.01.2014 נבי אליאס
ד', 08.01.2014 נבי אליאס
ה', 02.01.2014 מת"ק עציון
ה', 02.01.2014 טורה-שקד
ו', 27.12.2013 נבי אליאס
ג', 17.12.2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
ב', 16.12.2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
ג', 22.10.2013 חארס, עג'ה יום ג' 22.10.13, בוקר
ד', 02.10.2013 פעילות עם נשים פלסטיניות בנבי אליאס, עזון, פלאמיה 2.10.2013 יום ד' בוקר
ו', 12.07.2013 בית לחם (300), יום ו' 12.7.13, בוקר
ה', 30.05.2013 זעתרה (צומת תפוח), עזון עתמה, יום ה' 30.5.13, אחה"צ
א', 24.02.2013 קלנדיה, יום א' 24.2.13, אחה"צ
ג', 12.02.2013 עזון, יום ג' 12.02.13, בוקר
ג', 01.01.2013 בית אומר, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
ה', 20.12.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 20.12.12, אחה"צ
ד', 12.12.2012 קלנדיה, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
ב', 03.12.2012 מת"ק עציון, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
ה', 08.11.2012 ריחן, שקד, יום ה' 8.11.12, בוקר
ג', 23.10.2012 קלנדיה, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
ב', 15.10.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ב' 15.10.12, אחה"צ
א', 07.10.2012 קלנדיה, יום א' 7.10.12, אחה"צ
ג', 25.09.2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 25.9.12, אחה"צ
א', 23.09.2012 קלנדיה, יום א' 23.9.12, אחה"צ
ה', 30.08.2012 בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 30.8.12, אחה"צ
ה', 16.08.2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 16.8.12, בוקר
ו', 10.08.2012 קלנדיה, יום ו' 10.8.12, בוקר
ה', 07.06.2012 טייבה-רומנה, עאנין, שקד, יום ה' 7.6.12, בוקר
ד', 06.06.2012 בורין (יצהר), חווארה, יום ד' 6.6.12, בוקר
ה', 10.05.2012 מבוא דותן (אמריחה), עאנין, שקד, יום ה' 10.5.12, בוקר
ו', 30.03.2012 יום האדמה בקלנדיה יום ו' 30.3.12
ב', 19.03.2012 בית אומר, בית לחם (300), נבי יונס, יום ב' 19.3.12, בוקר
א', 26.02.2012 א-ראם, יום א' 26.2.12, אחה"צ
ד', 30.11.2011 מת"ק עציון, יום ד' 30.11.11, אחה"צ
ג', 25.10.2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 25.10.11, אחה"צ
ה', 06.10.2011 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 6.10.11, בוקר
ש', 01.10.2011 ריחן, שקד, שבת 1.10.11, בוקר
ג', 13.09.2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
ג', 13.09.2011 ענאתא, קלנדיה, יום ג' 13.9.11, בוקר
ג', 06.09.2011 ריחן, שקד, יום ג' 6.9.11, בוקר
ד', 31.08.2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
ו', 19.08.2011 קלנדיה, יום ו' 19.8.11, בוקר
ב', 04.07.2011 קלנדיה, יום ב' 4.7.11, בוקר
א', 26.06.2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
ה', 26.05.2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 26.5.11, בוקר
ג', 26.04.2011 מת"ק עציון, יום ג' 26.4.11, אחה"צ
ג', 22.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
ג', 15.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 15.3.11, אחה"צ
ג', 01.03.2011 מת"ק עציון, יום ג' 1.3.11, אחה"צ
ב', 14.02.2011 מת"ק עציון, יום ב' 14.2.11, אחה"צ
ג', 11.01.2011 ריחן, שקד, יום ג' 11.1.11, בוקר
א', 02.01.2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 2.1.11, אחה"צ
ה', 30.12.2010 ולאג'ה יום ה' 30.12.10, אחה"צ
ג', 28.12.2010 מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ג' 28.12.10, בוקר
ד', 15.12.2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, מתנחלים מתנכלים לפלסטינים בעין חילווה יום ד' 15.12.10, אחה"צ
ב', 06.12.2010 מת"ק עציון, יום ב' 6.12.10, אחה"צ
ב', 08.11.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 8.11.10, אחה"צ
ש', 23.10.2010 קלקיליה, יום שבת 23.10.10, בוקר
