מוקדי פעילות MW | מחסוםווטש

מוקדי פעילות MW

א-ראם (מחסום ועיירה) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח רעאנם מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
א-זאוויה (כפר) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
א-טוואני; א-תוואני מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
א-רשאש מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אבו דיס (מחסום הפשפש/לזרוס) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אום אל ח'יר מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אזור עציון / גוש עציון מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אימתין/פרעתא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
איסכאכה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אל ג'ורה (המחסום ההומניטרי) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אל וואלג'ה/ולאג'ה הכפר והמחסום - (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
אל ח'דר מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אל מראג'ם-ח'ורסא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
אמנייזל מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
בורין (יצהר נבנתה בצמוד) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
בורקה (נפת שכם) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
בידייא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ביר נבאלא (ראפאת) (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
בית אומר מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
בית איכסא (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
בית עינון מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ביתא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
בקעת הירדן מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ברוקין מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ג'וריש מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ג'יוס מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ג'ינסאפוט מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ג'מאעין (זיתא) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ג'נין מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
דומא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
זבּדה מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
חארס מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
חברון מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
חווארה העיר והמחסום מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
חומסה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
יאסוף מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
יטא/דרום הר חברון מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ירושלים מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
כפל חארת' מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
כפר א-דיכּ מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
כפר ג'מאל מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
כפר עקב (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
כפר ת'לת' מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מאדאמא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחנה פליטים קלנדיה (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום (מעבר) תאנים מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום א-זעיים (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום א-ראס (מחסום הילדים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום אורנית מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום אייל מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום אל ג'יב/גבעת זאב(ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום אל עזרייה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ארתאח (שער אפרים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום באקה מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום בידו מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום בית איבא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום בית איג'זא 6179 (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום בית אמין דרום 1447 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום בית יתיר/מצדות יהודה מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום בית לחם (300) - "מעבר רחל" מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום בית פוריכּ מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ביתוניא (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ביתר עלית מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ברטעה הישן (חקלאי) מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ברטעה-ריחן מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ג'בע/ליל (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ג'בעה/ מעבר הל"ה (גוש עציון) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ג'ובארה (כפריאת) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ג'יוס דרום 1012 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ג'יוס מערב 965 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ג'יוס צפון 935 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ג'למה מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום גוכיה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום גשר חלחול מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום דיר אל רוסון 623 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום דיר בלוט מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום דיר שאראף (חביות) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום המנהרות בכביש 60 (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום הקונטיינר (ואדי נאר) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום הר אדר מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום הר שמואל (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום זיתא דרום 564 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום זעתרה (צומת תפוח) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום חבלה 1393 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום חיזמה מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום חמרה (בקעות) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום חשמונאים נעלין (קרית ספר) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום טורה-שקד מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום טייבה-רומנה (154) מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום יעבד-דותן מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום מחנה פליטים שועפאט (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום מכבים (בית סירה) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום מעבר שומרון מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום נועמן/מזמוריה (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום סוואחרה א-שרקייה (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום סלעית 839 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום עאנין (214) מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום עוורתא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום עזבת ג'לעוד/אבו סאלמן 1419 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום עטארה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום ענאתא / אל עיסאוויה (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה, רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום עסלה 1231 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום עקבה מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום פלאמיה צפון 914 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום פרעון מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום צומת ג'ית מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום צומת מעלה אפרים/מחסום גיתית מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום צופים מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום קלנדיה/מעבר עטרות (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום קלקיליה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום קלקיליה החדש מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום רמות (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום שבי שומרון מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום שיח' סאעד (ירושלים) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום שיח' עבדאללה איברהים / ואדי ראחאל (גוש עציון) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום תיאסיר מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום תרקומיא מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מחסום/מעבר אליהו 109 מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מלון קליף מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מסחה - הבית של האני 1649 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
מעבר הזיתים (ראס אבו סביטאן) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מעבר מיתר (מחסום סנסנה) מחסום "קצה" לכיוון שטח ישראל רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם אבו איסמעיל מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם אבו ג'וד מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם אום א שייח' מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם אחמד אל קס'ב מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם אל קובייבת מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם נבי ינון מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם נבי יקין מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם נבי לימון מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם נבי ע'ית מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם נבי רבאח מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם סלמן אל פרסי מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם סת' זהרה מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם ריג'לס סועפה מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שיח' א רפעי מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שיח' אבו יזיד מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שיח' עיסא מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח בילאל אבן רבאח מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח ז'יד טרואג'י מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח כאמל מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח עבדאללה מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח' אבו זרייד מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח' אחמד א-תבן מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח' זיתון מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מקאם שייח' מוחמד מקאם, מקום קדוש מוסלמי רשימת כל הדוחות ממקום זה
מרדא, מרדה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מת"ק בית אל מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
מת"ק עציון מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
נבי יונס מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
נבי סמואל (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
סאוויה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
סוסיא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
סילואן (ירושלים) מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
סינג'יל מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
סלפית מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
סניריא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
סעיר מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
עופר, בית משפט צבאי מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
עזון מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
עזון-עתמה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
עטרות מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
עינאבוס מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ענבתא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
עתיל 609 מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
פוקיקיס מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
פירצה לדוגמה: כביש 611 מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
פסאיל, קהילת רועים מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
צומת אל נשאש מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
צומת ברטעה המזרחית מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
צומת הכבשים מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
צומת ומעבר דורא-אל פוואר מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
צומת זיף מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
קבלאן מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
קדום מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
קוסרא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
קירה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
ראס עטיה מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
רמאדין מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
שוויכה מחסום לחקלאים בגדר רשימת כל הדוחות ממקום זה
שעב אל בוטום מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה
תורמוס עיא מקום/מחסום בשטח הגדה רשימת כל הדוחות ממקום זה