ב', 18.10.2010 ג'בע (ליל), קלנדיה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
ג', 21.09.2010 מת"ק עציון, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
א', 19.09.2010 בית לחם, מת"ק עציון, קלקיליה, יום א' 19.9.10, בוקר
א', 19.09.2010 גבעת זאב, קלנדיה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
ב', 23.08.2010 ג'בע (ליל), חיזמה, קלנדיה, יום ב' 23.8.10, אחה"צ
א', 06.06.2010 קלנדיה, יום א' 6.6.10, אחה"צ
ג', 01.06.2010 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 1.6.10, אחה"צ
ד', 07.04.2010 ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
ג', 02.03.2010 חווארה, יום ג' 2.3.10, בוקר
ד', 10.02.2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
א', 31.01.2010 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, ענבתא, יום א' 31.1.10, אחה"צ
ש', 23.01.2010 קלנדיה, יום ש' 23.1.10, אחה"צ
ה', 31.12.2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
ב', 14.12.2009 קלנדיה, יום ב' 14.12.09, בוקר
ה', 08.10.2009 ענאתא, קלנדיה, יום ה' 8.10.09, בוקר
ד', 30.09.2009 עטרות, קלנדיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
ה', 03.09.2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
ד', 05.08.2009 ריחן, שקד, יום ד' 5.8.09, בוקר
ג', 28.07.2009 ג'למה, ריחן, שקד, יום ג' 28.7.09, בוקר
א', 12.07.2009 ג'בע (ליל), עטארה, קלנדיה, יום א' 12.7.09, אחה"צ
ב', 08.06.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, עזון עתמה, יום ב' 8.6.09, בוקר
לעבודה ולמלאכה - מלחמת הקיום של עם כבוש
ה', 30.04.2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום ה' 30.4.09, אחה"צ
ב', 27.04.2009 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 27.4.09, בוקר
א', 26.04.2009 חברון, סנסנה, יום א' 26.4.09, בוקר
א', 26.04.2009 בית פוריכ, חווארה, עזון עתמה, יום א' 26.4.09, אחה"צ
ד', 15.04.2009 ריחן, שקד, יום ד' 15.4.09, בוקר
ד', 01.04.2009 עטרות, Wed 1.4.09, Afternoon
א', 29.03.2009 ריחן, שקד, יום א' 29.3.09, בוקר
א', 22.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.3.09, אחה"צ
ה', 19.03.2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
ד', 18.03.2009 קלנדיה, יום ד' 18.3.09, בוקר
א', 15.03.2009 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 15.3.09, אחה"צ
א', 08.03.2009 בית איבא, יום א' 8.3.09, אחה"צ
ב', 23.02.2009 א-ראם, קלנדיה, יום ב' 23.2.09, בוקר
ג', 17.02.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 17.2.09, בוקר
א', 15.02.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 15.2.09, בוקר
ג', 03.02.2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה
ג', 27.01.2009 בית איבא, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
ג', 27.01.2009 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 27.1.09, אחה"צ
ה', 15.01.2009 ענאתא, יום ה' 15.1.09, בוקר
א', 11.01.2009 ענאתא, קלנדיה, יום א' 11.1.09, בוקר
ד', 07.01.2009 בית פוריכ, חווארה, יום ד' 7.1.09, אחה"צ
ג', 30.12.2008 בית איבא, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
א', 21.12.2008 בית איבא, יום א' 21.12.08, בוקר
ג', 16.12.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
א', 14.12.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום א' 14.12.08, בוקר
א', 07.12.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 7.12.08, אחה"צ
ה', 04.12.2008 חווארה, יום ה' 4.12.08, אחה"צ
א', 23.11.2008 בית איבא, יום א' 23.11.08, אחה"צ
א', 16.11.2008 בית איבא, יום א' 16.11.08, אחה"צ
ה', 30.10.2008 בית איבא, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
ה', 23.10.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 23.10.08, אחה"צ
ה', 23.10.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 23.10.08, אחה"צ
ד', 22.10.2008 בית איבא, יום ד' 22.10.08, בוקר
ה', 16.10.2008 בית איבא, יום ה' 16.10.08, אחה"צ
א', 12.10.2008 א-ראם, קלנדיה, יום א' 12.10.08, אחה"צ
א', 12.10.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 12.10.08, אחה"צ
א', 05.10.2008 בית איבא, יום א' 5.10.08, אחה"צ
ב', 22.09.2008 חווארה, יום ב' 22.9.08, אחה"צ
ה', 18.09.2008 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ה' 18.9.08, אחה"צ
ג', 16.09.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, שער שומרון (קאסם), יום ג' 16.9.08, בוקר
א', 14.09.2008 בית איבא, יום א' 14.9.08, אחה"צ
ד', 10.09.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 10.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 3.9.08, בוקר
ד', 03.09.2008 בית איבא, יום ד' 3.9.08, אחה"צ
ה', 28.08.2008 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
ד', 27.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 27.8.08, אחה"צ
ג', 26.08.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ג' 26.8.08, בוקר
ג', 26.08.2008 בית איבא, יום ג' 26.8.08, אחה"צ
ב', 25.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.8.08, בוקר
ש', 23.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עטרה, יום ש' 23.8.08, בוקר
ב', 18.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, שער שומרון (קאסם), יום ב' 18.8.08, אחה"צ
א', 17.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 17.8.08, אחה"צ
ב', 11.08.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום ב' 11.8.08, אחה"צ
א', 10.08.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 10.8.08, אחה"צ
ה', 07.08.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 7.8.08, בוקר
א', 03.08.2008 בית איבא, יום א' 3.8.08, בוקר
ד', 23.07.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 23.7.08, אחה"צ
ד', 23.07.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.7.08, בוקר
ה', 10.07.2008 בית איבא, יום ה' 10.7.08, אחה"צ
ש', 05.07.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ש' 5.7.08, בוקר
ה', 03.07.2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 3.7.08, בוקר
ג', 01.07.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ג' 1.7.08, בוקר
א', 29.06.2008 בית איבא, יום א' 29.6.08, אחה"צ
א', 29.06.2008 בית פוריכ, חווארה, יום א' 29.6.08, אחה"צ
ד', 25.06.2008 בית איבא, יום ד' 25.6.08, בוקר
א', 22.06.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 22.6.08, אחה"צ
א', 22.06.2008 בית איבא, יום א' 22.6.08, בוקר
ה', 19.06.2008 בית איבא, יום ה' 19.6.08, אחה"צ
ד', 18.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 18.6.08, בוקר
ד', 18.06.2008 בית איבא, יום ד' 18.6.08, אחה"צ
ב', 16.06.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 16.6.08, אחה"צ
א', 15.06.2008 בית איבא, יום א' 15.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 בית איבא, יום ה' 12.6.08, בוקר
ה', 12.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ה' 12.6.08, אחה"צ
ד', 11.06.2008 בית איבא, יום ד' 11.6.08, בוקר
ד', 11.06.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 11.6.08, אחה"צ
ב', 09.06.2008 בית איבא, יום ב' 9.6.08, אחה"צ
א', 08.06.2008 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), שבי שומרון, יום א' 8.6.08, אחה"צ
ד', 04.06.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 4.6.08, בוקר
ב', 02.06.2008 בית איבא, יום ב' 2.6.08, אחה"צ
ה', 29.05.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ה' 29.5.08, בוקר
ב', 26.05.2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, יום ב' 26.5.08, בוקר
א', 25.05.2008 בית איבא, יום א' 25.5.08, אחה"צ
ב', 19.05.2008 בית איבא, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
א', 18.05.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 18.5.08, אחה"צ
ה', 15.05.2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ה' 15.5.08, בוקר
א', 11.05.2008 בית איבא, יום א' 11.5.08, בוקר
א', 11.05.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, עורטא, יום א' 11.5.08, בוקר
א', 11.05.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 11.5.08, אחה"צ
ה', 08.05.2008 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ה' 8.5.08, אחה"צ
א', 04.05.2008 בית איבא, שבי שומרון, יום א' 4.5.08, אחה"צ
ה', 24.04.2008 בית איבא, יום ה' 24.4.08, אחה"צ
ד', 23.04.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 23.4.08, אחה"צ
ב', 21.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
א', 20.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 20.4.08, אחה"צ
הכיבוש משחית (1)
ב', 14.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 14.4.08, בוקר
ב', 14.04.2008 בית איבא, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
ג', 08.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ג' 8.4.08, בוקר
ב', 07.04.2008 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום ב' 7.4.08, אחה"צ
ב', 07.04.2008 דרום הר חברון, סנסנה, יום ב' 7.4.08, בוקר
ה', 03.04.2008 בית איבא, יום ה' 3.4.08, אחה"צ
ד', 02.04.2008 בית איבא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
ש', 29.03.2008 חווארה, יום ש' 29.3.08, אחה"צ
ה', 27.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
ד', 26.03.2008 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ד' 26.3.08, אחה"צ
א', 23.03.2008 בית איבא, יום א' 23.3.08, בוקר
ד', 19.03.2008 א-ראם, קלנדיה, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
ג', 18.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ג' 18.3.08, בוקר
ב', 17.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 17.3.08, בוקר
ה', 13.03.2008 בית איבא, יום ה' 13.3.08, אחה"צ
ד', 12.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ד' 12.3.08, בוקר
ג', 11.03.2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 11.3.08, בוקר
ב', 10.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 10.3.08, אחה"צ
ב', 10.03.2008 קלנדיה, יום ב' 10.3.08, בוקר
א', 09.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 9.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
ה', 06.03.2008 ענבתא, יום ה' 6.3.08, אחה"צ
ד', 05.03.2008 בית איבא, יום ד' 5.3.08, בוקר
ג', 04.03.2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, אחה"צ
ג', 04.03.2008 בית איבא, יום ג' 4.3.08, בוקר
ב', 03.03.2008 בית איבא, בית פוריכ, ג'ית, חווארה, יום ב' 3.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 2.3.08, אחה"צ
א', 02.03.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 2.3.08, אחה"צ
ד', 27.02.2008 בית איבא, יום ד' 27.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 ברטעה הישן (חקלאי), ריחן, שקד, יום ג' 26.2.08, בוקר
ג', 26.02.2008 בית איבא, יום ג' 26.2.08, אחה"צ
ב', 25.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום ב' 25.2.08, בוקר
ב', 25.02.2008 א-ראס, ענבתא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
ב', 25.02.2008 בית איבא, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 בית איבא, יום א' 24.2.08, בוקר
א', 24.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 24.2.08, אחה"צ
א', 24.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 24.2.08, אחה"צ
ה', 21.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ה' 21.2.08, בוקר
ד', 20.02.2008 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 20.2.08, בוקר
ב', 18.02.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 18.2.08, בוקר
ב', 18.02.2008 בית איבא, יום ב' 18.2.08, אחה"צ
א', 17.02.2008 בית איבא, ג'ית, יום א' 17.2.08, אחה"צ
ד', 13.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.2.08, בוקר
ג', 12.02.2008 בית איבא, יום ג' 12.2.08, בוקר
א', 10.02.2008 בית איבא, יום א' 10.2.08, אחה"צ
ה', 07.02.2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, אחה"צ
ה', 07.02.2008 בית איבא, יום ה' 7.2.08, בוקר
ג', 05.02.2008 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 5.2.08, בוקר
ב', 04.02.2008 עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 4.2.08, בוקר
א', 03.02.2008 בית איבא, יום א' 3.2.08, אחה"צ
ב', 28.01.2008 בית איבא, יום ב' 28.1.08, אחה"צ
א', 27.01.2008 ריחן, שקד, יום א' 27.1.08, בוקר
ה', 24.01.2008 בית איבא, יום ה' 24.1.08, בוקר
ה', 24.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ה' 24.1.08, אחה"צ
ד', 23.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ד' 23.1.08, בוקר
ד', 23.01.2008 בית איבא, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
ב', 21.01.2008 בית איבא, יום ב' 21.1.08, אחה"צ
ד', 16.01.2008 בית איבא, ג'ית, קלקיליה, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
ב', 14.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ב' 14.1.08, אחה"צ
ה', 10.01.2008 בית איבא, ג'ית, עזון, יום ה' 10.1.08, אחה"צ
ב', 07.01.2008 קלנדיה, יום ב' 7.1.08, אחה"צ
א', 06.01.2008 מחסום בית איבא: מכשירי העינוי של הכיבוש
ה', 03.01.2008 בית פוריכ, חווארה, יום ה' 3.1.08, אחה"צ
ג', 01.01.2008 בית איבא, יום ג' 1.1.08, בוקר
ב', 31.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, יום ב' 31.12.07, אחה"צ
ד', 26.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ד' 26.12.07, בוקר
ג', 25.12.2007 בית איבא, יום ג' 25.12.07, בוקר
ב', 24.12.2007 בית איבא, ג'ית, עזון, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 24.12.07, אחה"צ
ג', 11.12.2007 בית איבא, ג'ית, יום ג' 11.12.07, בוקר
ג', 04.12.2007 בית איבא, יום ג' 4.12.07, אחה"צ
ב', 26.11.2007 בית איבא, ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 26.11.07, אחה"צ
ד', 21.11.2007 בית איבא, יום ד' 21.11.07, אחה"צ
א', 18.11.2007 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, יום א' 18.11.07, אחה"צ
א', 18.11.2007 בית איבא, ג'ית, יום א' 18.11.07, אחה"צ
ד', 14.11.2007 בית איבא, יום ד' 14.11.07, בוקר
א', 11.11.2007 בית לחם, מת"ק עציון, יום א' 11.11.07, בוקר
ג', 30.10.2007 בית איבא, יום ג' 30.10.07, בוקר
א', 28.10.2007 ריחן, שקד, יום א' 28.10.07, בוקר
ש', 20.10.2007 חווארה, יום ש' 20.10.07, אחה"צ
א', 07.10.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), שיח' סעד, יום א' 7.10.07, בוקר
ו', 05.10.2007 זעתרה (תפוח), חווארה, יום ו' 5.10.07, בוקר
ו', 05.10.2007 ענאתא, יום ו' 5.10.07, בוקר
ה', 04.10.2007 חווארה, יום ה' 4.10.07, אחה"צ
ה', 04.10.2007 קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ה' 4.10.07, בוקר
ב', 01.10.2007 אבו דיס, קונטיינר (ואדי נאר), ראס אבו סביטאן (מעבר הזיתים), יום ב' 1.10.07, אחה"צ
ה', 20.09.2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
ה', 20.09.2007 יום ה' 20.9.07, אחה"צ
א', 16.09.2007 ריחן, שקד, יום א' 16.9.07, בוקר
ד', 05.09.2007 ריחן, יום ד' 5.9.07, בוקר
ה', 07.06.2007 ריחן, יום ה' 7.6.07, בוקר
ד', 28.02.2007 בית איבא - מיעוט עוברים בגלל פעילות הצבא בשכם
ג', 25.01.2005 א-ראם, קלנדיה
ה', 22.01.2004 מחסום הקונטיינר: נהגים יכולים לעבור אבל הרכבים - לא!